SELTS


Juhatus

-  EHS juhatuse koosolekute protokollid

- Tegevteenistus

- Liikmed

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

HOBUSTE ARETUS EESTIS JA EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS

pm-knd Andres Kallaste, Eesti Hobusekasvatajate Selts

Teadlik hobusekasvatus Eestis algas 160 aastat tagasi, kui 1855. aastal asutati Tori riigimõisas hobusekasvandus. Tegevus kasvanduses algas järgmisel, 1856. aastal. Kasvanduse asutamise sihiks oli aretada vastupidavat, vähenõudlikku, kiiret eesti hobust, keda ähvardas kadumine teiste tõugudega ristamise ja paremate hobuste väljaveo tõttu.

Kasvanduse töö alustamisega avati kasvanduses suguhobuste raamat, kuhu kanti kõigi kasvanduse hobuste andmed. Tinglikult tuleks suguhobuste raamatut lugeda tõuraamatu eelkäijaks, sest tõuraamatusse kanti hobuste põlvnemise, järglaste, välimiku hindamise ja jõudluse andmed ning iseloomu omadused.

Vaatamata Tori hobusekasvanduse asutamisele oli hobuste aretus Eestis kuni iseseisvumiseni 1918. aastal eesmärgitu ja stiihiline. Hobusekasvatajaid lahutav seisuslik vahe ning nende erinevad majanduslikud huvid ei võimaldanud hobusekasvatuse sihtides üksmeelt ja kooskõla leida. Hobusekasvatus sarnanes laevale, mille kere moodustasid talunikud, purje ja tüüri aga mõisnikud.
20. sajandi alguses tegutses kümneid organisatsioone hobusekasvatuse alal, kes kõik taotlesid riigilt rahalist toetust oma eesmärkide elluviimiseks.
Eeltoodust on näha, et olukord hobuste aretuses ei olnud Eesti iseseisvumise algul sugugi hea, kuna:
- väikesel territooriumil esines palju hobusetõuge ja seltse;
- põllumajanduse vajadused hobuste järele ei olnud rahuldatud.

Iseseisvas Eestis tõusiski kohe päevakorda hobuste tõuküsimus, riigi hobusekasvanduse koha küsimus ja hobusekasvatajate seltside organiseerimine. Otsuste tegemine lükkus Vabadussõja tõttu 1920. aastatesse.

06.juulil 1920 võeti Põllutööministeeriumis vastu järgmised otsused:

1. riiklikult toetada kolme Eestis aretatud hobusetõugu – eesti-saaremaa tõug, tori-roadsteri tõug, mägi-ardenni tõug;
2. kasutada kolm hobuste tõuseltsi, kelle kätte peaks riik andma abirahad;
3. vajalike sugutäkkude saamiseks pidada riigi arvel ülal hobusekasvandust.

Seega võeti omariikluse alguses hobuste tõuaretuses kindel siht: aretada esijoones neid hobusetõuge, mis Eestile kui põllumajanduslikule riigile vajalikud, hoidudes suurest tõugude arvust.

1921. aasta sügiseks on alustanud tegutsemist kolm aretusorganisatsiooni.

1. Eesti tori-roadsteri hobusekasvatajate selts, põhikiri registreeritud Viljandis 29.09.1920.
2. Eesti ardenni kasvatajate selts, registreeritud 11.06.1921.Eesti maahobuse kasvatajate selts, registreeritud 02.08.1921.

    Otsusest lähtuvalt asutati neile kolmele tõule riiklikud tõuraamatud ja võeti vastu aretusprogrammid.

1920. aastal vastu võetud otsuste alusel toimuski tõuaretus kuni 1936. aastani, kui Riigivanema dekreedina 25.07.1936 (RT 64-1936) võeti vastu Hobusekasvatuse seadus. Seaduse paragrahv 1 nõudis, et Eestis aretatavad hobusetõud tunnustaks vabariigi valitsus põllutööministri ettepanekul. Põllutööministri ettepaneku kohaselt olid vabariigi valitsuse otsusega 22. jaanuarist 1936. a tunnustatud Eestis aretatavateks hobusetõugudeks määratud eesti, tori ja ardenni hobused, kellele riiklikku toetust antakse Hobusekasvatuse seaduse ulatuses, inglise täisverd hobune, orlovi ja ameerika traavel. Seega oli Eestis tunnustatud hobusetõugusid kuus.

Tõuaretusühingute, riigi, riikliku hobusekasvanduse ja erialateadlaste tihedas koostöös oli aretustöö eesti iseseisvuse aastatel 1918–1940 väga viljakas. Võib kindlalt väita, et see periood oli eelmise sajandi õitsenguaeg hobusekasvatuses. Kahjuks lõppes 1940. aastal hobusekasvatuse õitsenguaeg Eesti okupeerimisega. Sama aasta alguseks likvideeriti tõuaretusseltsid ja juhtimine allutati riiklikule tasandile.

1948. aastal loodi Eesti NSV Riiklik Hobuste Tõulava, mille ülesandeks oli hobuste tõuraamatute pidamine ja jõudluskontroll. Samuti asutati Viljandis Sugutäkkude Tall, mille ülesandeks oli riiklike majapidamiste varustamine sugutäkkudega.

1963. aastal loodi ühiskondlikus korras Eesti NSV Hobusetõugude Tõuaretuse Nõukogu, mis oli sisuliselt nõuandev organisatsioon hobusekasvatuse ja -aretuse alal. Teatud osas jätkas tõuaretusnõukogu 1920–1940. aastani tegutsenud seltside tööd.

Viiekümnendate aastate keskpaigas ühendati Riiklik Tõulava Tori Hobusekasvandusega, kuid 1967. aastal taastati Eesti NSV Riiklik Tõulava.

Nõukogude periood aastatel 1940–1990 oli raske. Hobusekasvatus muutus suurtootmise oludes teisejärguliseks. Kui 1955. aastani oli Tori Hobusekasvanduse peamine tegevusala hobusekasvatus, siis 1955. aastast oli põhisuunaks tõuveisekasvatus. Hobusekasvatus säilitati tänu inimestele, kelle juured ulatusid Eesti taludesse, kus hobuseid kasvatati ja aretati vabariigi aegadel.

Peale Eesti taasiseseisvumist 1992. aastal taastati 1920. aastatel asutatud hobusekasvatusseltside õigusjärglasena Eesti Hobusekasvatajate Selts.

2020 aasta alguses oli EHSil 330 liiget.

Seltsi liikmed kasvatavad peamiselt eesti, tori, eesti raskeveo,trakeeni ja araabia täisverelist tõugu hobuseid. Vähemal määral kasvatavad seltsi liikmed shetlandi ponisid, hannoveri, holsteini jt tõugusid.
Seltsi eesmärgiks on Eestis aretatud hobusetõugude- eesti tõugu hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveo tõugu hobuse aretamine ja säilitamine, teiste tõugude juures nende edasine täiustamine.

Sellest lähtudes on seltsi põhitegevuseks:


1. tõuraamatute pidamine;
2. hobuste jõudluskontroll ja aretusväärtuse määramine;
3. tõuaretusalase töö juhendamine ja koordineerimine vastavalt tõugude aretusprogrammidele.

Kuna Selts koondab mitme tõu kasvatajaid, siis on seltsi töö korraldatud haruseltside kaudu. Iga tõu kasvatajad on koondunud vastavasse haruseltsi.
 

EHS-il on 5 haruseltsi:

1. Eesti hobuse kasvatajate haruselts,
2. Tori hobuse kasvatajate haruselts,
3. Eesti raskeveo hobuse kasvatajate haruselts,
4. Trakeeni hobuse kasvatajate haruselts,
5. Araabia hobuse kasvatajate haruselts.

 

Neff2024

Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse otsusega müüakse enampakkumise teel Eesti Hobusekasvatajate Seltsile kuuluv tunnustatud eesti raskeveohobuse täkk NEFF 2202 ER (sündinud 21.06.2010, UELN 233002300044310, kiibi nr. 233098100027778). 

https://ariel.pria.ee/hobu/ueln/233002300044310

Neff on kergesti käsitletav, täkutööd teeb hingega ning on märadega väga viisakas ja hooliv. On käinud ratsa ning õpetatud ka vankri ette, kuid viimastel aastatel tegelenud ainult tänuväärse täkutööga. Treileris sõidab viisakalt, inimestesse suhtub hästi. 

Neff põeb püsivat emfüseemi, mistõttu vajab pidamistingimuste osas palju värsket õhku ning pidev tallis pidamine talle ei sobi. 

Siiski on ta võimeline tootma 1-2 varssa aastas, seega sobiks ideaalselt väikekasvataja juurde vabapidamisele veel ka täkutööd tegema. 

Neff asub Vitsiku tallis, Ida – Virumaal. 

Lisainfo  Neffi kohta:  +372 56 33 86 08 (Alisa Pahka, Vitsiku tall). 

Enampakkumise tingimused ja info: 

Alghind: 2000 EUR (sisaldab käibemaksu 22%). 

Enampakkumiste periood: 15.05.2024 – 26.05.2024.

Enampakkumised saata See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1. Kirjalik pakkumine peab sisaldama:
pakkuja nimi, isiku-või registrikood, elu-või asukoht ning kontakttelefon ja kontakt e-maili aadress;
numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ilma sentideta;
nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava hobuseostmiseks enampakkumise kehtestatud tingimustel;
pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.
2. Ostu-müügileping müüja ja ostja vahel tuleb sõlmida 2 nädala jooksul peale müügitulemuste selgumist. Lepinguks kasutatakse Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt pakutavat lepingut. 
3. Juhul kui enampakkumisele laekub kaks või enam sarnase summaga pakkumist, eelistatakse võimalusel EHS liikmestaatuses olevat pakkujat. Kui enampakkumisele laekub kaks või enam sarnase summaga pakkumist EHS liikmetelt,  eelistatakse võimalusel EHS ER haruseltsi kuuluvaid liikmeid. 
4. Enampakkumiste tulemused saadetakse parimale pakkujale elektrooniliselt ning teisi pakkujaid teavitatakse telefoni teel või elektrooniliselt. Enampakkumise lõppsumma ja pakkuja (pakkuja nõusolekul) postitatakse www.ehs.eekodulehel hiljemalt 2 nädalat peale müügilepingu sõlmimist pakkujaga. 
5. Müügiläbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub korrektse pakkumisega kõrgeimat hinda. Kui parima pakkumise teinud isik ei vasta kõigile tingimustele, on EHS-l õigus pidada läbirääkimisi kõigi teiste pakkujatega. 

ER üldkoosolek 20241

Järvamaa KHK Särevere talli õppeklassis toimunud koosolekul vaadati üle 2023 tegevusaasta tegevused ja numbrid ning arutleti eesti raskeveohobuse kasutusvaldkondade ning suurema populariseerimise teemadel. 

ER hobuste numbrilised näitajad:

31.12.2023 seisuga on ER tõuraamatu hobuste arv 344 hobust, kellest märasid on 193, täkke 57 ja ruunasid 94 hobust. 

2023. aastal sündis 23 varssa, registreeritud paaritusi oli kokku 6. 

Surmasid registreeriti 2023 aastal 19.

Koosolekul arutleti ka ER hobuste hetkeolukorrast ning nentida tuli, et tõu säilimiseks on väga vaja panustada suurema arvu varssade sünnile. Samuti on oluline jätkata noorhobuste hindamisega, et saada infot hobuste aretusväärtuste kohta, et leida sobilikke paare aretustöö jätkumiseks kõrgel tasemel.  

Seega, kallid ER hobuste omanikud – kui teil on kodus kasvamas 2-6 aastased noored ER hobused, palun registreerige EHSi kaudu jõudluskatsed hobuste hindamisteks ja mõõtmisteks, sest sellest sõltub eesti raskeveohobuste tulevik!

Lisaks vaadati üle 2024 plaanitud tegevuste kalenderplaan ning tehti ettepankuid erinevate kuupäevade ja ürituste osas. Plaanis on õppepäevad kevadel ja sügisel Vello Tamme juhtimisel, et näidata noorhobuse töösse õpetamist natuke lähemalt. Lisaks on kalenderplaanis karikasarja etapid maist kuni septembrini. Oodatud sündmus on 27.07.2024  toimuv XXX Eesti Raskeveohobuse Päev, mis sel aastal on planeeritud toimuma Tori Hobusekasvatuses. 

Väga huvitava ettekande tegi Anu Reigo teemal „Külmaverelised rasketüübilised hobused Euroopas“, kus muuhulgas võrreldi ka meie eesti raskeveohobuse sarnasusi ja erinevusi teiste rasketüübiliste hobustega. 

Haruseltsi juhatusse valiti juurde kaks lisaliiget, Marge Uueni ja Krista Sepp, kes osalevad juhatuse töös kuni uue täisliikmelise koosseisu valimiseni 2025. aastal. 

Peale koosoleku lõppu suunduti edasi lähedal asuvasse Aivar Taltsi Tooma tallu, kus jõudluskontrolli käigus hinnati-mõõdeti kahte ER mära – 2018 aastal sündinud NERRA ja 2020 aastal sündinud HEILEENI. 

ERIMG 4783

ERIMG 4777

Heileeni

ERIMG 4797

Nerra

 

Täname kõiki koosolekul osalenud liikmeid ning ootame ettepanekuid ka teistelt eesti raskeveohobuse kasvatajatelt ER tõu populariseerimise ning suurema näitamise võimaluste osas! 

 

 

SA Eesti Maaelumuuseumid korraldab:

Kuhu oled teel tori hobune

Täna tähistame uhkusega Eesti Vabariigi aastapäeva! 🇪🇪

Olgu see päev täis austust meie ajaloo, kultuuri ja vabaduse vastu ning lootust ja pühendumist tuleviku suhtes. 
Jätkugu teie tallides rõõmu, tervist ja õnne! 
Olgem hoitud! 🙏 

Head vabariigi aastapäeva 2024

Uljas ja Margus Kallaste Tagadil 2023

Head tori hobuse omanikud, 

Soovime teavitada teid olulisest infost seoses OTL toetusega tori hobustele. 

Oleme saanud vastuse hetke olukorra lahendamiseks Põllumajandus- ja Toiduametist ning PRIA’st. 

Kõik tori tõugu hobused, kellele on taotletud ohustatud tõugu toetust, peavad olema registreerida ka Tori Hobuse Seltsi tori universaalsuuna hobuste tõuraamatusse. Lisaks soovitame lisada avaldusele ka 2023.a. sündinud varsad, kelle mõlemad vanemad kuuluvad originaaltõuraamatu TA ossa. 

Avalduse leiad siit 👉 AVALDUS 
Palume täidetud avaldused saata hiljemalt 15.01.2024.a. (ka.) aadressidele See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaks palume avaldusega koos saata info: “ Olen nõus andma hobus(e/te) haldamise üle Tori Hobuse Seltsile tõuraamatu kande lisamise ajaks, palun haldamine tagasi üle anda Eesti Hobusekasvatajate Seltsile peale tõuraamatu kannet. ”

Juhime tähelepanu, et EHS töötab edasi selle nimel, et tori tõu originaaltõuraamatu järjepidevus ei katkeks ning sellega seotud hobuste populatsioon ei killustuks. Tori tõu kultuuriline väärtus ja sellega seotud aretuskogemus ei sõltu ega tulene otseselt selle eest makstavatest toetustest, kuid need toetused oleks loomulikult vajalikud kõigile reaalselt ohustatud seisundis oleva tõu hobustele samaväärselt. 

EHS on endiselt pidevas suhtlemises Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti ja PRIA’ga, et tekkinud olukorda lahendada ning hoiame teid jätkuvalt infoga kursis. 

Lugupidamisega,

Tori tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhatus

Täiendav info: 

Andres Vaan 5656 9686

Merit Õunapuu 5615 2931

Sibelle Teeääre 5670 7271

Ülar ja Friidom Ülenurmel 2023

Tori hobuse kasvatajate haruseltsi erakorralise koosoleku kutse.

Tori hobuse kasvatajate haruseltsi erakorraline koosolek toimub
12.jaanuar 2024 Tori Rahvamajas, Võlli tee 4, Tori, Pärnuma
algusega kell 11.00.


Päevakord:

1. Ülevaade tori tõugu hobuste tõuraamatust ja ohustatud tõugu looma toetustest
2. Tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse erakorralised valimised

 Haruseltsi juhatus

A75C5493 C534 4F98 81FF 471B0242F02C

Lugupeetud tori hobuse kasvataja, 

EHS töötab edasi selle nimel, et tori tõu originaaltõuraamatu järjepidevus ei katkeks ning sellega seotud hobuste populatsioon ei killustuks. Tori tõu kultuuriline väärtus ja sellega seotud aretuskogemus ei sõltu ega tulene otseselt selle eest makstavatest toetustest, kuid need toetused oleks loomulikult vajalikud kõigile reaalselt ohustatud seisundis oleva tõu hobustele samaväärselt. 

Praegu ei seisne erisus mitte hobustes endis, vaid muutuva seadusandluse foonil tekkinud sõnastuste kohatises teisitimõistetavuses. Kehtiv EHS tori tõugu hobuste originaaltõuraamatu säilitus- ja aretusprogramm on loodud selleks, et tori tõug säiliks ja oleks elujõuline. 

27.12.2023.a. teavitas PRIA tori hobuse kasvatajaid muudatustest seoses ohustatud tõugu looma pidamise toetuse maksmisel. 
EHS’i seisukohalt tuleks arvestada tõsiasjaga, et tori hobuste üleminekuga teistesse tõuraamatutesse, saab ohustatud looma aretus toimuda ainult sama alampopulatsiooni sees ehk suletud ringis, mis ei taga tori hobuse jätkusuutlikku säilimist (Põllumajandusloomade aretus seadus § 3, lõige 4). 

EHS on pidevas suhtlemises ning esitanud täpsustavaid küsimusi Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumile.

EHS pingutab selle nimel, et tekkinud olukorda lahendada ning hoiame teid infoga kursis. 

Teavitame teid EHS seisukohast seoses OTL toetustega hiljemalt 13.01.2024.a. 

Lugupidamisega,

Eesti Hobusekasvatajate Selts 

  

Täiendav info: 

Andres Vaan 5656 9686

Merit Õunapuu 5615 2931

Sibelle Teeääre 5670 7271

 

Fotode autor meie imeline Sirli Kahar 

EHS Talve seminar 2023

 16.detsember 2023.a.

Möödunud nädalavahetusel toimus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi talveseminar ja tunnustusõhtu, mis tõi kokku hobusekasvatajad ja hobusesõbrad üle Eesti. 

Talveseminari raames toimus ka täkkude aretajate ja omanike tunnustuse õhtu, kus anti välja raamitud tunnustustunnistused sugutäkkudele. See oli suurepärane võimalus tunnustada ja austada neid, kes on teinud suurepärast tööd eesti hobuse aretuse edendamisel. Üritusel oli tunda ühtsust ja pühendumust hobusekasvatajate ja hobusesõprade poolt. 

Avasõnad lausus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatuse liige ja Maria talu peremees Enn Rand. 

Väga põhjaliku ettekande tegi Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor - Eve Rannamäe, kes on viimased kümmekond aastat uurinud mineviku loomi - karjakasvatust, loomade kasutust, populatsioonide kujunemist jms, rääkis hobuse kujunemisest minevikust tänapäevani, mis on maailmas endiselt oluline uurimisteema. Praeguste andmete kohaselt jõudis koduhobune (Equus caballus) Eesti aladele umbes 3000 aastat tagasi ja alates sellest ajast on koduhobuste luid meie arheoloogilises materjalis üsna regulaarselt esinenud. Koduhobused on aegade jooksul täitnud mitmeid rolle, nagu lihaloom, tööloom, ratsaloom ja roll minevikuinimeste vaimumaailmas. Eve uurib oma magistritöös eesti hobuse kehatüüpi ehk suurust ja kuju ning selle muutumist ajas, toetudes nii arheoloogilistele andmetele (luude mõõtmed) kui ka elushobuste andmetele (kehamõõtmed).

Lisaks ettekandele oli võimalus lähemalt vaadata arheoloogilisi hobuseluid, sealhulgas paarisaja aasta vanuseid "tööhobuseid" ning mõningaid luudel avalduvaid patoloogiaid.

Kahjuks ei saanud Ülar Raudsepp haiguse tõttu oma ettekannet teha rakendispordi minevikust ja tulevikust, soovime omalt poolt Ülarile palju tervist ja kiiret paranemist! 
Maria talu peremees Enn Rand, rääkis hobuspordist maailmas. Enn Rand tutvustas oma ettekandes ka Eesti Hobusekasvatajate Seltsi korraldatavat aasta suursündmust CHI Pärnut, mis toimub ka tuleval 2024. aastal. CHI Pärnu on rahvusvaheline võistlus, mis toob kokku tipptasemel ratsutajad ja hobused. Kui senini on olnud tegemist kolme alaga (takistussõit, koolisõit ning rakendisport), siis tuleval aastal lisandub ka kolmevõistlus. See on suurepärane võimalus Eesti hobusekasvatajatele ja hobusesõpradele näha maailmatasemel võistlust ning tutvuda erinevate hobusetõugude ja nende aretustega. CHI Pärnu pakub ka võimalust Eesti hobusearetuse maailma tutvustamiseks ja reklaamimiseks rahvusvahelisel tasandil. Järgmise aasta CHI Pärnu on kindlasti üks oodatumaid sündmusi hobusekasvatajate ja hobusesõprade jaoks.

Talveseminari raames toimus ka täkkude tunnustuse õhtu, kus anti välja sugutäkkude tunnustused. 
Täkkude tunnustuse õhtu on suurepärane võimalus tunnustada aretajaid ja hobuseomanikke, kes panustavad hobusearetusse ning aitavad kaasa selle valdkonna arengule. 

Talveseminar oli tervikuna väga edukas ning täkkude tunnustuse õhtu oli selle üks oluline osa. Seminaril osalejad said mitte ainult uusi teadmisi ja kogemusi, vaid ka võimaluse tunnustada neid hobusekasvatajaid,  kes on teinud suurepärast tööd Eesti hobusetõugude  aretuse edendamisel. 

Õhtusöögi ajal said kõik külalised said nautida maitsvat toitu ja meeldivat seltskonda. Muusikat tegi saksofonist Virgo Veldi, kes lõi hubase atmosfääri oma meloodiatega. Pikad arutelud tõuaretuse teemadel jätkusid varaste hommikutundideni.

Suur tänu ja sügav kummardus Maria talu pererahvale Enn ja Riina Rand. 
Suur tänu Eve Rannamäele põhjaliku ja informatiivse ettekande eest! 
Täname kõiki osalejaid, kes tulid seminarile ja tunnustusõhtule ning aitasid kaasa selle suurepärase ürituse korraldamisele. Samuti tahaksime tänada kõiki hobusekasvatajaid ja hobusesõpru, kes panustavad igapäevaselt hobusearetusse ning aitavad kaasa selle arengule. Suur tänu ka kõigile esinejatele ja korraldajatele, kes tegid selle ürituse võimalikuks. Loodame, et järgmine talve seminar ja tunnustusõhtu saavad olema sama edukad ja meeldejäävad kui see. Veelkord aitäh kõigile! 

IMG 3425 Meeri Lonn IMG 3439 Margit Kallas IMG 3455 Keidy Udalov
IMG 3473 Pirje Parker Valdi IMG 3497 Sibelle ja Liina  IMG 3515 Meeri Lonn 
 IMG 3545 Keidy Udalov IMG 3567 Helen Arder  IMG 3578 Meeri Lonn 
 IMG 3613 Anu Reigo ja Andres Kallaste IMG 3633 Marge Uueni  IMG 3670 Merilin Meri 
     
     

Talve seminar ja tunnustusõhtu 2023

Olete oodatud EHS talve seminarile ja tunnustusõhtule 16.detsember Maria talus! 

Ajakava: 

15:30 Tervitus kohv ja soe supp

16:00 Avasõnad

16:30 Eve Rannamäe  

"Eesti hobuse kehatüüp minevikust tänapäevani 

- ülevaade käsilolevast magistritööst Eesti Maaülikoolis" 

Eve Rannamäe on Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor, kes on viimased kümmekond aastat uurinud mineviku loomi - karjakasvatust, loomade kasutust, populatsioonide kujunemist jms. Hetkel õpin loomakasvatuse magistrantuuris Eesti Maaülikoolis.

Hobuse kujunemine minevikust tänapäevani on maailmas siiamaani oluline uurimisteema. Praeguste andmete kohaselt jõudis koduhobune (Equus caballus) Eesti aladele u. 3000 aastat tagasi ja alates sellest ajast esineb koduhobuste luid meie arheoloogilises materjalis üsna regulaarselt. Sedasama Eesti aladel aastatuhandete jooksul kujunenud hobust peetakse praeguse eesti hobuse esivanemaks. Eesti hobusel on aegade jooksul olnud mitmeid rolle (lihaloom, tööloom, ratsaloom, roll minevikuinimeste vaimumaailmas) ja pika ajaloo jooksul on nendest rollidest lähtuvalt inimesed kindlasti ka teatud valikuid teinud. Oma magistritöös uurib Eve eesti hobuse kehatüüpi ehk suurust ja kuju ning selle muutumist ajas, toetudes nii arheoloogilistele andmetele (luude mõõtmed) kui ka elushobuste andmetele (kehamõõtmed).

Lisaks ettekandele saab lähemalt vaadata arheoloogilisi hobuseluid: paarisaja aasta vanuseid "tööhobuseid" ning mõningasi luudel avalduvaid patoloogiaid.

17:00 Ülar Raudsepp 

“Rakendispordi minevikust tulevikku” 

17:30 Hillar Talts 

“Hobuspordist maailmas”

18:00 Tunnustusõhtu

19:00 Õhtusöök 

20:00 Muusikat teeb saksofonist Virgo Veldi 

EHS liige ja tema kaaslane- 25€ osavõtja kohta, 35€ mitteliige. 

Registreerumine kuni 14.12.23 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Majutus võimalus 50€ (kahene tuba), tasumine kohapeal. 

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kohtumiseni Maria talus!

Asukoht Maria talu,  Kõpu küla, Tõstamaa osavald, Pärnumaa

Varandus ja baarius

 

Lugupeetud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi liikmed ja hobuse omanikud,

Soovime teid teavitada seoses valeinfo levitamisega, mis puudutab tori tõugu hobuste toetuste saamist ohustatud tõugu hobustele. 

Meil on hea meel kinnitada, et Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kõikidele ohustatud tõugu hobuste tõuraamatutele jääb toetus endiselt kehtima. Oleme saanud sellekohase kinnituse regionaalministrilt Madis Kallas’elt. 

See kinnitab, et meie aretusorganisatsiooni ja liikmete jõupingutusi toetatakse jätkuvalt. 

Oleme põhjalikult kontrollinud ja kinnitanud informatsiooni regionaalministriga, et tagada selle õigsus ja kehtivus. See tähendab, et saate rahulikult jätkata oma tegevust ohustatud tõugu hobuste kaitsmisel ning aretamisel. 

Samuti soovime rõhutada, et seisame kindlalt kõikide meie liikmete õiguse eest saada õiget ja adekvaatset teavet ning toetust oma jõupingutustele. 

Täname teid teie usalduse ja pühendumuse eest tori hobuste säilitamisel.

Küsimuste või täiendavate selgituste saamiseks pöörduge palun meie kontorisse.

 

Lugupidamisega, 

Eesti Hobusekasvatajate Selts

Võõrratsaniku test 2023

 

Noorhobuste vabahüpete- ja võõrratsaniku testid on olulised meetodid noorhobuste objektiivseks hindamiseks, mis annab ülevaate noorhobuse arengust ja eeldused tulevikuks. Ühtlasi annab see tagasisidet noorhobuse vanemate aretusväärtuse kohta. 

Mõlemad testid on olulised noorte hobuste hindamisel ja aitavad omanikel, aretajatel, ratsanikel ja treeneritel teha teadlikke otsuseid hobuste valimisel ja koolitamisel. Noorhobuste võõrratsaniku test ja vabahüpete test annavad väärtuslikku teavet hobuse potentsiaali ja sobivuse kohta erinevatel ratsaspordialadel.

Lisaks noorhobuste võõrratsaniku testi ja vabahüpete testi olulisusele noorte hobuste hindamisel, on tähelepanuväärne mainida, et ka sel aastal on võõrratsaniku testil osalevad Eesti ühed edukaimad ratsasportlased. Takistussõidus Paul Argus ja koolisõidus Dina Ellermann, kes annavad oma panuse, et vabahüpete- ja võõrratsaniku testil osalejad saavad objektiivse hinnangu oma noorhobusele. 

Rohkem saad lugeda Hobumaailmast 👉 SIIT 
Juhendi leiad siit 👉  ✅ JUHEND

Osalejad leiad siit 👉 ✅ OSALEJAD (uuendatud 17.11.23) 

✅STARDIJÄRJEKORD

Siinkohal üleskutse noorhobuste omanikele ja aretajatele, kasutage seda suurepärast võimalust ja tulge oma tulevikulootusega osalema!

Kohtumiseni 19.novembril Heimtali Hobusekasvanduses!

Auhinna laud E 01.10.23

 30.09-01.10.2023 toimus eesti tõugu hobuste suursündmus - üleriigilised noorhobuste jõudluskatsed.

Päev sai alguse tiitli "AASTA TÄKK 2023” välja kuulutamisega. 
Tähelepanu kõigile hobusearmastajatele! Aasta täku tiitli võitis takistussõidu ponide edetabeli särav täht VERMUT II 896 E i.Vend Voitka 738 E, e.Aida 4160 E, ei.Aku 684 E, aretaja Kristi Raudsepp ja omanik Evi Leppik. Vermut II on käinud eesti tõugu hobuseid esindamas Leedus, Soomes ja Norras, Kusjuures just Norras Drammenis toimunud Baltic Cup  võistlustelt toodi koju 8 koht, Vermut II ja Heidi aeg oli selle sõidu kiireim, kuid kahjuks tuli üks latt maha, mille tulemusena jäi nende tulemuseks 8. koht. 
Julgelt saame väita, et meie oma põline tõug suudab silmad ette teha ka euroopa parimatele verelistele ponidele. 
Loodame, et Vermut II annab ka oma panuse eesti tõugu hobuste geneetilisse mitmekesisusse.

Suur tänu Vermut II omanikule Evi Leppik’ule, kes on võimaldanud Vermut II spordis oma võimeid tõestada. Suur tänu ka Heidi Murelile ja tema perele, kes on Vermut II sellisele tasemele viinud, et saame juba rahvusvahelistel võistlustel pöidlad peos kaasa elada! 
Muide peagi saame Vermut II ja Heidi Murelile kaasa elada Soome Horse Showl! 

Aaasta täkk 2023 Vermut II 2 Aasta täkk 2023 Vermut II Vermut II ja Heidi Drammenis 2023
     

 Üleriigilistel jõudluskatsetel osales kokku 19 parimat eesti tõugu hobust, kes kõik kuuluvad eesti tõugu hobusteoriginaaltõuraamatusse. Nendest 13 olid täkud ja 6 märad, kes esindasid eesti tõugu hobuste mitmekülgsust ja kvaliteeti. Rõõm oli näha, et väga palju oli häid potentsiaalseid sugutäkke,  ning väga ühtlase ja hea tõutüübiga märasid. 

Parim eesti tõugu noortäkk on tänavu ARLIK i.Arell 822 E, e.Tella 4522 E, ei.Tommi 698 E, keda esitles Sandra Soomre. Arlik sõitis kohale Saaremaalt, tema aretaja ja omanik on Laine Sünter. 

Arlikul on väga hästi väljakujunenud täkutüüp ja ka kehaehituselt on väljakujunenud, tugevama kehaehitusega ja hea lihastusega. Väga hea ülajoon ja väga head tugevad ja kuivad jalad. Head elastsed  allüürid ja hea hüpe, ning tõestas teisel päeval, et suudab ka kiirelt kohaneda. Arliku ema Tella 4522 E on saanud 2016.a. “Parim eesti tõugu noormära” tiitli. 

Arlik 2023 Arlik 2023 2 Arlik 2023 3
     

 Vanemate täkkude arvestuses valiti parimaks täkk ROSS 878 E, i.Rosett 600 E, e.Arabella 3627 E, ei.Aabram 559 E, keda esitles Margit Kallas. Ka Ross sõitis kohale Saaremaalt, tema aretaja on Leppkolga talu ja omanik Heino Kallas.

Ross on väga hea tõutüübiga ja täkutüüp hästi väljendunud. Väga tasakaalukas ja heade seesmiste omadustega. Vaatamata oma eale (18.a.) liikumiselt elastne ja avar. Väga hea sammuga hobune, samm elastne ja läbi keha. Traav natuke nõrgem kui samm, galopp väga hea ja jõuline. Hüppestiil väga hea, hüpe elastne ja töötab läbi selja.  

Ross 2023 2 Ross 2023 Ross 2023 3
     

 3.a. noormärade kategoorias võitis tiitli parim eesti tõugu noormära ADA i.Aksel 722 E, e. Elke 3978 E, ei.Elkar 598 E, keda esitles Karin Peks. Ada aretaja ja omanik on SA Eesti Maaelumuuseumid. 

Ada on väga hea tõutüübiga, kolme aastase kohta natuke üle toitumuses. Hea kehaehitus ja head kuivad jalad.  Väga hea samm ja traav, galopp veidike raske, hea hüpe ja väga hea üldmulje. 

Ada 2023 Ada 2023 2 Ada 2023 3
     

 “Publiku  lemmik” tiitliga pärjati eesti tõugu täkk TAIBU i.Torvald 906 E, e.Andorra 4147 E, ei.Aku 684 E, keda esitlesid Raili ja Boris Razumov,  aretaja ja omanik Lasna Talu. 

Taibu 2023 Taibu 2023 2

Taibu 2023 3

     
Keidy Udalov ja Ats

 “Parim esitleja” tiitel läks Pärnumaale Lepplaane talli Keidy Udalovile, kellel on aastate pikkune kogemus noorhobuste õpetamisel ning kes ei jää hätta ka temperamentsete noorhobuste esitlemisel. 

 

Üleriigilised jõudluskatsed demonstreerivad eesti tõugu hobuste suurepärast kvaliteeti ja mitmekesisust. Selle aasta finaali tegi erakordseks see, et kõik osalevad täkud pärinesid erinevatest isadest. See mitmekesisus rõhutab eesti tõugu hobuste geneetilist rikkust ja näitab nende tugevat päritolu.

Tänaseks võime kindlalt öelda, et kahepäevane üritus on ennast igati õigustanud. Hobused näitasid teisel päeval märkimisväärselt paremaid tulemusi nii liikumiselt kui ka seesmiste omaduste poolest, demonstreerides oma võimekust, õppimisvõimet ja vastupidavust.

Laupäeva õhtul toimus aretajate õhtusöök, kus meenutati vanu aegu ja vaadati positiivselt tulevikku.  Selline õhkkond on kahtlemata edasiviiv jõud ning ei ole kahtlustki, oleme õigel teel!

Loomulikult toimus õhtul ka traditsiooniline viktoriin, mille küsimused keskendusid eesti tõugu hobustele. See oli suurepärane võimalus testida osalejate teadmisi ja tõsta esile eesti tõugu hobuste olulisust ja pärandit. 

Suur aitäh korraldusmeeskonnale – Rael Säkk, Sibelle Teeääre, Mati Särev, Kaarel Teeääre, Margit Kallas, Tene Väli, Raili Razumov, Katrin Kask, Ange Etti, Merilin Meri, Siiri Lohu ja Hans-Kristjan Kallaste! Teie pühendumus ja vaev on teinud võimalikuks selle imelise sündmuse, kus eesti tõugu hobused saavad särada ja esitleda oma seesmisi omadusi ja võimeid. Teie töö aitab edendada eesti tõugu hobuseid ning teha finaalist ürituse, mida kogukond ootab igal aastal suure põnevusega.

Samuti suur aitäh hindamiskomisjoni liikmetele - Andres Kallaste, Mirje Särev, Taimi Usin, Liina Lasn, Key Kunman ja Madis Noor! Teie professionaalsus on taganud õiglase ja hoolika hindamise, aidates kirjeldada parimaid eesti tõugu hobuseid. Teie panus on olnud hindamatu selle aasta üleriigiliste jõudluskatsete õnnestumiseks.

Loomulikult soovime tänada ka veterinaararsti Aili Ruul suurepärase töö eest, kes teostas veterinaarkontrolli. Tema pühendumus ja professionaalsus on olnud hindamatu osa selle aasta finaali sujuvast toimumisest.

Suur, suur aitäh meie armsale forograafile Sirli Kahar'ile kelle suurepärased fotod leiate aadressilt: 

https://sirlikaharphotography.passgallery.com/-eestituguhobusteleriigilisedjudluskatsed2023/gallery

Sügav kummardus ja siiras tänu kõikidele aretajatele, hobuste omanikele ja esitlejatele, teie panus hobuste kasvatamisel ja ettevalmistamisel on olnud märkimisväärne. 

Aitäh võõrustamast Tori Hobusekasvandus ja SA Eesti Maaelumuuseumid, tunneme ennast teie juures koduselt. 

Erilised tänusõnad tahaksime öelda Klaara-Manni Puhkemajale ja perenaisele Kadi Ruumetile, teie abivalmidus, maitsvad toidud ja kodune õhkkond muusid meie koosviibimise meeldejäävaks. 

Need kaks suurepärast päeva tõid esile hästi ettevalmistatud hobused kes olid kahtlemata meie ürituse edu võtmeks. Erilise võlu lisas sellele sündmusele suurepärane ilm ning kõrgtasemel  korraldus tagas ürituse suurepärase sujuvuse ja professionaalse kulgemise. 

IMG 6239

Eesti tõugu hobused finaal 2022

Hea eesti hobuse aretaja ja omanik, 
 
Olete oodatud 30.sept-01.okt Tori Hobusekasvandusse eesti tõugu noorhobuste üleriigilistele jõudluskatsetele. 
 
KAVA:
Laupäev 30.september
 
11.00 Avamine ja aasta täku väljakuulutamine.
11.15 Kaheaastaste täkkude esitamine käekõrval esitusväljakul. 12.00 Kolmeaastaste täkkude esitamine käekõrval.
12.20 Vanemate täkkude esitamine käekõrval.
12.40 Kolmeaastaste märade esitamine käekõrval.
13.00-13.30 Lõunapaus
13.30 Kaheaastaste täkkude vabaliikumine ja vabahüpped. 
14.30 Kolmeaastaste täkkude vabaliikumine ja vabahüpped. 
15.00 Vanemate täkkude vabaliikumine ja vabahüpped. 15.20 Kolmeaastaste märade vabaliikumine ja vabahüpped.
 
19.00 “Aretajate õhtusöök” aretajate ja hobuse omanike õhtusöök.
 
Pühapäev 1.oktoober
 
Kell 10.00 Täkkude vabaliikumine ja vabahüpped. 
Kell 12.00 Märade vabaliikumine ja vabahüpped. 
Kell 14.00 Täkkude kirjeldused ja auhindamine.
Parima kaheaastase eesti tõugu täku tunnustamine tiitliga:
“PARIM EESTI TÕUGU NOORTÄKK 2023”
Kell 15.00 Märade kirjeldused ja auhindmine.
Parima kolmeaastase eesti tõugu mära tunnustamine tiitliga: “PARIM EESTI TÕUGU NOORMÄRA 2023” 
 
Kohtumiseni Tori Hobusekasvanduses! 

Tõuloom 2023

2.septembril toimus Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurme Sügislaat ja  TÕULOOM 2023. 

Uksed avati 10:00 ja algas päev uhkete loomade seltis. Kell 12:15 tutvustas Eesti Hobusekasvatajate selts oma tõuraamatutes peetavaid tõuge pargis, millele järgnes rakendispordi demo võistlus Ülenurme Rakend 2023. 

Ülar ja Friidom Ülenurme Rakend 2023

See võistlus on loodud just meie ohustatud tõugude ja rakendispordi demonstratsiooniks, et tutvustada publikule ohustatud tõugude võimekust ka rakendis. Ülenurme rakendit korraldab EHS, Ülar Raudsepp’a eestvedamisel.  

Järgnesid esitlused areenil, kuhu olid toodud Eesti uhkeimad veised, hobused, lambad, vutid ja küülikud.  

Hobuste esitlus algas vahetult peale rakendi võistlust. 

 

Pildil Ülar Raudsepp ja Friidom. 

Esimesena astusid areenile originaaltõuraamatu peatõuraamatusse kuuluvad eesti tõugu hobused. Tunnustatud  kollane kolmeaastane täkk VURR 960 E s.2020.a. i.Vesper, ei.Anakee 720 E, aretaja Tihuse Hobuturismi Talu FIE, omanik Lasna talu ja esitles Boris Razumov ja kollane mära TESSERA 4565 E, s.2016.a.kes on pärjatud tiitliga “Parim eesti tõugu noormära 2019” i.Voore Tintin 869 E, ei.Rosett 600 E, aretaja OÜ Key, omanik Sibelle Teeääre, esitles Kauro Vahtras. ETLL president Olev Saveli andis üle ka eesti tõugu hobuste aasta aretaja tiitli Heino Kallas’ele, mille võttis vastu Heino tütar Margit Kallas. Palju õnne ja terviseid Saaremaale! 

Boris Razumov ja Vurr Tõuloom 2023 Kauro Vahtras ja Tessera Tõuloom 2023
Boris Razumov ja Vurr 960 E Kauro Vahtras ja Tessera 4565 E

 

Tori tõugu hobustest olid areenil tunnustatud tumeraudjas täkk ALBERT 13 935 T i.Alderman 13 863 T, ei.Hestia 25 173 T, aretaja ja omanik SA Eesti Maaelumuuseumid, esitleja Siret Sepling ning tori tõugu kaheaastane raudjas mära AUGUSTA s.2021.a. i.Argument 13 685 T, ei.Ulrek 13 613 T, aretaja, omanik ja esitleja Ester Ader. 

ETLL president Olev Saveli andis üle tori tõugu hobuste aasta aretaja tiitli SA Eesti Maaelumuuseumile. Esile toodi ka Maie Kukk ja Ester Ader, kes said tunnustatud kolmekümne aasta jooksul aktiivse osalemise eest näitusel TÕULOOM.

Siret Sepling ja Albet Tõuloom2023 Augusta ja Ester Ader Tõuloom 2023
Agris Juhkov, Siret Sepling ja Albert 13 935 T Ester Ader ja Augusta

 

Eesti Raskeveohobuseid oli areenil lausa kolm. Raudjas kahe Aastane täkk MIDSOMMER s.2021.a. Kes on pärjatud tiitliga “Parim eesti raskeveohobuste noortäkk 2023”  i.Minttu 2242 ER, ei.Härold 2181 ER, aretaja Sigrid Luige, omanik Carolyn Rodim, esitles Sigrid Luige. Kaheaastane kõrb mära SÄÄSE ESME s.2021.a. i.Enor 2237 ER, ei. Valler 2188 ER, aretaja Eeva Vahtras, omanik ja esitleja Kauro Vahtras. Tunnustatud kõrb täkk NEVRIK 2207 ER s.2011.a. Kes on mitme kordne tõu tšempion i.Naksur 2137 ER, ei.Esker II 2172 ER, aretaja Andres Supp, omanik Lasna Talu ja esitles Boris Razumov. 

ETLL president Olev Saveli andis üle eesti raskeveohobuste aasta aretaja tiitli Anu Reigole.

Sigrid Luige ja Midsommer Boris Razumov ja Nevrik Tõuloom 2023 Kauro Vahtras ja Sääse Esme Tõuloom 2023
Sigrid Luige ja Midsommer Boris Razumov ja Nevrik 2207 E Kauro Vahtras ja Sääse Esme

 

Trakeeni tõugu hobustest olid areenil tumekõrb kolmeaastane täkk POSTULAAT s.2020 Kes on pärjatud tiitliga “Parim trakeeni tõugu noortäkk 2022” i.Thetford N, ei.Pankraat, aretaja ja omanik OÜ Heimtali Hobusekasvandus, esitles Evita Peterson. Neljaastane tumekõrb  mära POLYFONIA s.2019.a. kes on pärjatud tiitliga “Parim 3 aastane trakeeni tõugu noormära 2023” i.Polyfon, ei.Palladium ex Poladii, aretaja ja omanik OÜ Heimtali Hobusekasvandus, esitles Kristi Kõva.

ETLL president Olev Saveli andis trakeeni tõugu hobuste aasta aretaja tiitli Heimtali Hobusekasvandusele, mille võttis vastu Kairi Dräbtsinskaja. 

Evita Peterson ja Postulaat Tõuloom 2023 Kristi Kõva ja Polyfonia Tõuloom 2023
Evita Peterson ja Postulaat Kristi Kõva ja Polyfonia

 
Peale hobuse tõugude esitlust traavisid areenile uhked tori tõugu hobused rakendis, kes on juba tuntud tegijad rakendispordis. 

Tori hobused areenil Tõuloom 2023

Ülar ja Friidom, Baarius ja Aurelia ning Margus ja Uljas 13 977 T 

Ülenurme Rakendi võitjad: 

Parim eesti tõugu hobuste arvestuses Pille-Riin Viilup ja RISTIK, groomiks Priit Reinaus. 

II koht Key Kunman ja RETOOR, groom Karin Lageda. 

Parim tori tõugu hobuste arvestuses Ülar Raudsepp ja FRIIDOM, groomiks Priit Reinaus. 

II koht Margus Kallaste ja ULJAS 13 977 T, groom Greete Kalmus

III koht Aurelia Kumm ja BAARIUS, groom Ester Ader

IV koht Keidy Udalov ja LUUPUS, groom Signe Univer

Parim raskeveohobuste arvestuses Reelika Rätsep ja SAHKRI WESKI VANDERSELL 2244 ER, groom Marge Uueni.

Palju õnne võitjatele! 

Pille Riin Viilup ja Ristik Tõuloom 2023 Ülar Raudsepp ja Friidom Tõuloom 2023 Reelika Rätsep ja SW Vandersell Tõuloom 2023
Pille-Riin Viilup ja Ristik, groom Priit Reinaus Ülar Raudsepp ja Friidom, groom Priit Reinaus Reelika Rätsep ja SW Vandersell, groom Marge Uueni

 

Ka ei puudunud areenilt publiku poolt armastatud käsitsilüpsi võistlus, kus osavaimad lüpsjad näitasid kahe minuti jooksul oma oskusi. Põnevust pakkus ka lammaste käsitsi pügamise demo ning päeva lõpetas areenil kõige lemmikuma looma valimine plaksumeetriga publiku poolt. Siin kohal saame uhked olla ja õnne soovida Lasna Talule, kelle peremees Boris Razumov ja eesti raskeveohobune NEVRIK 2207 ER valiti publiku lemmikuks. 

Ülenurme Sügislaadal pakkusid kauplejad ehedat käsitööd, maitsvaid talutooteid, istikuid ja põnevaid sügisande. 
Lapsed said miniloomade aedikus pisemate taluelanikega tutvust teha ja neid paitada. Lõuna-Eesti Koertekeskus tutvustas pargis erinevaid koeratõuge. Lisaks said lapsed karusselliga tuuritada, batuudil hüpata ja Mini Farmi mängumaal farmeriametit proovida. 

Ülar ja Friidom areenil Tõuloom 2023

ETLL presidendi Olev Saveli tervitus: 

“Kallid sõbrad!

Suur tänu kõigile kenade loomade/lindude väljatoomise eest! 

Tänama peame ka kõige kõrgemat, kes toetas meid täiesti kena ilmaga. Kõigi abi oli tuntav. Rõõmu jätkus teile ja publikule.

 

Lugupidamisega

Olev Saveli”

 

Ülar ja Friidom sõidutavad ETLL presidenti Olev Savelit  

 

Siirad tänusõnad korraldajatele Eesti Põllumajandusmuuseum ja ETLL. 
Täname oma peasponsorit Haage Vesi ja kõiki aretajaid ja asjaosalisi, ainult tänu teile saab selline suur üritus toimida.                                                                           Suur kummardus ja südamest suur aitäh Ülar Raudsepp'ale ja tema tiimile, kes tegid suure töö Ülenurme Rakend 2023 korraldamisel.

Kohtumiseni juba järgmisel aastal!

Trakeenide võitja 2022

Laupäev, 23.september 2023.a algusega kell 10.00. Heimtali Hobusekasvanduses. 

KAVA: 23. september Heimtali Hobusekasvanduses kell 10.00
• 2 a täkkude ja märade esitused, vabaliikumine, vabahüpped, auhindamine
• 3 a. täkkude ja märade esitused, vabaliikumine, vabahüpped, auhindamine
• 4. kuni 6 a. täkkude ja märade esitus, vabaliikumine, vabahüpped, auhindamine

LISAINFO:
22.09 17:00 Trakeeni tõugu müügihobuste esitlus ratsa, üleval taksitussõidu rada. Kohal
trakeeni liidu esindus ja kasvatajad Saksamaalt, kes soovivad osta hobuseid sporti.
Oodatud on kõikide trakeenide kasvatajate trakeeni hobused.
23.09 Trakeenide üleriigilised jõudluskatsed
24.09 Hommikul saavad külalised üle vaadata hobused, keda soovitakse uuesti näha. 

JUHEND

OSALEJAD

Maie Kukk ja Ramsi 2

XIII eesti hobuse päev tõi 12.augustil taas Kurgjale, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumisse nii eesti hobuse sõpru, aretajaid, ratsutajaid kui ka peresid lastega. Eesti hobuse päeva eesmärk on pakkuda esmast võistluskogemust noortele hobustele ja ratsanikele, kes saavad just Carl Robert Jakobsoni talumuuseumist tuult tiibadesse. 
Mis on eesti hobuse päevas nii erilist? Selle päeva teeb eriliseks just see, et terve päeva raames on areenil ainult eesti tõugu hobused. Võiks öelda, et see on ainulaadne kogu maailmas! Meie põline uhkus ja kaaslane.

Maie Kukk ja Ramsi3 Linnutaja Kurgjal Eston Sellu Kurgjal
 Maie, Ramsi ja Marika  Linnutajad tervitamas  Eston Sellu ja Annabel


11:30 alustas eesti hobuse päeva meie tuntud aretaja ja maaelu edendaja Maie Kukk, kes tudvustas traditsioonilist loogarakendit eesti hobusel RAMSI 4178 E. Keskpäeval tervitas Linnutaja mäng osalejaid, millele järgnesid tervitussõnad ESH’i aretusspetsialisti Andres Kallaste ja professor Jaanus Remme poolt. Jaanus on eesti hobuse aretaja ning rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud molekulaarbioloog. Loomulikult oli tervitusi jagama tulnud ka eesti tõugu hobune, sel korral kolme aastane täkk ESTON SELLU (i.Elton 751 E, e.RIVANERA 4544 E), aretaja Jaanus Remme. Eston Sellut esitles nii käekõrva, kui ratsa Annabel Piiritalu.

Päev jätkus takistussõiduga, mis meelitas pealtvaatajaid areeni äärde. 

Elina Pähkel ja Anna Brigitta Medvedski ja Azarov Kristina Lagrekül ja Teemant
Elina Pähkel ja Anna 50-60cm võitja.                        Brigitta Medvedski ja Azarov parim 4 aastane.         Kristina Lagrekül j Teemant parim 5 aastane


Takistussõidu 50-60cm puhtusele kiirusele võitis Eneli Pähkel hobusel ANNA (i.Aiken 788 E, e.VÄLE 3983 E), aretja Maarika Vahter. Teisele kohale sõitsid end Victoria Medvedski ja RUTALI (i.Rall 729 E, e. Ruta 3933 E), aretaja OÜ Probil. Üldarvestuse kolmas koht ja parim nelja aastaste arvestuses Brigitta Medvedski ja AZAROV (i.Arell 822 E, e.Agnes), aretaja Ristitee Talu. Neljas koht Sirelin Jürjens ja RUTS 868 E (i.Rotser 742 E, e.Ana 3948 E), aretaja Temmo Toll. Viiendale kohale platseerusid Brigitta Medvedski ja RATTUS (i. Raksel 725 E, e.Rüü 4031 E), aretaja Silver Visnapuu, Alakonnu Talu. 

70 80cm võitjad Kurgja 2023

Takistussõidu 70-80cm tõusva raskusega võitsid Brigitta Medvedski ja RATTUS (i. Raksel 725 E, e.Rüü 4031 E), aretaja Silver Visnapuu, Alakonnu Talu.
Teisele kohale jäid napilt Eneli Pähkel ja ANNA (i.Aiken 788 E, e.VÄLE 3983 E), aretja Maarika Vahter.
Kolmandaks platseerusid Kati Meigo ja RUTS 868 E (i.Rotser 742 E, e.Ana 3948 E), aretaja Temmo Toll. 
Neljandale kohale sõitsid end Victoria Medvedski ja RUTALI (i.Rall 729 E, e. Ruta 3933 E), aretaja OÜ Probil. 
Viienda koha saavutasid Kene Sireli ja ALFA 4284 E (i.Ambur 784 E, e.Tiki 3769 E), aretaja Sirje Põldaru. 

Kristina Lagrekül ja Tobias

Hüppevõimsuse traditsioonilks on saanud võitjale takistus, sel korral viisid omale uue takistuse koju Kristina Lagrekül ja Tobias. 

Takistussõidu hüppevõimsuse ja võitsid Kristina Lagrekül ja TOBIAS (i.Trevor 739 E, e.Annabelle 4135 E), aretaja Sirje Viljamaa. 
Teist kuni neljandat kohta jäid jagama Kati Meigo ja RUTS, Brigitta Medvedski ja RATTUS ning Victoria Medvedski ja RUTALI.                                                               Viies koht Eneli Pähkel ja ANNA. 

Koolisõitu demonstreeris Kati Meigo tunnustatud sugutäkul RUTS 868 E ning koolisõitu kommenteeris ja tutvustas peakohtunik Milja Ardla. 

Käes oli aeg haarata ratsmed kõige väiksematel, sest kaua oodatud kepphobuste võistluse aeg oli käes. Rõõm oli taaskord tõdeda, et kõik need pisikesed, kes täna startisid kepphobustel unistavad ka päris oma eesti hobusest. Siit see hobusepisik alguse saabki ja nii kasvatame endale tulevikku koos eesti hobusega. 

Mette Lisandra Steven 
Mette Särev ja Välkkiir Lisandra Simbra Steven Kooster

 

Kõige nooremate 3-5a. arvestuses võitis Mette Särev ratsul Välkkiir, teisele kohale kihutasid end Henri Ragnar Männik ja Kelli, kolmandaks sõitsid end Maian Sepp ja Ratsu. 
6-10a. Arvestuses võitis Lisandra Simbra ratsul Loora, teisele kohale sõitsid end Sofia Kooster ja Lilli, ning kolmandale kohale platseerusid Arabella Klandorf ja Tembra. 

11-14a. arvestuses oli sel korral üks võidukas võistluspaar, Steven Kooser ratsul. 


Suur tänu ja sügav kummardus: 

Peasponsor HAAGE VESI💦  ja Key Kunman
Peakohtunik Milja Ardla, rajameister Teet Juul, sekretär Merilin Meri. 
Maie Kukk, Jaanus Remme ja Annabel Piiritalu.
Abilised: Katrin Kask, Liina Lasn, Mirje Särev, Sibelle Teeääre, Andres Kallaste 

Aitäh võõrustamise eest C.R. Jakobsoni Talumuuseumile, Taivo Esula, Inge Sipelga, Marika Alenik ja Malevlased. 

Eesti hobuse päev oli nii nagu alati- tegevust täis ja sooja südamega korraldatud. Veel kord suured tänud osalejatele, võõrustajatele ja abilistele.

Kohtumiseni järgmisel aastal 10.augustil!

TULEMUSED

 

Tõuloom2023

 2. septembril on Eesti Põllumajandusmuuseum taas uhkete tõuloomade päralt. Toimub 32. korda traditsioonilised Ülenurme sügislaat ja tõuloomanäitus!

Areenile on lubanud tulla Eesti uhkeimad veised, hobused, lambad, vutid, küülikud. Ka ei puudu areenilt publiku poolt armastatud käsitsilüpsi võistlus, kus osavaimad lüpsjad näitavad ühe minuti jooksul oma oskusi. Põnevust pakub lammaste käsitsi pügamise demo ning päeva lõpetab areenil kõige lemmikuma looma valimine plaksumeetriga publiku poolt.

Ülenurme sügislaadal pakuvad kauplejad ehedat käsitööd, maitsvaid talutooteid, istikuid ja põnevaid sügisande.

September on Eesti toidu kuu „Ma armastan Eesti toitu“. Ka meie armastame Eesti toitu! Nagu juba traditsiooniks on saanud, jätkame ka sel aastal armastatud Eesti toitude valmistamise õpetamisega. Põllumajandusmuuseumi perenaine jagab näpunäiteid, kuidas valmib üks maitsev käsitööleib ja pakub ahjusooja leiba mekkida. Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi perenaine õpetab, kuidas valmistada sõira ja karaskit. Eesti Piimandusmuuseumi perenaine valmistab võid ja jäätist.

Lapsed saavad miniloomade aedikus pisemate taluelanikega tutvust teha ja neid paitada. Kräsupealised alpakad ootavad külla aga Sarve Heaolutalu alale. Lõuna-Eesti Koertekeskus tutvustab erinevaid koeratõuge ja toimuvad koerte etteasted. Lisaks saavad lapsed karusselliga tuuritada, batuudil hüpata ja Mini Farmi mängumaal farmeriametit proovida.

Sel aastal esmakordselt saab Ülenurme sügislaadal näha tomatientusaiast Kaja Murde poolt Eestis kasvatatud põnevate tomatisortide näitust.

Käsitööhoovis etendub Eesti kõige edukama naismustkunstniku IRENE KIVASTE spetsiaalselt Ülenenurme sügislaadaks valminud põllumajandusteemaline mustkunstishow!

Kõikidele hea muusika sõpradele on samuti nautimist – MARI KALKUN tuleb laulab kõikide südamed soojaks.

PÄEVAKAVA

Areenil:
11.45 – Tõuloom 2023 pidulik avamine
12.00 – loomade esitlus
– lambad, lammaste pügamise demonstratsioonid
– linnud ja küülikud, küülikute pügamise demonstratsioonid
– eesti maatõugu veised, konkurss
– eesti punane veisetõug
– eesti holsteini veisetõug
– lihatõugu veised
– hobused
15.00 – käsitsilüpsi võistlus
15.30 – publik valib kõige lemmikuma tõulooma

Pargis:
12.15 – Hobutõugude tutvustus
13.00 – Rakendispordi demovõistlus
11.00 – 16.00 – Lõuna-Eesti Koertekeskuse koerad ja nõuandenurk loomaomanikele

Käsitööhoovis:
11.15 – 12.00 Eesti toidu töötoad
– leib (Eesti Põllumajandusmuuseum)
– karask (Eesti Põllumajandusmuuseum)
– või (Eesti Piimandusmuuseum)
– sõir (C.R. Jakobsoni Talumuuseum)
13.00 – 14.00 – Irene Kivaste mustkunstietendus „Põllumajanduse eri“
14.30 – 15.45 – Mari Kalkun kontsert „Stoonia lood“

Peanäitustemajas:
11.00 – 17.00 – „Tomatite kaleidoskoop“, Kaja Murde mahetomatite näitus
14.00 – 14.30 – Nõuandenurk: kuidas kasvatada mahetomatit

Tehnikaväljakul:
11.00 – 17.00 – Loomad ootavad külla
– Eesti Põllumajandusmuuseumi linnud ja loomad kohtumiseks avatud
– Uustalu miniloomade aedik lastele ja ponisõidud
– Sarve Heaolutalu alpakad ootavad külla

11.00 – 17.00 – Mini Farm mängumaa

Rukkiküüni taga:
11.00 – 17.00 – lasteala
– batuudid
– karussell
– Sky Line atraktsioon

Ülenurme sügislaat ja Tõuloom 2023 toimub koostöös Eesti toidu kuuga „Ma armastan Eesti toitu“ ja toidusündmuste sarjaga Tirin.
Toidusündmuste sari Tirin on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluvast Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammist, korraldust toetavad Leader tegevusgrupid. Üritust toetab Kambja vald.

Pilet 5 €, perepilet 12 €, 0.-10. aastased lapsed tasuta 

✅ RAKENDISPORDI JUHEND

Tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed toimuvad 20.augustil algusega kell 11.00 Tori Hobusekasvanduses. 

JUHEND 

OSALEJAD

Parim TA mära ja aretaja Maie Kukk

Kallid eesti hobuse sõbrad, olete oodatud 12.august algusega kell 12.00 C.R. Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal.

Võistluse juhendi leiad siit 👉 JUHEND

STARDIJÄRJEKORD

AJAKAVA: 

11:30 Tutvustab Maie Kukk eesti hobusel Ramsi traditsioonilist loogarakendit 
12:15 Ratsaplatsil eesti tõugu täkk Eston Sellu,  keda tutvustab tema aretaja Jaanus Remme 
12:30 Võistlus päeva avamine 
14:15 Koolisõidu tutvustus 
14:30 Laste kepphobuste võistlus 
Kellaajad on orienteeruvad ning korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi!

 

Rohkem infot See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või +372 5670 7271 Sibelle Teeääre

 XIII Eesti Hobuse Päev

Juba 5.augustil kohtuvad parimad eesti raskeveohobused Vitsikul!

Olete oodatud kogu perega nautima eesti raskeveohobuste päeva, toitlustust pakub restoran Monk ja lastele hobusõit! 🤗 

JUHEND 

Lisatud esitusjärjekord OSAVÕTJAD

ER Päev 2023

Möödunud nädalavahetusel toimus Olustveres EHS Rakendispordi Karikasarja IV etapp. 

Keskmises tasemes olid võidukad Ülar Raudsepp ja FRIIDOM, groomid Kadri Rohumägi ja Kristina Lotamõis. 
Teisele kohale sõitsid end Pille-Riin Viilup ja RISTIK, groom Priit Reinaus.

Madalamas tasemes sõitsid teisele kohale Riina Rõa ja ROMULUS, groomideks Age Põldaru ja Janno Juss. 
Neljandaks platseerusid Kati Raidma ja VARANDUS, groom Age Põldaru ja Janno Juss. 
Viienda koha saavutasid Maila Kukk ja RAFFAELLO, groom Merilin Erm.
Kuues koht Key Kunman ja RETOOR, groom Sibelle Teeääre. 
Kaheksas koht Keidy Udalov ja ULJAS, groom Signe Univer. 

EHS Karikasarja edetabeli leiad siit 👉 https://www.ehs.ee/images/EHS_Rakendispordi_karikasari_2023_edetabel_PDF.pdf

Taaskord suur aitäh korraldusmeeskonnale eesotsas Reelika Rätsep ja Olustvere Ratsavõistlused MTÜ, võistluse direktor Inga Ots.
Kohtunike kogu Varju Kuusemets, Milja Ardla, Ligija Biteniece (LAT) ja Marika Vunder.
Peakorrapidaja Ingrid Pruual ja assisdent Marju Juul.
Rajameister Kristaps Caune (LAT) ja tema abilised Zane Caune (LAT), Anda Pavlovska (LAT).
Meditsiiniabi Kristiina Männimets ja veterinaar Merit Lõhmus.
Võistlusala korraldus Katrin Kask, Jarmo Valk, Holger Ode, Laura Rea ja kohalik kooliposs Karl-Otto Kaldas.
Kõhud hoidsid täis Tiiu Soomer ja Maarja Mumm.

Täname sponsoreid: Haage Vesi, Olustvere Teenindus- ja Põllumajanduskool, Lumbar OÜ, Gramina Equistore, EHS, Xaiver Transport ja RSK Caballus.

Aitäh kõikidele võistlejatele, groomidele, aretajatele, omanikele ja abilistele!

Kohtumiseni juba 15.juuli Põlvamaal, Voorekülas, kus toimub Põlvamaa Rakend & EHS Rakendispordi Karikasarja V etapp 🤩 

Olustvere Ülar Raudsepp ja FRIIDOM

Keskmise taseme I koht
Ülar Raudsepp ja FRIIDOM Kristina Lotamõis

Olustvere Pille Riin Viilup ja RISTIK

Keskmise taseme II koht
Pilleriin-Viilup ja RISTIK, groom Priit Reinaus

Olustvere Riina Rõa ja ROMULUS

Madalama taseme II koht 
Riina Rõa ja ROMULUS, groom Age Põldaru

Olustvere Kati Raidma ja VARANDUS

Madalama taseme IV koht 
Kati Raidma ja VARANDUS, groom Age Põldaru 

Olustvere Maila Kukk ja RAFFAELLO

Madalama taseme viies koht 
Maila Kukk ja RAFFAELLO, groom Merilin Erm

Olustvere Key Kunman ja RETOOR

Madalama taseme kuues koht 
Key Kunman ja RETOOR, groom Sibelle Teeääre

Olustvere Keidy Udalov ja ULJAS

Madalama taseme kaheksas koht 
Keidy Udalov ja ULJAS, groom Signe Univer

Möödunud nädalavahetusel toimus Tagadi uhiuuel väljakul esmakordselt rakendivõistlus. 
Rõõm oli näha, et kõik eestlased olid võistlema tulnud meie kohalike tõugudega, esindatud olid tori hobused, eesti hobused ja eesti raskeveohobune. Võistlejaid oli tulnud ka naaberriigist Lätist koguni viie hobusega. 

EHS Rakendispordi karikasarja III etapi tulemused: 

Klass 1 - keskmise taseme kolmevõistluse parim tori hobuste arvestuses - Ülar Raudsepp ja FRIIDOM, groom Kristiina Lotamõis. 
Klass 1 - keskmise taseme kolmevõistluse parim eesti hobuste arvestuses - Pille-Riin Viilup ja RISTIK, groom Priit Reinaus. 

Ülar Raudsepp ja Friidom Tagadil

Ülar Raudsepp ja FRIIDOM, groom Kristiina Lotamõis

Pille Riin Viilup ja Ristik Tagadil

Pille-Riin Viilup ja RISTIK, groom Priit Reinaus


Klass 2 - madalama taseme kolmevõistluse parim tori hobuste arvestuses - Kati Raidma ja VARANDUS, groom Age Põldaru. 
Klass 2 - madalama taseme kolmevõistluse tori hobuste arvestuses II koht Aurelia Kumm ja BAARIUS, groom Ester Ader. 

Kati Raidma ja Varandus Tagadil

Kati Raidma ja VARANDUS, groom Age Põldaru

Aurelia Kumm ja Baarius Tagadil

Aurelia Kumm ja BAARIUS, groom Ester Ader

 
Klass 2 - madalama taseme kolmevõistluse parim eesti hobuste arvestuses - Riina Rõa ja ROMULUS, groom Age Põldaru. 
Klass 2 - madalama taseme kolmevõistluse eesti hobuste arvestuses II koht Key Kunman ja RETOOR, groom Sibelle Teeääre. 

,Riina Rõa ja Romulus Tagadil

Riina Rõa ja ROMULUS, groom Age Põldaru

Key Kunman ja Retoor Tagadil

Key Kunman ja RETOOR, groom Sibelle Teeääre


Klass 2 - madalama taseme kolmevõistluse parim eesti raskeveohobuste arvestuses Karl Kallaste ja KALLIS, Anastasija Krohhotko.

Klass 3 - madalama taseme kahevõistluse parim eesti hobuste arvestuses - Riina Rõa ja LEGO, groom Loore Toomsalu. 

Karl Kallaste ja Kallis Tagadil

Karl Kallaste ja KALLIS, groom Anastasija Krohhotko

Riina Rõa ja Lego Tagadil

Riina Rõa ja LEGO, groom Loore Toomsalu

 

📸 Sirli Kahar - Aitäh emotsioone täis piltide eest!

Suur, suur aitäh kõikidele abilistele - te olite võrratud! 
Aitäh korraldusmeeskonnale - peakohtunik Ellen Olsen norrast, kohtunik Ligija Biteniece lätist, peakorrapidaja Agnese Berzina lätist ja assistent Marju Juul, rajameister Gabriele Panieri itaaliast ning peasekretär Reelika Rätsep ja assistent Marge Uueni, fotograaf Sirli Kahar ja veterinaar Andres Tuvi.

Sügav kummardus korraldajale - Key Kunman ja RSK Caballus! Aitäh! 

Tagadi rakendirada sai ka võistlejate poolt soojalt vastu võetud ja ootame juba põnevusega järgmist võistlust.
Kohtumiseni septembris Tagadil! 

10.juuni korraldas Eesti Hobusekasvatajate Selts Tori Hobusekasvanduse ringrajal traditsioonilise hobuste sõidu- ja veokatsed. 
Ilus ilm ja hobused meelitasid kohale ka pealtvaatajaid, osalevaid hobuseid oli kokku tulnud kolmteist, kellest lausa üheksa olid täkud.  
Kõige enam startis tori tõugu hobuseid, üheksast stardis olnud tori hobusest oli stardis kuus  täkku. 

Väga positiivne oli, et esmakordselt kutsarina veokatsetel osalejaid oli lausa viis -  Reelika Rätsep, Marge Uueni, Keidy Udalov, Karl Kallaste ja Lars Uus, neil kõigil olid ette rakendatud täkud! 

Eesti tõugu hobuste kahevõistlus, 5 aastaste ja vanemate arvestus

Eesti tõugu hobuste kahevõistluse arvestuses oli sel korral  rajal vaid üks hobune - ROMULUS, ruun,  i.Rallik 688 E, kes oli Riina Rõa poolt väga meisterlikult juhitud, väga hea traav ja samm ning super kehatöö, päeva parim aeg sammus 8.42!  Romuluse aretaja Ristitee Talu ja omanik Riina Rõa. 

Riina Rõa ja Romulus

 

Romulus

Riina Rõa ja Romulus

Riina Rõa ja Romulus 2

 


Tori tõugu 3-4 aastaste noorhobuste kahevõistluse arvestuses oli neli hobust. 

Arvestuse võit viidi koju Kolgaküla Talli kogenud kutsari Maret Kasemetsa juhtimisel hobusega AMEERA, mära, i.Alderman 13 863 T kelle aretaja ja omanik on Kolgaküla Tall. Mareti poolt hästi välja õpetatud väga soovitud traavi ja sammuga hobune Ameera tegid päeva parima tulemuse traavis 2.52 ning päeva parima tulemuse kahevõistluses 26p! 
Teise tulemuse tegi kogenud veokatsetel osaleja Ester Ader oma aretatud hobusega  BITTERINE, mära, i.Briljant 13 623 T, aretaja ja omanik Ester Ader. Ka Bitterine paistis silma väga hea sammu ja traaviga. 
Kolmandaks sõitsid end Karl Kallaste ja PRIIMUS 13 971 T, ruun, i.Pägimor 13 769 T, aretaja Merilin Meri ja omanik Andres Kallaste. Priimus on noor 3.a. ruun, kellel on kõik eeldused teha järgnevatel aastatel veel paremaid tulemusi. 
Neljandale kohale platseerus loogarakendi traditsioone propageerides Lars Uus arvestuse ainsa täkuga URMAS, i.Uhkus 13 921 T, aretaja ja omanik Lilian Masing. Urmas on heade seesmiste omadustega, loodame seda täkku näha ka järgnevatel aastatel. 

 Maret Kasemets ja Ameera 4  Maret Kasemets ja Ameera 1  Maret Kasemets ja Ameera 2
  Maret Kasemets ja Ameera  

 

Tori tõugu 5.a. ja vanemate hobuste kahevõistluse arvestuses oli lausa viis täkku! 

Arvestuse võitsid head sõitu näidanud Keidy Udalov ja ULJAS 13 977 T, täkk, i.Uhke Hannes, aretaja Ute Wohlrab ja omanik Margus Kallaste.  Uljas vastab igati nii kehaehituselt, kui ka tüübilt ja jõudluselt tori hobuse nõuetele. Väga head allüürid ja seesmised omadused. Lisaks näitas väga head koostöö- ja veotahet ning tegi ka arvestuse parima aja traavis 3.12
Napilt teiseks jäi Merilin Meri oma aretatud täkuga VARANDUS 13 933 T, täkk,  i.13 801 T, aretaja ja omanik Merilin Meri. Varandus on natukene kergema tüübiga, väga heade jõudlusomadustega sammus,  traavis ja interjöörilt. 
Kolmanda koha saavutas väga korrektselt ohjatud ja loogarakendiga sõites  Eero Esnar ja VISMUT, täkk, i.Võrsik 13 639 T, aretaja ja omanik OÜ Sõbessoo. Vismut oli sel korral  üks parima sammuga hobune, keha töötab väga hästi ja jalgade töö on tugev. 
Neljanda aja sõitis välja Margus Kallaste täkul LUPUS, i.Lordy 13 861 aretaja ja omanik Ene Maaten. Lupus näitas lühiajalise treeningu kohta üllatavalt häid tulemusi nii sammus, kui traavis. 
Viienda koha saavutasid Reelika Rätsep ja 
HERON 13 963 T, täkk,  i.Härmas 13 857 T, aretaja ja omanik Paadrema Tabuunihaldus  MTÜ. Heron on noor must täkk, lühiajalise treeningu kohta näitas üllatavalt häid tulemusi nii sammus, kui traavis. 

Keidy Udalov ja Uljas Keidy Udalov ja Uljas 2 Keidy Udalov ja Uljas 3
  Keidy Udalov ja Uljas 13 977 T  

 

Eesti raskeveohobuste kahevõistluses osales 3 täkku. 
Väga positiivne ja kõige ühtlasem oli eesti raskeveohobuste koosseis.

Parim raskeveohobune oli noore kutsari Karl Kallaste poolt hästi  juhitud KALLIS 2229 ER, i.Kaspar 2173 ER, aretaja Kersti Känd ja omanik Krista Sepp. Kallis näitas häid jõudlusomadusi, eriti sammus. 
Teiseks sõitis end Reelika Rätsep täkul SAHKRI WESKI VANDERSELL 2244 ER, aretaja ja omanik Anu Reigo. S.W. Vandersell on noor täkk, kellel on suur arengupotantsiaal ja soovime näha kindlasti ka järgmisel aastal.
Kolmanda koha saavutasid Marge Uueni ja NOVELL 2246 ER, täkk, aretaja Ly Animägi ja omanik Marge Uueni. Novell on noor täkk, kes näitas oma lühiajalise treeningu kohta üllatavalt head tulemust. Mainimist väärib Marge julgus noore kutsarina ise täkuga välja tulla.  

Karl Kallaste ja Kallis 1 Karl Kallaste ja Kallis 2 Karl Kallaste ja Kallis 3
  Karl Kallaste ja Kallis 2229 ER  

 

Ka sel aastal pani Tori vald välja eripreemiad loogarakendi propageerimise eest. 
Loogarakendeid olid rajal - Ester Ader ja Bitterine, Lars Uus ja Urmas ning Eero Esnar ja Vismut. 

📸 Merit Õunapuu, Kati Raidma, Sibelle Teeääre ja Krista Sepp.

Täname kõiki osalejad, hobuste omanikke ja aretajaid – ainult tänu teile saavad traditsioonid jätkuda! 
Aitäh võõrustamast  SA Eesti Maaelumuuseumid ja Tori Hobusekasvandus! 
Loomulikult täname kõiki abilisi! 

Hoidkem traditsioone ja kohtumiseni juba järgmisel aastal!  

✅ PROTOKOLL 

 

Ester Ader ja Bitterine 6

Ester Ader ja Bitterine loogarakendiga

Ester Ader ja Bitterine 3

Ester Ader ja Bitterine

Ester Ader ja Bitterine 2

Ester Ader ja Bitterine

Lars Uus ja Urmas 1

Lars Uus ja Urmas loogarakendiga

Lars Uus ja Urmas

Lars Uus ja Urmas 

Lars Uus ja Urmas 2

Lars Uus ja Urmas 

Merilin Meri ja Varandus 1

Merilin Meri ja Varandus 

Merilin Meri ja Varandus 2

Merilin Meri ja Varandus 

Merilin Meri ja Varandus 3 

Merilin Meri ja Varandus

Eero Esnar ja Vismut 1

Eero Esnar ja Vismut loogarakendiga

Eero Esnar ja Vismut 2 

Eero Esnar ja Vismut

Eero Esnar ja Vismut 3 

Eero Esnar ja Vismut

Margus Kallaste ja Lupus 5

Margus Kallas ja Lupus

Margus Kallaste ja Lupus 2 

Margus Kallas ja Lupus

Margus Kallaste ja Lupus 4 

Lupuse aretaja ja omanik Ene Maaten ning kutsar Margus Kallaste

Reelika Rätsep ja Heron 1

Reelika Rätsep ja Heron

 Reelika Rätsep ja S.W. Vandersell 1

Reelika Rätsep ja Sahkri Weski Vandersell

 Reelika Rätsep ja S.W. Vandersell 2

Reelika Rätsep ja Sahkri Weski Vandersell

Marge Uueni ja Novell 1

Marge Uueni ja Novell

Marge Uueni ja Novell 2

Marge Uueni ja Novell

Marge Uueni ja Novell 3 

Marge Uueni ja Novell

Pealtvaatajad veokatsed

Pealtvaatajad

Ester Ader ja Bitterine 7

Ester Ader ja Bitterine

Margus Kallaste ja Lupus 6 
Ene Maaten, Lupus ja Margus Kallaste

 

Esimesel päeval alustas Ülar Raudsepp koolitusega rakendispordist ning hobuse ettevalmistusest. Sellele järgnes hobuste treening koolisõidus ja täpsussõidus, kus kõik osalejad said Ülarilt mitmeid häid näpunäiteid.

Ülar Raudsepp

Teisel päeval toimus treeningvõistlus, kus kõik said kasutada eelneval päeval Ülarilt õpitud näpunäiteid. Oli tore näha, et treeningvõistlus teenis oma eesmärki - tekitada võistlusolukord, kus aga kohtuniku Krista Raidmeta juhendamisel said võistluspaarid oma sooritusi peale skeemi lõppu parandada.

Treeningvõistluse parimaks osutus seekord Merilin Meri ja VARANDUS 13 933 T, groom Riina Rõa. 
II koha saavutasid Key Kunman ja RETOOR, groom Sibelle Teeääre.
III koht Karl Kallaste ja KALLIS 2229 ER, groom Sibelle Teeääre. 

I koht Merilin Meri ja VARANDUS 13 933 T

II koht Key Kunman ja RETOOR

III koht Karl Kallaste ja KALLIS 2229 ER

 Meil on hea meel, et hobuste rakendis kasutamise propageerimine on olnud edukas ja osavõtjate arv on aasta aastalt kasvanud!
Suur tänu: Ülar Raudsepp, Riina Rõa ja Krista Raidmets, kes vaatamata kiirele ajale leiavad alati aega olla abiks nõu ja jõuga! 
Aitäh kõikidele osalejatele ja teie tiimidele, hobuste omanikele ja aretajatele - tänu teile on see kõik võimalik!
Suur aitäh võõrustamast - Tori Hobusekasvandus.

Ootame põnevusega juba järgmist treeningvõistlust! Uute kohtumisteni! 

HERON 13 963 T ja Reelika Rätsep NOVELL ja Reelika Rätsep om. Marge Uueni SW VANDERSELL ja Reelika Rätsep
RETOOR ja Ülar Raudsepp groom Key Kunman KALLIS 229 E ja Karl Kallaste

ULJAS 13 977 T ja Margus Kallaste gr Keidy Udalov

VARANDUS 13 933 T ja Merilin Meri NOVELL ja Marge Uueni kutsar Reelika Rätsep ULJAS ja Keidy Udalov kutsar Margus Kallaste
 Rakendispordi õppepäev 2023

 

 

Valdu Laid ja Rannik Kõljalas 2021

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikselt langetame pea.

Kurbusega anname teada, et meie seast on lahkunud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi auliige Valdu Laid 21.06.1936 - 05.06.2023 🕯️

Oma väärika eluaja jooksul jättis Valdu suure jälje eesti hobuse kasvatusse, olles ise siis aretaja ning nooremale põlvele nõuandja rollis. Valdu peres Hiiumaal on põlvest põlve kasvatatud eesti hobuseid ja just Valdu vanaisa aretatud sälust on alguse saanud Raspel 70 E täkuliin.

Meie siiras ja südamlik kaastunne perele! 🕯️🙏

Rohkem meie auliikme Valdu Laid’i kohta saate lugeda siit
https://eestihobune.ee/valdu-laid/

ER kutse pilt 22

Kutsume Teid EHS eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolekule, mis toimub
laupäeval, 19. märtsil 2022 algusega kell Mahtra Talurahvamuuseumis (Juuru, Muuseumi tn 1, http://www.mahtramuuseum.ee/ ) algusega kell 13.15.
Hobutöö ja tööriistade tutvustamine Rehepapi Tallis algusega kell 11.

AJAKAVA: kell 11.00 Rehepapi Tall (Pendi tee 3, Juuru)  - 1001 tööd eesti raskeveohobustega, nt elektri tootmine eesti raskeveohobusega
                  kell 12.30 Muuseumi ringkäik:  Eeru kõrts, Eesti ainus säilinud talupojakõrts,
                                     ja Mahtra Talurahvamuuseum

                  kell 13.00 Mahtra Talurahvamuuseumis koosolekust osavõtu registreerimine ja eine
                  kell 13.15 kuni 16.00 koosolek

KOOSOLEKU PÄEVAKAVA:

VIII eesti hobuse reklaampilt Kurgjalt Ootame Teid VIII EESTI HOBUSE PÄEVALE
22.juulil Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis.
Päev koos eesti hobustega - kavas koolisõit, takistussõit, loogarakendisõit, ülipõnev hüppevõimsus ja palju muud.
Lastele jällegi kepphobuste võistlus. Valime Talu kaunima hobuse ja auhindame päeva parimat eesti tõugu hobust!
Koolisõiduvõistlused algavad kell 10.00, päeva avamine kell 12.00.
Päeva raames Avatud talude päeva sündmused!

NB! Täpsustatud juhend. Esimene takistussõit algab kell 13.00. Laste kepphobuste võistluse orienteeruv algus 15.00. Registreerimine pikendatud kuni 20.juuli!
STARDIJÄRJEKORRAD - muudetud 21.07!

Päeva korraldajad:
Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum
Vändra Ratsaspordiklubi
Eesti Hobusekasvatajate Selts

bestinshow1814.juulil kogunesid araabia täisvereliste hobuste omanikud, aretajad ja kõik huvilised Lääne- Virumaal asuvasse hobukeskusesse Pallase Tallid, kus toimus järjekorras juba XI ARAABIA HOBUSTE PÄEV. Kohtunikutööd tegi Irina Stigler Venemaalt. Näitusele saabus kohtunik Itaaliast, kus on tema praegune elukoht ja hobusekasvandus 40 -le araabia täisverelisele hobusele. Lisaks tõuhobuste näitusele oli peale näitust osalejatele väike seminar ja õhtuse poole täitsid araabia täisverelistel hobustel võistlejad koolisõiduareenil. Konkursside tulemused:
1. Parim noor mära 1- 3 a ja Best in Show 2018 on FINKA ox, aretaja Janow Podlaski HK Poolas, omanik Seahorse OÜ
2. Parim 4 - 7 a mära on ASTRACH ox, aretaja ja omanik Elle Lassi
3. Parim vanem mära on AALIYAH ox, aretaja Astra Nilk ja hobuse omanik Elle Lassi
4. Parim vanem täkk on RECTOR´s RAMINO ox, aretaja H. Rector ja omanik Leenu Madarsoo
Lisaks suguhobustele toimus ring ruunadele, parim araabia täisvereline hobune selles arvestuses on Rootsis sündinud ja Reet Kerrole kuuluv Ariman ox.
Ristandite arvestuses osales Rita Randviir hobusega Cunnvör VH. Koolisõidu kohtunik oli Sanna Hämälä. Koolisõiduvõistluse võitja - Kaisa Kajo ja Amuraaź. Näituse protokoll. Koolisõidu protokoll. Pildigalerii XI araabia täisvereliseste hobuste päevast, autor Triin Laanemägi https://triinlaanemagi.smugmug.com/Horses/Araabia-hobuse-p%C3%A4ev-2018/Kaisa Kajo ja Amuraaž ox Parim võistlev araabia hobune KS EHS Karikasaja võitja 2017 El Awrah AA Cup koolisõidu võitja 2017 Külli TedreEHS karikasari jätkub - takistussõidu II etapp 22. juuli Loopre, Jõgevamaal ja koolisõidu II etapp 28-29. juuli Perila, Harjumaal.

Karikasarja üldjuhend leitav SIIT.

Takistussõidu II etapp, Loopre juhend.
Loopre stardijärjekorrad.

Koolisõidu II etapp, Perila juhend

Maria Kevad I etapi protokoll

Koolisõidu 2018 punktiarvestus

eesti hobused       tori hobused          araabia täisverelised

Takistussõidu 2018 punktiarvestus

eesti hobused       tori hobused        araabia täisverelised      trakeenid

Kohtume õige varsti võistlustel !

sugutäkud182018. aastal on ilmunud Eesti Hobusekasvatajate Seltsil sugutäkkude kataloog. 

Interneti vahendusel saab tutvuda SIIN. 

Kataloogi on võimalik tellida, hind 5 eur + saatekulu

EHSi liikmele on kataloog tasuta

16 Tori Hobusekasvanduse Elke varsaga kelle isaViks 708 E14.aprillil Tori Rahvajas toimunud EHSi üldkoosolekul osales ligi kuuskümmend Seltsi liiget. Kohaletulnuid tervitasid Marko Gorban Maaeluministeeriumist, kes on samuti SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimees, EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli ETLL president ja Lauri Luur Tori valla vallavanem. Üheskoos võeti kokku aretusaasta 2017 ning kinnitati eelarve ja tegevuskava 2018. EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste rääkis aretustööst, eriti headmeelt teeb eesti hobuste hindamise viimine oluliselt täpsemaks, kasutades lineaarset hindamist. Informatiivne kokkuvõte on tehtud koostöös Eesti Maaülikooliga, erilised tänud dotsent Tanel Kaartile.

Aretustöö olulised suunajad on tunnustatud sugutäkud, seegikord tänati aretajaid ja anti üle täkulitsentsid.

EHSi üldkoosolek kinnitas kaks uut auliiget - Maie Kukk Järvamaalt ja Heldur Peterson Tartumaalt. Palju õnne!

Koosolekulisi huvitas väga Tori Hobusekasvanduse kui hobumajanduse tulevase keskuse arengulugu.

Ettekande tegi Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban. Teema tekitas saalis diskussiooni ning küsimusi ettekande esitajale.

Maaeluministeeriumi poolt olid sektorile ka ettekandes küsimusi- mida ootame riigilt ja millistes valdkondades vajab sektor tuge. Millega saab sektor ise panustada? Tutvu ettekandega SIIN.

Koosolekule järgnes hobuste esitus Tori Hobusekasvanduses. Esimene varss üle mitmete aastate oli eesti tõugu, sündis 22.03, ning on  Elke ja Viks 708 E järglane.

Rahva ette toodi eesti tõugu täkk Aksel 722 E ja tori täkk Alderman 13 863 T.

Järgmine kord kohtuvad hobusekasvatajad Toris 2.juunil, siis toimuvad hobuste sõidu-ja veokatsed.

1 Marko Gorban tervitused   2 Olev Saveli ETLL tervitustega 3 Enn Rand koosoleku juhataja  5 auliige Maie Kukk ja Andres Kallaste 
 6 Liina Lasn Tormise omanik  7 Peep Puna Arlich litsentsiga  8 Jaan Aleksander Rooda tunnustatud eesti täku aretaja  9 Andreas Pernits Errori omanik ja Torvaldi aretaja
 10 Lootus litsents  11 Marko Gorban Tori Hobusekasvanduse tulevikust  12 Andres Kallaste aretusaastast 2017  13 Tori täku Alderman esitus
 14 Elke  15 Jaan Aleksander Rooda eesti hobustest Elke näitel  Lauri Luur Tori vallavanem  

1 IMG 175431.märtsil kogunesid eesti hobuse kasvatajad aastakoosolekule Viljandisse, hotell Centrumisse.

Päevakavas oli ettekanne EMÜ professorilt Haldja Viinalass, kes rääkis eesti hobuste geneetilistest uuringutest. Lineaarse hindamise analüüsi kokkuvõtteid tutvustas EMÜ dotsent Tanel Kaart. Priidu Tikk tegi ettekande täkuliinide täpsemast käsitlusest ja tutvustas  oma uurimist sõlmeellastest eesti tõus. Aretusaastat võttis kokku Andres Kallaste.

Haruseltsi juhatuse koosseisus toimusid muudatused, juhatuses jätkavad Pirjo Jakovski, Maila Kukk, Rael Säkk. Uued liikmed juhatuses on Merilin Meri, Mari-Anna Marttila ning Jaan-Aleksander Rooda.

 

1 IMG 1723 1 IMG 1741 1 IMG 1757
1 IMG 1743  1 IMG 1764  1 IMG 1745

logo 3
Kutsume Teid Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolekule, mis toimub laupäeval, 14. aprill 2018
Tori Rahvamaja saalis, Võlli tee 4, Tori alevik, Pärnumaa.
Kell 10.00 registreerimine ja tervituskohv, koosoleku algus kell 11.00.

Päevakord :

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Päevakorra ja kodukorra kinnitamine                                   koosoleku juhataja
3. Tervitussõnavõtud    
4. Aretustegevus ja muudatused seadusandluses                   Maaeluministeerium                         
5. EHS 2017. tegevuse aastaaruanne                                      Imre Sams
6. Revisjonikomisjoni aruanne                                                  Evi Aidberg
7. Aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine  
8. Aretustegevus 2017 ja edasised suunad                              Andres Kallaste
9. Eelarve ja tegevusplaani tutvustus,
   eelarve kinnitamine                                                                Imre Sams
10. Tori Hobusekasvandus hobumajanduse keskusena          SA Eesti Maaelumuuseumid                                                                                                        
11. Sõnavõtud

Järgneb väike eine rahvamajas ning
Tori Hobusekasvanduse külastus ja täkkude esitus.

EHS juhatus

Üldkoosolekust osavõtt on iga EHS liikme kohustus.
Juhul, kui puudub selleks võimalus, on kutsele lisatud volikiri SIIN

väravad6.märtsil toimunud hobumajanduse nõuandva nõukogu istungil andis ülevaate SA Eesti Maaelumuuseumid ja Tori Hobusekasvanduse keskuse arendusest Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Ettekandega tutvu SIIN.

ox625.märtsil oli ligi paarkümmend araabia hobuse kasvatajat üle Eesti koos kesk-Eestis, Kirnas. Tehti kokkuvõtteid möödunud aasta tegemistest, kuid rohkem arutleti elavalt 2018. aasta sündmustest. XI Araabia Hobuste Päev on kavas korraldada juuli keskel Arbaveres, Pallase tallides. Lisaks saavad huvilised kuulata õpetust araabia hobuste hindamisest ning saavad ise hindajana kätt harjutada 20.juuni Selva rantšos ja 2.juuli Katrin Liivi hobusekasvanduses. Araabia hobuseid on EHSi poolt peetavas tõuraamatus kokku 89, varssu sündis 2017.aastal 4. Araabia hobuse kasvatajaid on haruseltsi liikmeskonnas 21. Araabia hobuseid on ratsaspordialadest enim esindatud kestvusratsutamises, kuid neid saadab edu samuti koolisõidus, vähemal määral on araabia hobuseid takistussõidus.

Eesti Hobusekasvatajate Selts on araabia hobuste tõuraamatupidajana WAHO liige. Ülemaailmne tõuraamatupidamist koordineeriv organisatsioon annab oma liikmetele auväärse auhinna - WAHO Trophy- mida siis iga riigi kasvatajad koos otsustavad, kes on see auväärne

hobuseomanik, kelle tööd ja tegemised on araabia täisverelist hobust kõige enam väärtustanud. Seekord toimunud valimistel oli pinget konkursi lõpuni, enim poolehoidu sai kaks hobust: Elle Lassile kuuluv Amuraaz ox ja Lilian Schönbergi Jasim el Awrah.

WAHO Trophy 2017 auhind omistati Jasim el Awrahile, omanik Lilian Schönberg. Palju õnne!

ox1 ox2 ox3
ox4 ox5 ox7

 

Parabellum324.märtsil kogunes trakeeni hobuse kasvatajaid ja võistlejaid Heimtali hobusekasvanduse maneeži, vaatama noori trakeeni tõugu täkke vabahüpetel ning tegema valikuid tõuaretustöö jätkamiseks. Esitati kuut täkku, viis Heimtali Hobusekasvandusest - Polyfon, Arlich, Patron, Patriarh, Parabellum,ning üks noor musta värvusega täkk Fabious JS Jane Uibopuu ja Simon Sollilt. 

Trakeenikasvatajate aastakoosolek toimus Viljandis, hotelli Centrum konverentsisaalis. Esmalt tutvustas Johanna Grotell, Soome Trakeenikasvatajate Ühingu juhataja, trakeeni hobuse aretust ja olukorda Soomes. Soomes on 1,5 korda rohkem trakeene kui Eestis, 540 365 vastu, kuid trakeeni varssu sünd jääb aastas kuni viie varsa piiridesse. Soomesse on imporditud trakeene peamiselt Saksamaalt, Taanist, Leedust ja Eestist. Huvist Eesti trakeeni hobuste vastu on ülelahe-trakeenikasvatajad planeerimas suuremat külastust Eestisse sügisel.

Aastakoosolekul otsustati suuremaid trakeenide näituseid korraldada kaks, üks Harjumaal ja teine, üleriigiline konkurss 22.september Heimtali Hobusekasvanduses. Aastakoosoleku keskne teema oli jätkuvalt täkkudest. Veel on võimalik Seltsi liikmetel kasutada seemenduseks külmutatud tõumaterjali, tasudes mära tiinestumisel. Müügisolevate täkkude infot küsige huvi korral See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Trakeeni täkkude nimekirjaga tutuge SIIN.

 

Arlich5

Arlich s.2012 (i: Peron)

FabiousJS1

Fabijus s.2015 (i: Preston)

FabiousJS6

Fabijus s.2015 (i: Preston)

Parabellum1

Parabellum s. 2014 (i: Aristokraat)

Patriarh4

Patriarh s. 2013 (i: Preston)

Patron hyppel

Patron s. 2013 (i: Preston)

Patron6

Patron s. 2013 (i: Preston)

   

Image0000117.märtsil Kirnas toimunud tori hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek algas haruseltsi juhatuse liikme ja sotsiaalmeedias FB Tori võistlused keskkonnas hobusekasvatajad Eesti vabariik 100 kingituseks 100 rakkes hobust fotode saatmise võistluse korraldanud Maie Kuke poolt tänu ja diplomite jagamisega.

Kokku saadi 2 x 100 võistluspilti ja veidi rohkemgi. Tänati Evi Aidbergi, Viive Pilve, Helina Amur, Ester Aderit, Sigrid Silda, Marianne Põldmaad, Merilin Meri rakendivõistluse esimese saja võit kuulub Andreas Pernitsale, teise saja pilgupüüdja oli Ülar Raudsepa poolt saadetud nn valge mära rakendipilt. Tänuväärt                                                                olid kõik osalejad!

Tori hobuse kasvatajate koosoleku teemad olid seotud muudatustega aretusprogrammis, sugutäkkude valiku ja kasutusega ning noortele kasvatajatele suunatud tegevusega. Tori täkkude kasutuse ja aretusalase nõuandega aitab EHS kõiki aretustööst huvitatuid. Sugutäkkude nimekirjaga saab tutvuda SIIN

2018. aasta tegevuskalender on sündmusterikas, mais-juunis toimuvad noorhobuste hindamised, 2.juuni rakendikatsed Toris, 20.august tori tõugu noorhobuste jõudluskatsed Tori Hobusekasvanduses jpt. sündmused. EHS karikasarja esimesed võistlused toimuvad juba 26...27.mai ja seekord Maria talus, kus nädal enne toimuvad rahvusvahelised rakendispordivõistlused.

Haruseltsi poolt tänati tori tõu väärtustajaid Ester Aderit, Helina Amurit ja Maie Kukke.

Koosolekule järgnes Kirna talli tori hobuste näitus. Näitusel olid peamiselt täkkude Ats 13 811 T, Aachen 13 739 T ja Viks 13 801 T järglased.

Eesti ratsaspordi Liidu edetabelites on Maie Kukk kasvatatud tori hobune Cassander koos võistlejaga Helena Kaal parimatest juunioride paaridest 2. kohal ja harrastajate edetabelis on parim tori hobune Hermela ning temaga võistleb Priit Perna.

Edu kõigile, kel partneriks tori hobune!

Image00004  Image00006  Image00005

Kallase eesti hobusedKutsume Teid EHS eesti tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolekule, mis toimub laupäeval,
31.märtsil 2018 Viljandis, hotell Centrum rohelises konverentsisaalis algusega kell 11.00. Registreerimine ja tervituskohv kell 10.30-st
Hotelli aadress: Tallinna mnt. 24, Viljandi.

 

Päevakava: 1. 2017.a haruseltsi töö kokkuvõte                                  Pirjo Jakovski, Krista Sepp
                     2. Eesti hobuste geneetilised uuringud                            prof. Haldja Viinalass, EMÜ
                     3. Eesti hobuste lineaarse hindamise analüüs                dots. Tanel Kaart , EMÜ
                     4. Aretusaasta 2017 EHS eesti hobuse tõuraamatus     ph.D. Andres Kallaste

                           vaheaeg, lõuna

                     5. Ettekanded ``Täpsem täkuliinide käsitlus" ja
                         "Vaadeldes põlvnemisi sõlmeellaste osakaalu abil"  Priidu Tikk
                     6. Kalenderplaan 2018  Pirjo Jakovski
                     7. Kohal algatatud küsimused  
                     8. Haruseltsi juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine
                     9. EHS-i juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine

Eesti hobuse omanik, kes ei saa ise osaleda, palun kasutage enda esindamiseks ja otsuste tegemisel hääletamiseks  VOLIKIRJA võimalust.
Volikiri lisas.

Haruseltsi juhatus

ER koosolek2 koosolekul

Eesti raskeveohobuse kasvatajad kogunesid 5.märtsil aastakoosolekule Ülenurmele. Raskeveohobusekasvatajaid tervitas Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president, EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli. Nii nagu EHS tähistab ka ETLL 25 aastapäeva. SA Eesti Maaelumuuseumid juhataja Merli Sild tutvustas osalejatele Tori Hobusekasvanduse tulevikku. Koosolekul osalesid Veterinaar-ja Toiduameti põllumajandusloomade aretuse büroo juhataja Anneli Härmson ja sama büroo peaspetsialist Piret Hommuk.
Eesti raskeveohobuste kasvatajate ja hobuste areenile toomise suursündmuseks kujuneb XXIV eesti raskeveohobuste päev 11.august Ülenurmel.
Rakendihobuste katsed toimuvad 2.juunil Toris.
Eesti raskeveohobuse kasvatajate tähelepanu all on aretusprogrammi muudatused. Neile tegevusloa andmise käigus on tehtud täiendavaid analüüse ja vajalikke programmimuudatusi. VTA-le esitatud programmiga on võimalik tutvuda SIIN.

ER koosolek 1 Vertu Eesti Põllumajandusmuuseumis  ER koosolekul3 Haruseltsi juhatuse ja tõukomisjoni liikmeid  ER koosolekul 4 Vertuga

ELMAE

Põllumajandusloomade heaolu- hobusekasvatus

06.aprill 2018 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 

Loe lähemalt siit: Teave infopäeva kohta 

Jasim Astra Nilk

 

Tere, armsad araabia hobuse omanikud ja kasvatajad!

Uus aasta on jälle alanud ja aeg kokku saada ning plaane teha. EHS araabia haruseltsi aastakoosolek toimub 25. märtsil 2018 kell 11:00 Kirna Seltsimajas. (Kirna Seltsimaja asub Kirna mõisa kõrval ringteel, roosa maja).     

 

Päevakord:

 •              2017.a. kokkuvõtted
 •              Ühisavaldus EHSile ja eelarve arutelu
 •              WAHO Trophy 2017 kandidaatide tutvustus ja hääletus

Palun esitage kandidaadid WAHO Trophyle hiljemalt 20.märtsiks 2018. Esitamiseks täita Waho Trophy nominatsioon ja saata see meili teel haruseltsi aadressil. Kandidaate võivad esitada kõik araabia hobuse omanikud ja sõbrad. Kandidaatide esitamine lõpeb 20. märtsil kell 23:59

Kandidaatide vahel valitakse WAHO Trophy 2017 saaja lihthääletuse teel. Koosolekul kohalviibivad haruseltsi liikmed saavad hääletada salajase hääletusena kohapeal, ülejäänud haruseltsi liikmed, kes koosolekul ei osale, saavad hääletada kuni 25. märts 11:00 meili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Häältelugemiskomisjoni kuuluvad Anni Elisabeth, Doris ja Astra, kes loevad üle hääled koosolekul kohapeal ja meilile saabunud hääled.

 •             2017.a parimate võistlevate araabia hobuste autasustamine
 1. 2017. a. parimad võistlevad araabia hobused olid:

Parim võistlev araabia hobune kestvusratsutamises 2017-NILSSON ox EASB 111 – 312p

Parim noor võistlev araabia hobune kestvusratsutamises 2017 – AMAL EL AWRAH ox EASB  – 79p

Parim võistlev araabia hobune koolisõidus 2017 – AMURAAŽ ox EASB – 223p

Parim noor võistlev araabia hobune koolisõidus 2017 – MAHER ox EASB – 45p

Parim võistlev araabia hobune takistussõidus 2017 – SANTA ANITA ox EASB – 3p, tema on ühtlasi ka parim noor võistlev araabia hobune takistussõidus

Parim võistlev araabia ristand -ASSMAN – 338 p

 •              2018.a. plaanid

Araabia Hobuste Päev 2018 toimub 14 või 15 juuli Pallase tallides, ootame ettepanekuid, keda soovite näha hindajana. Lõplikud otsused koosolekul.

Liitumine ECAHOga, arutelu vajadustest ja võimalustest näituste viimiseks rahvusvahelisele tasemele.

Karikasarjad – EHS karikasari, araablaste arvestus koolisõidus ja takistussõidus, El Awrah karikasari.

Koostöö naaberriikidega.

 •              Kohapeal algatatud küsimused

Ootame ettepanekuid päevakorra osas ja WAHO Trophy kandidaate  kuni 20. märtsini.

Kohtumiseni koosolekul!

PolyfonEHS trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimub 24.märts Viljandis, hotell Centrum (Tallinna 24, Viljandi) rohelises konverentsisaalis.

Koosolekule eelneb TÄKKUDE NÄITUS Heimtali Hobusekasvanduse maneezis.

13.30 Lõunasöök hotellis Centrum
14.00 aastakoosolek
 
Päevakord:
1. 2017. a trakeenikasvatajate tegevuse kokkuvõte Peep Puna
2. Trakeenid spordis - Kairi Dräbtsinskaja
3. Trakeeni sugutäkud 2018
4. Kohal algatatud küsimused

Trakeeni täkkude näitusele registreerimine hiljemalt 22.03 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Haruseltsi juhatus

Viabella s.2015Kutse tori hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolekule

EHS tori hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimub laupäeval, 17. märtsil Kirnas, Kirna Seltsimajas.

Koosoleku algus kell 11.00.

 

 

Päevakord:     1. 2017 aasta haruseltsi tegevuse aruanne Imre Sams                                                                             2. Aretusaasta 2017 Andres Kallaste                                                                                                           3. Tegevuskava 2018                                                                                                                                   4. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

Tori hobuste esitus Kirna tallis, tutvustab aretaja ja omanik Maie Kukk

Haruseltsi juhatus

Naeratus ER

Kutse eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolekule

EHS eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimub pühapäeval, 4.märtsil Ülenurmel
SA Eesti Maaelumuuseumid peahoone rõdusaalis. Algus kell 11.00, kogunemine alates 10.30.

 

 

Päevakord:

 1. Eesti raskeveo tõugu hobuste aretus- ja säilitusprogramm, muudatused programmis
 2. 2017 aasta haruseltsi tegevuse aruanne
 3. Tegevuskava 2018
 4. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

Programmiga saab tutvuda  SIIN  NB! Täpsustused tõuraamatu põhi- ja lisaosa kannetes

Kohapeal võimalus astuda EHS liikmeks 

Haruseltsi juhatus

logo 3     15.veebruaril toimus EHS juhatuse koosolek Toris. 

Haruseltside koosolekud toimuvad: 04. märtsil Eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi                                                                                            aastakoosolek

                                                        17. märtsil Tori hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek

                                                        24. märtsil Trakeeni hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek

                                                        25. märtsil Araabia hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek

                                                        31. märtsil Eesti hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek

Palume hobusekasvatajatel aktiivset osavõttu ning teha ettepanekuid nii koosolekul kui enne EHS-i.

 

Valmimas on aastaraamat, kuhu on oodatud uued pildid sugutäkkudest.

 

Käes on peagi kevad ja varssumise aeg!

EHS väljastab EHS-i liikmete poolt tõuraamatutesse registreeritud varssadele passi ka sel aastal tasuta. Tutvuge teenustega!

EHS-i liikmeks astumise avalduse leiate SIIT: AVALDUS

 

EHS-i juhatus

Metsade väärtused,nende kaitse ja säästlik metsamajandus olid kesksed teemad 17.märtsil Kolgakülas toimunud seminaril  „ Pärandmets ja metsamajandus”. Üheks alternatiiviks intensiivsele metsamajandamisele on hobutöö kasutamine, seda just raskesti ligipääsetavates paikades, pehmel pinnasel või tunnetades, et kodumetsad vajavad hoidmist ning järgmistele põlvkondadele edasi andmist. Seekord kogunetigi esmalt Aaviku tallu, kus metsatööd tehti eesti raskeveo tõugu täkuga Ettan. Lisaks Ennu Tšernjavskile jagas oma kogemusi metsas ja seminaril Tom Meuring Rootsist. Päeva teisel poolel toimunud seminaril esinesid veel Andres Onemar (Keskkonnaamet), Aigar Kallas (Riigimetsa Majandamise Keskus), Asko Lõhmus (Tartu Ülikool) ja Marti Hääl (Eesti Hobumajanduse Liit). Modereeris Artur Talvik (Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, Riigikogu).
Pildil (vasakul):Aaviku talu eesti raskeveo täkk Ettan ja Sven Miller metsatööl,
paremal koos Tom Moeringuga, oma ala parima tundjaga Rootsist

Marti Hääl, kes ise on Lahemaa rahvuspargi kohaliku kogukonna kui hobuorganisatsioone esindava Eesti Hobumajanduse Liidu esindaja tõdes, et metsad vajaksid rohkem majandamist, kuid milliseid teenuseid vajame ja oleme valmis pakkuma? Kogukonnale silma jäävaid ja silma riivavaid pilte võis teha kahjuks ka Lahemaal ...

Maaeluministeeriumis toimus 30.novembril hobumajandussektori esindajate kohtumine maaeluminister Martin Repinskiga.
Kohtumise peateemana oli arutuse all Tori hobusekasvanduse tulevik. Kohtumisel osalenud leidsid, et Tori hobusekasvanduse säilimine on vajalik ja Torisse kavandatava hobumajanduskeskuse loomisega tuleb edasi minna.Kohtumise pressiteate avaldas Maaeluministeerium oma veebilehel.

Noorhobuseid piirkondlikel jõudluskatsetel 25.aprillil hinnati trakeeni ja tori tõugu noorhobuseid  Heimtlali Hobusekasvanduses ja  Nuiamäe Tallides.

Protokoll.

16.aprillil  kuulutati  XXIII Maamess avatuks ja kahe esimese päevaga on messil käinud kümneid tuhandeiid külastajad . Eesti Hobusekasvatajate Selts tõi messi avapäeval rahvale imetleda eesti tõugu täku Ranniku. Rannikut esitles OÜ Kutsarimäe. Kobratu tallist oli väljas ka väike poni lastele patsutamiseks ja ratsutamiseks. Teisel päeval tutvustasime tori tõugu hobust. Messikülastajad vaatasid huviga suurejoonelist tori tõugu mära Belena´t, kelle tõi messile Peeter Nurmik Järvamaalt.Seekord oli suure hobuse kõrval väike poni Jasmiin Maila Kuke tallist. Hobuseid tutvustas ja nõuandeid jagas Maie Kukk.
Laupäev oli rahvarohkeim päev messil. Vanemate käekõrval olid kohal ratsutamisega alustavad tüdrukud, kes hobustest kaugemale minna ei tahtnudki. Oli aga ka tööhobuse ostusooviga talumehi.Näitasime linnarahvale töö- ja tõuhobust, eesti raskeveo tõugu täkku Nevrik Pärnumaalt, Lasna talust.Lapsed said ratsutada eesti hobusega Tohtri Eelis.
                                                                                                        Täname kõiki osalejaid, kes uhkeid hobuseid tutvustasid.Kohtumiseni  Maamessil 2016 !

Vaata kava ja  Andreas Pernitsa ning Maie Kuke fotosid messilt:

Eesti Hobusekasvatajate Selts astus 2014 aastal Eesti Ratsaspordi Liidu liikmeks.  EHS  kutsub  oma  liikmeid  ja  ratsutajaid kasutama võimalust  esindada  Seltsi ja valida oma klubiks ERL-is EHS-i. Liitumine klubiga on lihtne, Teil tuleb minna ERL kodulehele www. ratsanet.ee , liikuda avalehel  Avalduste juurde ning  järgmisel lehel valida Registreeru klubi liikmena. EHS juhatus ei ole kehtestanud 2015. aastal liitumis- ega liikmemaksu, seega on EHS ERL klubiga liitumine Teile  tasuta.
Peale klubiga liitumist saadetakse ERL infosüsteemi kaudu EHSi teade liitumisest.Ratsaliidu liikmesklubisse kuulumine on üheks eelduseks võistluslitsentsi registreerimiseks.
* * *
ERL TEADE VÕISTLUSHOBUSTE OMANIKELE. Alates 01.01.15. kehtib ratsaliidus uus hobuste vaktsineerimise kord. Kahjuks on endiselt antud teemaga palju segadust, võistlustele viiakse hobuseid, kelle passis on vaktsineerimised õigeaegselt tegemata.
Lisatud ERL  õpetus – meeldetuletus  hobuste vaktsineerimisest.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ÜLDKOOSOLEK toimus 2.aprillil Sakala Keskuses, Viljandis ligi 90 hobusekasvataja osavõtul. Koosolekut juhatas Üllar Laid, tema esituses kuulati esmalt ära EHS-i 2014 a. töö aruanne.Revisjonikomisjoni liikmete poolt tehtud tööst rääkis lühidalt Pirjo Jakovski. Revisjonikomisjon annab hinnangu tegevusele peale majandusaasta aruande kinnitamist juhatuse liikmete poolt. EHS juhatus jätkab tööd üheksa liikmelisena, üldkoosolekul kinnitati juhatuse liikmeks  eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi liikmete ettepanekul Ennu Tsernjavski.

EHS 2015 a tööplaani tutvustas Andres Kallaste ning eelarvet Imre Sams. Eelarve on planeeritud väikese +-iga, kuid täpsem eelarve maht selgub peale aretustoetuse laekumist. Andres Kallaste tegi kokkuvõtte  möödunud aretusaastast.

 

 

EHS haruseltside aastakoosolekud toimuvad veebruaris ja märtsis.

07.02 Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Musta Täku Tall, Jäneda

27.02 Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Atla Mõis, Raplamaa

07.03 Trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Heimtali HK, Viljandimaa

14.03 Eesti hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Virtsu, Läänemaa

20.03 Tori hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek, Are, Pärnumaa

Ootame aktiivset osavõttu haruseltsi koosolekutest! Üldkoosoleku info avaldame lähiajal.

  Hobusekasvatajad!

Palun teatage Seltsi (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) , kui soovite korraldada oma tallis 2015. aastal noorhobuste jõudluskatseid. Soovitav jõudluskatsete aeg on aprillist 15.juulini.

Noorhobuste jõudluskatsete kava projekt:          26.aprill Klepperi varjupaik Jõempa, Saaremaa
                                                                                     27.aprill Pihtla Hobusekasvandus     Saaremaa
                                                                                     29.aprill Läänemaa
                                                                                     16.mai   A.Kallaste HK                       Pärnumaa
                                                                                     27.mai   Kolgaküla Tall OÜ                Harjumaa    

 Täpsem info: Andres Kallaste   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.    

 

Üllar Laid

20.jaanuaril Toris toimunud juhatuse koosolekul toimusid juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised. Seltsi juhtimine usaldati kõigi juhatuse liikmete toetusel eesti hobuse kasvatajale Üllar Laid, aseesimehe kohal toetab Seltsi tegevust Astra Nilk.

Üllar Laid´i pöördumine seltsikaaslaste poole

Olen Hiiumaalt pärit, neljandat põlve hobusekasvataja. Tänaseni põhiliini täkk Raspel oli minu vana-vanaisa kasvatatud. Minu jalga on õigel teel hoidnud minu isa, tänane Seltsi auliige Valdu Laid. Hiidlasena iseloomulikult olen rahulik, kaalutlev, ettevõtjana konkureeriv ja otsustav. Tänasel päeval on mul 12 hobust kellest 6 põhikarja mära. Eelmisel aastal sündis talli 1 varss.
Olen arvamusel, Selts kui Eesti suurim ja mitme tõu kasvatajaid ühendav organisatsioon peab edasi minema nii nagu soovivad seda meie Seltsi liikmed, juhatus seisab oma liikmete õiguste eest. Toetama tegevusi, mis aitavad hobusekasvatajaid ja meie partneritel koos edasi minna. Meie ühenduses on jõudu, kompetentsust, oskust kasvatada häid hobuseid. Arvestada tuleb kõigi arvamusega. Loodan, et erinevad arvamused saavad rahulikult lahendatud, lähikuudel toimuvad haruseltside üldkoosolekud.

 

 

 

Nädalavahetusel toimusid Saksa Ratsutamiskompleksis Sirgu külas Eesti Meistrivõistlustel rakendispordis. Eesti Meitsrivõistluste arvestuses panid oma võimed proovile kuus tublit kutsarit, esindatud olid tori ja eesti raskeveo tõugu hobused. Tänavu osutus parimaks Eve Haggi tori tõugu hobusega Vairi.

Tulemused

Fotol: Eve Haggi ja tori tõugu mära VAIRI

06. septembril toimus Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Noorhobuste Tšempionaat Kestvusratsutamises ja Kõrvemaa Ratsamaraton 2014. EHS poolt olid esindatud kõik tõuraamatud, kaasa arvatud ka eesti raskeveohobused.

Noorhobuste parimaid valiti kolmes vanuserühmas - 4- aastased hobused sõitsid 37 km distantsi, 5-aastased 51 km ja 6-aastastele oli ette nähtud 88 km rada. Seoses rangete kvalifikatsiooninõuetega sel aastal kuueaastasi stardis ei olnud. Kõrvemaa Ratsamaraton toimus 14 ja 28 km pikkusel rajal.

 

Eesti Hobusekasvatajate Selts ja Eesti Ratsaspordi Liit sõlmisid tänavu aprillis koostöölepingu, et viia ratsasport populaarseimate spordialade hulka ja Eestis aretatud hobune maailma ratsaspordi tipptasemele. Lepingu kohaselt alustasid pooled süstemaatilist koostööd selleks, et Eestis aretatud hobused leiaksid ERL-i kalenderplaani kuuluvatel võistlustel senisest enamat kasutust ja tunnustust. Selle raames käivitas EHS spetsiaalse võistlussarja takistus- ja koolisõidus EHS karikasari "Tori, Trakeeni ja Eesti Hobune 2014", mis on suunatud algajatele. Karikasarja eesmärgiks on väärtustada tori ja trakeeni tõugu hobust ratsaspordis ning eesti tõugu hobust ponispordis, populariseerida kohalikke hobusetõuge ning suunata ratsasportlasi Eesti ohustatud hobuse tõuge ja Eestis aretatud hobuseid rohkem ratsaspordis kasutama.

EHS-i karikasarja II etapp takistussõidus toimus 21. juunil Viljandimaal, Sammuli Tallis. Võisteldi neljas erinevas parkuuris kõrgusega kuni 125cm.    TULEMUSED     

EHS karikasari II etapp koolisõidus

Ka tänavu on Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) eesti hobuste kasvatajate haruselts otsustanud toetada eesti tõugu hobuste (ei laiene A- ja B-registri hobustele) veelgi enamat kasutamist spordis. Läbi spordi saame tõestada meie hobuste suutlikuse püsida konkurentsis (võrreldes nii teiste ratsaponide, kui ka sporthobustega) ning esitleda eesti tõugu hobuseid takistussõidu, koolisõidu, kestvusratsutamise, kolmevõistluse ning rakendispordi publikule ja sportlastele.                      

  LOE LÄHEMALT

 

Kurgjärvel, Võrumaal toimunud rahvusvahelistel rännakuvõistlustel 23.-25.mai olid meie tõuraamatute hobuseid esindamas eesti ja araabia hobused.

24. mai varahommiku startisid Haanjamaa looduspargi radadele 33 võistluspaari, kellest distantsi lõpetasid edukalt 21 paari. Ilm oli väga soe ja see muutus distantsi läbimise hobustele raskemaks.

Fotol: Mazunas Jasmin ox (vasakul) ja Amanda E ja Kuvaharjun Valedro ox (FIN), autor M. Rändur

 

8. mail 2014 toimus Toris, Randivälja külas piirkondlik noorhobuste
ülevaatus. Taimi Usin esitas kahte eesti tõugu täku Anakee 720 E
järglast.

  Protokoll

Foto :Taimi Usin ja 3 aastane eesti tõugu täkk Aero

Ilmunud on EHS aastaraamat 2013. Aastaraamat on peegeldus EHS poolt tehtud tööst, sisaldades kõigi viie EHS poolt peetava tõuraamatuga seotud infot.

Aastaraamatust leiate ülevaate kogu seltsi tegevusest, varssade nimekirjad, jõudluskatsete tulemused, paarituseks pakutavate täkkude info, käesolevaks aastaks planeeritud sündmused, fotod möödunud aasta parimatest hobustest ja olulisematest sündmustest ning palju muud vajalikku ja kasulikku.

Tellimissoov saata See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helistada 44 6699544 66995
EHS liikmetele on aastaraamat tasuta,
tellijatele aastaraamatu hind 10 eur + saatekulu 2 eur

 

 

Ilmunud on Eesti araabia täisvereliste hobuste tõuraamatu esimene köide.

Esimene tõuraamat hõlmab perioodi 1970-2012 ja lisaks tõuraamatusse kantud araabia täisverelistele hobustele ja nende järglastele on raamatus toodud ka näituste ja võistluste tulemused ning fotod parimatest hobustest.

Seoses raamatu ilmumisega sai Eesti Hobusekasvatajate Seltist  täieõiguslik registreerimisõigusega WAHO liige ning alates käesolevast aastast ka WAHO Auhinna (WAHO Trophy) jagaja.

Raamatut saab tellida EHS kontorist See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Raamatu hinnaks on 15 €.

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolek toimus 4.aprillil 2014  Viljandis. EHS on Eesti arvukaima liikmeskonnaga hobusekasvatajate organisatsioon, liikmeid 370, koosolekul osales  üle 100 EHS-i liikme. Hobusekasvatajaid tervitasid Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president , EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli,  Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht Käde Kalamees ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja.

 

17. aprillil 2014 toimus Pärnumaal Maria Talus EHS-i kevadseminar. Kevadseminaril osales üle 70 inimese.

Seminaril jagasid tarkust ja astusid üles EHS-i tõuaretuse juht Andres Kallaste, eesti raskeveohobuste kasvataja Ennu Tsernjavski, EHS-i president Maario Laas, ERL peasekretär Siim Nõmmoja, MES-i esindaja Andres Vinni, ajaloolane ja mõisa omanik Jaanus Kiili, hobumaailm.ee eestvedaja ja fotograaf Külli Tedre ning koolisõitja ja kohtunik Annike Laving.

Laupäeval, 22.märtsil toimusid Muhumaal Hellamaa külas Tihuse Turismitalu maneežis eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed. Eesti suurimas hobusekasvanduses on üle 280 eesti hobuse. Ülevaatusele esitati 29  kahe kuni viieaastast noorhobust, peamiselt täkkude Laaser 833 E,  Riinos 826 E,   Vaks 696 E ja  tema poja Viiruk 832 E järglaseid.
 
 

EHS eesti hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus

14. märtsil 2014 algusega kell 12.00 

Tihuse Turismitalus, Hellamaa külas, Muhumaal.

 

Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus reedel, 07.märtsil 2014 Raudoja Kõrtsitalus, Harjumaal.

Liikmeid väga palju ei kogunenud ja väikeses hubases seltskonnas said läbi arutatud eelmise aasta tegemised ja pandud paika plaanid selleks aastaks. Araabia Hobuste Päev toimub 09. augustil 2014 Selva rantšos Harjumaal, kohtunikuks on palutud Hanna Sinkkonen Soomest.

07.-08.juunil on planeeritud Poola kevadise noorhobuste show külastus. Täpsem ajakava selgub peale huviliste registreerumist.

Koosoleku protokoll

Eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus
reedel, 28. veebruar algusega kell 12  

Järve küla Noortekeskus, Järve küla 10, Kohtla vald, Ida-Virumaa.

 

 

Trakeeni haruseltsi aastakoosolek toimus laupäeval, 01.märts Heimtalis. 

Kell 12.00  trakeenide esitus Heimtali Hobusekasvanduse maneežis

Kell 13.00  koosolek Heimtali mõisa Viinaköögis 

 

Tori hobuste kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus
reedel, 21. veebruar algusega kell 12   Aretuse 2, Märja, Tähtvere vald, Tartumaa


 

 

Järjekordne hooaeg ratsaspordis on alanud ning siinkohal toome hobusekasvatajateni kokkuvõtte, kuidas eesti, tori, trakeeni ja araabia tõugu hobustel on senini läinud.
Kestvusratsutamise võistlusel Arma kestvusratsutamine, mis toimus 27. aprillil olid 52,5 kilomeetrisel etapil parimad Keiu Oras ja araabia hobune Nilsson ox (i. Sheik ox, aretaja Margit Rändur). Samal distantsil olid kolmandal auhinnalisel kohal Anni Elisabeth Piirfeldt ja araabia täkk Ariman (i.Karnawal ox, omanik Elle Lassi).81,5 kilomeetrise distantsi võitsid Berit Truuts ja eesti hobune Amanda (i. Aksel 722 E, aretaja Angela Noor ja omanik Margit Rändur).
 12.juuni toimus Helsingis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajate
kohtumine Suomen Hippos ry aretusosakonna ning
Soomes asutatud Eesti Raskeveohobuste Ühingu esindajatega.

Eesti raskeveotõugu täkk KuningasPühapäeval said huvilised Pärnumaal Nurmenuku talus näha Peeter Nurmik ja Maie Kukk tehtud põllutöökoolitust, jupp põllumaad sai kartulipanekuks Eesti raskeveohobuste Kuninga ja Kaimari eestvedamisel ettevalmistatud.
Nurmik kiitis üritusel osalenud hobuseid: "Kuningas ja Kaimar said põllutöödel hea hoo sisse. Nad pole põllutööd eriti teinud, kuid paar sellist päeva veel ja neist saab asjalikud taluhobused.
Nurmenuku talu perenaine Viktoria Kaasik jäi õppepäevaga rahule. "Oli vahva, kõik huvilised said proovida, mis tunde see hobusega töötamine annab. Ise olen praegu, ürituse lõppedes küll täitsa võhmal," muljetas Kaasik.  Fotosid üritusest saab näha allpool

Saaremaal toimusid piirkondlikud noorhobuste jõudluskatsed 29. aprillil Pihtlas, 30. aprillil Tihusel, 02. mail Tika Talus ning samal päeval veelkord Pihtlas. 
 

Seltsi kevadseminari töötubades tehtud tegemistest on valminud videomaterjal. Videos võib näha hobuste värkimist, rakendikoolitust, kuid ka loogarakendi seadmist. Video on nähtav siin http://www.youtube.com/watch?v=m0LukkTci0o

 

25. aprillil jätkus Pärnumaal, Maria Talus, Eesti hobusekasvatajate seltsi kevadseminar, seekord keskenduti enam töötubadele, kuulati ära ka ettekanded hobuste paremast turustamisest ning ratsaturismi paremast arendamisest.


 

Eile, 24. aprillil alanud seltsi kevadseminar Pärnumaal Maria Talus oli väga informatiivne, esinejate sõnavõtud olid huvitavad ning kokkutulnuid kaasakiskuvad.
Seminari avas võõrustaja, Maria Talu peremees Enn Rand, kes andis lühida ja huvitava ülevaate kodutalu ajaloost. Ta tänas ühtlasi Eesti maaelu arendamise sihtasutuse juhatuse liiget Andres Vinni, kes saigi sõnajärje. Vinn selgitas, et sihtasutus on võtnud suuna korraldamaks rohkem seminare põllumeeste, erialaseltside ja konsulentide jaoks ning oli kindel, et selline koostöö nagu täna Maria Talus korraldatava seminari näol jätkub.

Seltsi tegevus Maamesseil leidis sedakorda meedias mitmekülgset kajastamist. Üritusest kirjutasid mitmed maakondlikud lehed, hobuseid näitas teles TV3, hobumaailm.ee-gi andis põhjaliku ülevaate messil osalenud hobustest.

 

"Esimesel päeval (neljapäev, toim.)oli väga palju meie halli külastajaid, ning hobused olid peaareenil tähelepanu keskpunktis," vahendas tegevdirektor Krista Sepp Maamessilt.
Kohe maamessi avamisele järgnenud hobuste esituse avasid kostüümratsutamisega Minni Mangman araabia hobusel Virginia ja Kätlin Saarm trakeeni tõugu Opkaga, mõlemad hobused tõi Maamessile Maie Kukk.


Sellel aastal Tartus toimuval XXI Maamessil, 18 - 20 aprillini esineb Eesti Hobusekasvatajate Selts mitmekülgse ekspositsiooniga, esindatud on kõik tõuraamatud.
Seekord võib messil näha järgnevaid meie hobuseid:
.
 

Tänavusele seltsi liikmete üldkoosolekule koguneti Eesti Maaülikooli aulasse laupäeval 06. aprillil, päevakorras oli lisaks tavakohastele punktidele juhatuse ja revisjonikomisjoni kinnitamine, samuti uue juhatuse esimehe valimine järgmiseks neljaks aastaks.
Koosoleku juhatas sisse EHS trakeeni tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhataja Peep Puna, kes andis sõnajärje üle Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Olev Savelile, kes valiti koosoleku juhatajaks. 
Järgnesid tervitussõnavõtud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvailt ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretärilt Siim Nõmmojalt.

Ilmunud on ajakirja „Tõuloomakasvatus“ selle aasta esimene number, nagu tavaliselt kajastatakse selles ka Eesti hobusekasvatajate tegemisi.
Doktorant Erkki Sild, PhD Sirje Värv ja Haldja Viinalass Eesti Maaülikoolist on avaldanud sisuka ning huvitava artikli „Tori hobusest  molekulaargeneetilisest vaatevinklist.“
Seltsi tegevdirektor Krista Sepp omakorda tutvustab artiklis „Eesti Hobusekasvatajate Seltsis on valimiste aasta“  seni toimunud EHS haruseltside aastakoosolekuid, ühtlasi tuues ära ka muudatused haruseltside juhatustes.
Ajakirja saab tellida telefonil  446 6995 või maili teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Ajakirja maksumus koos saatekuludega on 2.60 eurot.
„Tõuloomakasvatus“ on  Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ja EMÜ Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi  poolt  välja antav ajakiri, mis möödunud aastal tähistas 15. väljaandmisaastat.

Hobumaailm.ee vahendab, Põhja-Eestis on tõsine viiruspuhang, põhiliselt Rahula Tallis. Uudis on portaalis pideval täiendamisel.
Eile, 18. märtsi õhtul selgus, et Rahula Tallis on mitmetel hobustel tõusnud kõrge palavik ning täna hommikust on üks hobune halvatud. Talli teenindav veterinaar Triin Tohver lausus Hobumaailmale, et Saksamaale saadetud proovide tulemused selguvad homme lõunaks, kuid kindlasti ei tohiks praegu hobustega erinevate tallide vahel liikuda.

 

Läinud nädalal, 14.märtsil toimus Kurgjal „Eesti Hobuse Päev 2013“ korraldamise koosolek. Paika sai pandud augustikuised, nagu ka eelnevatel aastatel, kuupäevad 10. ja 11. Kahepäevane on üritus eeskätt seetõttu, et ka tänavune Vabariiklik Noorhobuste ülevaatus toimub Kurgjal. Plaanis on alustada 10.augustil kell 10.00 mõõtmistega, 11.00 täkkude hindamise, vabahüpete ja parima täku väljakuulutamisega.
Seejärel, väikese pausi ajal demonstreeritakse Eesti tõugu hobuseid tööd tegemas, tutvustatakse huvilistele erinevaid hobutööriistu. Jätkatakse kell 14.30 märade hindamise ja vabahüpetega ning päev lõpetatakse parima noormära väljakuulutamisega.

 

Veterinaar – ja toiduameti (VTA) peadirektor Ago Pärtel keeldus oma otsusega nr. 81, selle aasta 19. veebruaril tunnustamast MTÜ-d Eesti raskeveohobuse selts (ERS) tõuraamatu pidajana. Otsusest selgub, et ERS esitas taotluse tunnustamaks teda iseseisva aretusorganisatsioonina möödunud aasta 26. novembril, tunnustamisest keeldumist põhjendas VTA lisaks erinevatele Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlikele aktidele ka Eesti Maaülikooli ja järelvalveametniku Maarja Tuimanni esitatud seisukohtadele.

 02. märtsil 2013 toimus Soomes Mirka ja Ilka Ahon kodus Eestin Raskaat Vetohevoset RY aastakoosolek. Liikmeid oli koosolekul Eestist kolm ja Soomest üheksa. Koosolek tervikuna oli väga informatiivne ja töine!  Kokku on Soomes ühingu liikmeid 51 ja hobuseid 75. Eelmisel aastal sündis seal kokku seitse varssa.  Neli olid päritolult Valmetist, üks Kuningast, üks Hälvinist ja üks Ettorist. Koosolekulised pidasid seda väga tugevaks ja heaks tulemuseks.

 

Laupäeval 2. märtsil kogunesid EHS trakeeni tõugu hobuse kasvatajate haruseltsi liikmed korralisele aastakoosolekule Heimtalis. „Enne koosolekut viidi Heimtali Hobusekasvanduse maneežis läbi silmapaistvamate trakeenide esitlus – takistussõit. Kommentaare jagas Kersti-Maie Alp. Huvitav oli näha litsenseeritud täkkude järglasi, kes oma elu esimest etteastet tegid,“ muljetas haruseltsi juhatuse liige Jüri Patune.

Jaanuari kolmandal nädalal kogunesid Toris Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatuse liikmed korralisele koosolekule. Päevakorras olid seltsi majandus-ja aretustöö tulemused 2012. aastal, tegevuskava käesolevaks aastaks ning ülevaade koostööst Põllumajandusministeeriumi ja veterinaar- ja toiduametiga.

Jaanuari kolmandal nädalal kogunesid Toris Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) juhatuse liikmed korralisele koosolekule. Päevakorras olid seltsi majandus-ja aretustöö tulemused 2012. aastal, tegevuskava käesolevaks aastaks ning ülevaade koostööst Põllumajandusministeeriumi ja veterinaar- ja toiduametiga.

 

 

Sibelle Teeääre
turundus- ja tegevjuht
tel:+372 5670 7271
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Andres Kallaste
aretustöö juhataja
tel: +372 511 0857
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ange Etti 
tõuraamatupidaja
tel: +372 511 0859
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
skype: ange.etti
Kontoris  T, K ja N

Maret Hiir 
raamatupidaja
tel: +372 5349 9544
e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

  
   IMRE SAMS
   EHS juhatuse esimees
   tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   imre (at) sams.ee, mob. 50 31892
  

   PEEP PUNA
   trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   peep.puna (at) mail.ee, mob. 50 22501

   JÜRI PATUNE
   trakeeni hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   veskimaepm (at) gmail.com, mob. 56 640001

   ENN RAND
   eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   enn (at) maria.ee, mob. 50 36066
   MART KIVISTIK
   eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
    mart.kivistik.001 (at) gmail.com,  55 556359
   ASTRA NILK
   araabia hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja
   astra.nilk (at) gmail.com, mob. 5397 0094
   ANDRES KALLASTE
   tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   andres.kallaste (at) ehs.ee, mob. 51 10857
   RAEL SÄKK
   eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
    rael.lohu4 (at) gmail.com, 53 422175
   SIBELLE TEEÄÄRE
   eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige
   sibelle (at)  terrel.ee, 56 707271

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi põhikiri
vastu võetud 02.09.2014.a. EHS üldkoosoleku otsusega