Eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogramm
Eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogramm on vastu võetud EHS eesti raskeveo tõugu hobuste kasvatajate
haruseltsi koosolekul ja kinnitatud 09.04.2010.a. EHS üldkoosoleku otsusega.

m, ,, Eesti raskeveo tõugu hobuste säilitusprogramm .
Eesti raskeveo tõugu hobuste säilitusprogramm on vastu võetud EHS eesti raskeveo tõugu hobuste kasvatajate
haruseltsi koosolekul ja kinnitatud 09.04.2010.a. EHS üldkoosoleku otsusega.

Jõudluskontrolli läbiviimise andmete kogumise ja säilitamise kord
Kinnitatud EHS juhatuse otsusega 07.03.2003.a. Säreveres


.