Tallinna Ringkonnakohus tegi 16.jaanuar otsuse MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kaebuse Veterinaar- ja Toiduameti 4. juuni 2012. a otsuse nr 208 tühistamise osas.

Vaidlustatud kohtulahendiks oli Tallinna Halduskohtu 01.11.2012 a. otsus. Kohtuotsusega rahuldati Veterinaar- ja Toiduameti ning MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing apellatsioonkaebused.

Otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule hiljemalt 17. veebruaril 2014

Kohtuotsus