Müügiteated avaldame peale andmete ülevaatamist.
Omaniku ees- ja perekonnanimi
Telefon
E-post
Posti aadress

Hobuse sünniaeg
Hobuse nimi
Kuulutuse sisu (hobuse oskused jms täiendav info)
Otsi pilt arvutist (max suurus ehk mõõtmed 800 x 640, laius x kõrgus, pikselit)
Isa nimi ja TR nr.
Ema nimi ja TR nr.
Müügihind: konkreetne summa või vahemik, €
Kuulutuses avaldatav müüja nimi ja kontaktandmed