EHS ja Keskkonnaamet kutsusid hobusehuvilisi  9.detsembril Ida-Virumaale,  Kiiklasse, seminarile   „Hobusekasvatus ja kasutus Virumaal – traditsioonid ja tänapäev“.

Kokku tuli ligi nelikümmend seminaril osalejat, kelle seas oli   nooremaid  ja vanemaid hobusemehi, ametnikke ja kultuuripärandi hoidjaid Keskkonnaametist.

Fotol: Haruseltsi juhataja Enn Rand Kiikla seminaril

 

Enn Rand tutvustas  esmalt haruseltsi  töid ja tegemisi. Rene Tarum võttis kokku Mäetaguse kandi hobusekasvatuse ajaloo. Ennu Tsernjavski selgitas hobuste kasutust metsatöödel.  Ave Paulus Keskkonnaametist tutvustas pärandkultuuri, loodushoidu ja võimalusi  hobustega tööks. Tõuraamatu tutvustuse tegi Krista Sepp, lisaks said osalejad ülevaate  Ida-Virumaa  hobusekasvatajatest.

Kiiklas seminari korraldamine oli õige koht, sest läheduses paiknevas  Kivistiku talus on aastaid Tiina ja Hannes Kivili peres kasvatatud väga häid hobuseid.  Kivistiku talu hobuseid esitas Hannes Kivil, palgveo kahte erinevat võimalust näidati täkuga Prospere.

Seminari võttis kokku haruseltsi juhataja Enn Rand: ``Väga head ettekanded-sõnavõtud olid, ja veel tähtsam, et sellest on kasvamas suurem-pikaajalisem koostöö hobusekasvatajate ja Keskkonnaameti vahel. ``   Toimunud  õppepäeva kajastas ERR.

Järgmine metsatöö õppepäev on kavas 7.märtsil Kolgaküla Rahvamajas ja Aaviku talu metsades.

Täname  kõiki osalejaid!

Ave Paulus esines ettekandega pärandkultuuri hoidmisest  ja hobuste kasutusvõimalustest traditsioonilistel hobutöödel
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene Tarum hobusekasvatusest Mäetagusel


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennu Tsernjavski hobusega metsatööst


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannes Kivil esitas täkuga Prospere palgivedu Kivistiku talus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene Tarum jagas õpetussõnu


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohal oli nii nooremaid kui vanemaid hobusemehi


                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haruseltsi rahvas pidas järgmiste sündmuste plaane