EHS erakorraline üldkoosolek toimus 02.septembril 2014 aastal Tori Rahvamajas. Isiklikult ja volitustega olid esindatud rohkem kui 140 liiget.

Koosolekul võeti vastu põhikirja muudatusettepanekud, kutsuti tagasi juhatuse esimees M. Laas ning juhatuse liige V. Kaasik, kinnitati uus juhatuse liige E. Rand. Revisjonikomisjoni liikme K.Kännu tagasikutsumine peatati, kuna K.Känd avaldas soovi jätkata tööd revisjonikomisjonis.

Põhikirja muudatused  

Täiendustega EHS põhikiri