Heimtali Hobusekasvanduses tähistati  25. juunil kasvanduse 30.tegevusaastat. 1985. aasta suvel sündisid esimesed  oma kasvanduse trakeeni varsad Viljandi Näidissovhoosis. Tänaseks on trakeene kasvanduses 70, lisaks ligi kümmekond tori hobust ja kolm eesti tõugu hobust, lastele on kasvanduses  väikeseid ponisid. Südame tegi soojaks laste esitatud hobukadrill. Talli juures esitati nelja trakeeni varssa, täkkude Peron ja Preston ning Saksa eliittäku Lehndorff´s järglaseid. Heimtali Viinaköögis toimunud pidulikul koosviibimisel tänas kasvanduse juhataja Peep Puna kõiki tegijaid ja kaasaaitajaid, et  koos on saadud järjepidevalt areneda. Tervitajate hulgas olid Viljandi maavanem Erich Palm, Viljandi vallavanem Ene Saar ja paljud hobusekasvatajad. ETLL-i president Olev Saveli ning EHS i aretustöö juhataja Andres Kallaste tänasid Heimtali hobusekasvanduses oma elutöö teinud, sel kevadel 80.ndast elutee verstapostist möödunud Kersti-Maie Alpi.

Heimtali Hobusekasvandus on üks suurematest trakeeni hobuste kasvandustest, Balti riikides on suurem vaid Leedu Nemunase hobusekasvandus. Kasvanduse trakeene on müüdud naabritele Soome, Lätti, Venemaale, lisaks teistesse Euroopa riikidesse ja üle ookeni, USA-sse. Heimtali Hobusekasvanduse treener ja takistussõitja Kairi Dräbtsinskaja kiitis trakeene ja lisas, et aretuses panustatakse edule takistussõidus.Selle ratsaspordiala eredaima tähelennu tegi 2014. aastal  Heimtali Hobusekasvanduses sündinud Peron, kes

nüüdseks jätkab karjääri Venemaal.