Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatud metsatöö
päev oli huvitav ja andis mõtteid tulevikuks. Kas just iga metsaomanik
läheb oma metsa tulevikus ainult kirve ja käsisaega, aga hobusega
kindlasti tihemini. Mida aeg edasi, seda rohkem hakatakse arvestama
metsade majandamisel  mitte ainult puidulisest väärtusest saadavat tulu,
vaid ka metsade kõrvalkasutusest saadavat tulu (marjad, seened jm).

 

Mida vähem on kahjustatud metsade ökosüsteem, seda suuremat tulu on võimalik
tulevikus saada. Puidu kogumisel ja väljavepl on hindamatuks abiliseks
hobune, mida tõestasid metsatööpäeval Priit kalev Parts oma hobusega
Tayra ja Vello Tamm eesti raskeveo märaga Hämarik.

Metsatöö  päeval kogetu põhjal on vajalik arvestada kolme ohustatud tõu,
eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse juures nende
kasutamise perspektiivi metsatöödel. Vastavate katsete korraldamine on
täiesti reaalne ja vajalik.