EHS erakorraline üldkoosolek  toimus19.11.2014.a.Tori Rahvamajas, Pärnumaal.

Päevakorras oli endiste juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikmete kinnitamine.

Peale üldkoosolekut toimus uues koosseisus juhatuse esimene koosolek.

Üldkoosoleku protokoll   x   Juhatuse koosoleku protokoll    x   EHS raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi ümarlaud