2 - aastased täkud Kõljala, 18.08.2007
  hobune/omanik hindaja tüüp keha jalad samm traav hüpe üld. auhind
1. TREND                  
  s: 23.04.2005 / võik A.Kallaste 7,5 8 7,5 7 7 7 7
  i: Taigur 721 E Ü.Metsmaker 7 7 7,0 6,5 6,5 6,5 7 reserv-
  e: Eera 3663 E S.Veinberg 8 8 7,5 7,0 7,5 7,5 8 võitja
  om. Marika Ige V.Laid 7 8 8 7 7 6 7,0  
  mõõdud: 144 - 161 - 18,0 Kokku 7,5 8 7,5 7 7 7 7  
2. AHTOS                  
  s: 01.05.2005 /heleraudjas A.Kallaste 8 8 6,5 8 8 7 8 Parim 
  i: Aku 684 E Ü.Metsmaker 8 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 noortäkk
  e: Ehe 3714 E S.Veinberg 8 8 8 7,5 7,5 7,5 8 2007
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 8 8 9 8  
  mõõdud: 147 - 172 - 19,0 Kokku 8 8 7,5 8 8 8 8  
3. ARMANI                  
  s: 05.03.2005 / võik A.Kallaste 7 7 7 7 6 7 7  
  i: Alex 745 E Ü.Metsmaker 8 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 I auhind
  e: Reegi 3787 E S.Veinberg 7 7 7 7 7 7 7  
  om: OÜ Tihuse Turismitalu V.Laid 7 7 8 8 8 8 7  
  mõõdud: 147 - 168 - 19,0 Kokku 7 7 7 7 7 7 7  
4. ARMIN                  
  s: 09.06.2005 / hiirjas A.Kallaste 7,5 7,5 7 7,5 8,5 7 7 II
  i: Antonio E Ü.Metsmaker 6,5 7 7 7,5 8 7 7 reserv-
  e: Rilla 3924 E S.Veinberg 6 6 7 7 8,5 7,5 7 võitja
  om: Jelena Lagutina V.Laid 5 5 5 8 9 8 7  
  mõõdud: 147 - 164 - 19.0 Kokku 6 6 6,5 7,5 8,5 7,5 7  
5. LEIGAR                  
  s: 15.06.2005 / kõrb A.Kallaste 6,5 7 7 6 6 6 6  
  i: Laasik 711 E Ü.Metsmaker 7 7,5 7,5 7 6,5 6 7 I auhind
  e: Elo 3586 E S.Veinberg 8 7 7 7 7 6,5 6,5  
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 7 7 5 8  
  mõõdud: 145 - 173 - 19.0 Kokku 7,5 7,5 7,5 7 6,5 6 7  
6. TIMANDER                  
  s: 30.12.2004 / hall A.Kallaste 6 6 7,5 7,5 6,5 7,5 6  
  i: Tollar 735 E Ü.Metsmaker 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 II auhind
  e: Elmira 3747 E S.Veinberg 6 6,5 6,5 7 6,5 7 7  
  om: Gaida Õunapuu V.Laid 7 7 7 7 7 7 6  
  mõõdud: 141 - 170 - 19,0 Kokku 6,5 6,5 7 7 6,5 7 6,5  
1. MIKKEL                    rist.                  
  s: 28.02.2005 / kirju A.Kallaste 6 6 5 5 5 5 6  
  i: Rotser 742 E Ü.Metsmaker 7 7 7 7 6 6 7  
  e: Musi S.Veinberg 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 7  
  om: Katri Kuris V.Laid 5 5 5 5 5 5 5  
  mõõdud: 144 - 164 - 17.5 Kokku 6 6 6 6 6 6 6  
2 - aastased märad                  
1. RAASUKE                  
  s: 04.06.2005 / kõrb A.Kallaste 8,5 8,5 7,5 7,5 7 7 8
  i: Rolf 716 E Ü.Metsmaker 8,5 8,5 7 7,5 7 6,5 7,5 reserv-
  e: Taalia 3792 E S.Veinberg 8,5 8,5 7 7,5 7 7 7,5 võitja
  om: Loore Avik V.Laid 9 9 9 8 8 7 8  
  mõõdud: 147 - 175 - 18.5 Kokku 8,5 8,5 7,5 7,5 7 7 8  
2. RELIIKVIA                  
  s: 24.05.2005 / tumekõrb A.Kallaste 6 7 8 7 6,5 6,5 6,5  
  i: Rojaal 728 E Ü.Metsmaker 6 7 7 7 6,5 7 6,5 II auhind
  e: Tempera E S.Veinberg 6 7 7 7 7,5 7 7  
  om: Tommy 736 E V.Laid 7 7 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 154 - 189 - 20.0 Kokku 6 7 7,5 7 7 7 7  
3. ESTRELLA                  
  s: 20.02.2005 / raudjas A.Kallaste 8 8 7 8 8 7 8 II
  i: Eskort 705 E Ü.Metsmaker 7,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 reserv-
  e: Rage 3781 E S.Veinberg 8 7 6 7 7,5 7,5 7 võitja
  om: OÜ Tihuse Turismitalu V.Laid 7 7 5 7 7 6 7  
  mõõdud: 147 - 177 - 18,5 Kokku 7,5 7 6 7 7,5 7 7  
4. VOORE ADELHEID                  
  s: 07.03.2005 / hall A.Kallaste 7 8 7 8 9 7,5 7,5 Parim 
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 8 8 7,5 7,5 8,5 8 8 noormära
  e: Abeelia 3606 E S.Veinberg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 2007
  om: Voore Tallid OÜ V.Laid 9 9 8 9 9 9 9  
  mõõdud: 144 - 182 - 17.5 Kokku 8 8 7,5 8 8,5 8 8  
5. ARABELLA                  
  s: 08.05.2005 / must A.Kallaste 8 7 8 7,5 8 8 8  
  i: Aku 684 E Ü.Metsmaker 7,5 7,5 7,5 8 8 9 8 I auhind
  e: Rosete 3867 E S.Veinberg 7,5 7,5 7,5 7 7 8 7,5  
  om: Madis Kiiver V.Laid 8 8 8 8 8 9 8  
  mõõdud: 144 - 179- 18.0 Kokku 8 7,5 8 7,5 8 8,5 8  
Vanemad täkud
1. RADAR                  
  s: 17.06.2004 / tumekõrb A.Kallaste 7 7 7 8 8 8 7  
  i: Rosett 600 E Ü.Metsmaker 8 7,5 8,5 8 9 9 8,5 I auhind
  e: Eda 3641 E S.Veinberg 8 7,5 8 7,5 8 8,5 8  
  om: TÜ Pihtla Hobusekasvandus V.Laid 8 8 8 9 9 9 8  
  mõõdud: 146 - 170 - 19.0 Kokku 8 7,5 8 8 8,5 8,5 8  
2. ARDO                  
  s: 24.04.2004 / hall A.Kallaste 7 7 7 7 7 7,5 7  
  i: Aksel 722 E Ü.Metsmaker 8 8 7 7,5 8 8 7,5 I auhind
  e: Rossa 3811 E S.Veinberg 7 8 7 7 7,5 8 7  
  om: Urmas Sepp V.Laid 9 9 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 141 - 173 - 19.0 Kokku 8 8 7 7,5 7,5 8 7,5  
3. ROSSO                  
  s: 16.05.2004 / hõbemust A.Kallaste 7,5 8 8 8 8 7 8  
  i: Rolf 716 E Ü.Metsmaker 8 8 9 8 8,5 7 8 I auhind
  e: Epu 3545 E S.Veinberg 7,5 8 7,5 7,5 8 7,5 8  
  om: Veljo ja Hanna Soo V.Laid 8 8 8 8 8 8 8  
  mõõdud: 144 - 175 - 19.5 Kokku 8 8 8 8 8 7,5 8  
4. AIKEN                  
  s: 30.04.2004 / hall A.Kallaste 7,5 7,5 7 8 7,5 8,5 7  
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 7,5 7 8 8 8,5 9 8,5 I auhind
  e: Roosi 3496 E S.Veinberg 7 7 7 7,5 7 8 7  
  om: Angela Noor V.Laid 8 8 7 8 9 9 8  
  mõõdud: 144 - 174 - 19.0 Kokku 7,5 7,5 7 8 8 8,5 7,5  
5. ARELL                  
  s: 25.04.2004 / tumekõrb A.Kallaste 6 7 7 6 7 6,5 7  
  i: Anakee 720 E Ü.Metsmaker 8 8 7 7 7 7 7,5 I auhind
  e: Lella 3495 E S.Veinberg 8 8 7 7 7 7 7  
  om: Laine Sünter V.Laid 8 8 7 7 7 7 8  
  mõõdud: 149 - 183 - 19.5 Kokku 7,5 8 7 7 7 7 7,5