8.juulil toimus kohtumine Suomen Hippos ry, Soome eesti, eesti raskeveo ja tori hobuste kasvatajate ühingute ja EHS-i esindajate osavõtul.

Kohtumisel, kus arutati muu hulgas ka hobuste identifitseerimise ning registreerimise kordade üle osalesid EHSi juhatuse esimees Maario Laas ja tegevdirektor Krista Sepp.

EHSil on pikaajalised koostöösidemed Soome hobusekasvatajatega, möödunud aastate töised  kohtumised on toimunud Soomes väga hästi organiseeritud tõuhobuste näitustel, 2012 aastal hindasid EHSi esindajad eesti hobuseid näitusel Vihtis  ning tori ja eesti raskeveohobuseid Hammaslahtis.

Hipposes toimunud kohtumisel lepiti kokku, et Soomes sündinud eesti, tori ja eesti raskeveohobuseid identifitseeritakse vastavalt kokkuleppele Suomen Hippos ry poolt tunnustatud identifitseerijate poolt, kõik algdokumendid saadetakse EHSi, mille alusel kantakse hobused tõuraamatussse.

Lisaks lepiti kokku vanemate, Soomes sündinud, kuid seni hobuse omaniku poolt tõuraamatusse mitte kantud hobuste tõuraamatusse registreerimised.