Trakeeni Liidu esindaja Dr Andrè Hahn koos kaaslasega külastas Eesti
trakeenikasvatajaid 15- 16.veebruaril.
  Esmalt külastati Heimtali Hobusekasvandust, kus esitleti Jane
Uibopuule kuuluva trakeeni täkku Peron.  Sakslased on huvitatud
hüppetalentide leidmisest ning Vene trakeenidest põlvnemine lisaks uut
verd Saksa trakeenide aretusse.

 


16. veebruaril külastati Nuiamäe Talle, kus esitati peamiselt trakeeni
täkku Rubens ja tema järglaseid, Heimtali Hobusekasvanduses aga toimus
näitus trakeenidest eri põlvkondadena, takistussõidu tshempionitest kuni
põhikarja aretusmäradeni.

Järgnenud kohtumisel Heimtali Mõisa Viinaköögis tõdeti, et huvi ning
nõudlus on vaid väga hea ja kvaliteetse hobuse vastu.
Otsustavaks võtmeks edukaks aretuseks ja turunduseks on tulemused spordis.

Huvi aretusmaterjali vahetuse vastu on kahepoolne.

Kohtumisest on pikem ülevaade trakeeni haruseltsi aastakoosolekul , mis
toimub 1.märts algusega kell 12 Heimtalis.