Veterinaar-ja Toiduamet keeldus tegevusloa andmisest Eesti Raskeveohobuse Seltsile ja Tori Hobuse Seltsile.
 
Aastateks 2015-2020 anti tegevusluba Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsile. Selle otsusega jagas VTA tõuraamatu pidamise kahe aretusühingu vahel.
Eesti Hobusekasvatajate Selts peab  ohustatud tõu staatuses oleva eesti tõugu hobuse tõuraamatut. Iga väikesearvulise  tõu kogupopulatsiooni jagamine ohustab tõu säilimist.