20.augustil toimusid Tori Hobusekasvanduses tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed, ühtlasi tähistasid tori hobuse aretajad, omanikud ja sõbrad Tori Hobusekasvanduse 160. juubelit. Päeva sissejuhatavas osas tutvustati kahe aastaste noorhobuste esitust ja hindamise põhimõtteid. Tori Hobusekasvanduse hoovile sõitsid saduldatud tori tõugu tunnustatud täkud President 13 755 T, Lüübek 13 727 T ja Olympos 13 823 T, nende hoogne esinemine juhatas sisse päeva avamise.

Osavõtjaid ja külalisi tervitasid EHS tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige Aldo Vaan, Pärnumaa
maavanem Kalev Kaljuste,
Tori Valla vallavanem Kaie Toobal, filmimees, poliitik ja Tori Hobuste Tõuseltsi asutaja Johan Soosaare pojapoeg Mark Soosaar ning Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president Olev Saveli. Tori hobuse kasvatajatajatele soovisid edu tõuaretajad Ukrainast. Hindamiskomisjoni tööd juhatas EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste. Enne noorhobuseid esinesid kasvanduse hoovil koolisõitjad, tori hobustel ratsutajad, ja Tori Hobusekasvanduse hobused.
Tori hobuste mitmekülgseid eeldusi koolisõidus tõid osalejateni Liis Ira Presidendil, Anni Aleksandra Algus Forteesial, Mari Talinurm Calvinil ja Jessica Raide Callupil. Tori Hobusekasvanduse üks nooremaid ratsutajaid Lenna Buht esitas tori hobust Patriits ning Vändra RSK ja Tori Hobusekasvanduses ratsutamistreeneri Maila Kuke juhatusel esinesid noored voltižeerijad  eesti hobusel Eksi-Naksi.
Tori tõugu noorhobuseid esitati tõuraamatu kahe suuna- universaalse (TA) ja aretussuuna (TB) arvestuses.  Konkursist osavõtt oli sel aastal vaba, iga tori hobuse aretajal oli võimalus oma hobust eakaaslastega võrrelda.

Jõudluskatsete PROTOKOLL.


TORI TÕUGU TÄKUD, 2014 sünd, universaalne suund, tõuraamatu TA osa.
Parim tori tõugu noortäkk (TA) 2016 on HURMUR, isa Hofman 13 805 T, aretaja Heidi Rebase, omanik Evelin Poolamets Lääne-Virumaalt, Kulina Mõisast. Hurmur sai võrreldes teiste osalejatega kõrgema hinnangu tüübi ja üldmulje eest. Tähelepanuväärne oli noore täku kohanemine ja hea käitumine esitamisel. Hurmuri isa Hofman 13 805 T oli parim universaalne täkk  2012 aastal, kuid ta kastreeriti juba nelja aastaselt ning temast on tõuraamatus vaid kaks järglast. Samas arvestuses hinnati Ester Aderi aretatud täkku Laarius (isa Laviin 13 825 T) ja AS Pajusi ABF aretatud täkku Patric (isa Portugal 13 791 T), täku omanik Liina Lasn. Kõik täkud hinnati I auhinnaga.
TORI TÕUGU TÄKUD, 2013 sünd, universaalne suund, tõuraamatu TA osa.
I auhinna teenisid hindamiskomisjonilt Faalur (isa Fantoom 13 643 T), aretaja Aavo Liplap, omanik Enn Ehastu; Volfram (isa Võrsik 13 639 T), aretaja ja omanik OÜ Sõbessoo; Portland (isa President 13 755 T), aretaja Kalju Laiapea ja omanik Kristi Reimann; Alderman 13 863 T, aretaja ja omanik Andres Kallaste ning Poiss (isa Pägimor 13 769 T), aretaja ja omanik Tarmo Gross.

TORI TÕUGU MÄRAD, 2014 sünd, universaalne suund, tõuraamatu TA osa.
Parim tori tõugu noormära (TA) 2016 on VAGIMEELI, isa Vahur 13 647 T, aretaja ja omanik Ester Ader Võrumaalt Vaabinalt. Noore, areneva mära tugevam külg oli liikumine sammus, traavis ja vabahüpped. Vagimeeli on tori täku Vahur 13 647 T neljas järglane, kes on Torist kodutalli viinud konkursi võitja karika.
Samas arvestuses osales Moonika Kirschi aretatud tori mära Linde (isa Lunoid 13 771 T). Mõlemale märale hindamiskomisjonilt I auhind.

Tori hobuste tõuraamatu aretussuuna (tõuraamatu osa TB) üks edukamaid ja ratsaspordi sõprade lemmikuid on täkk kollase värvusega Opaal 13 697 T, kelle aretaja on Tiit Talve ja omanik OÜ Konuvere Tall. Seekord näitasid Toris oma hüppestiili ja võimsust kaks Opaali järglast- kuue aastane Olympos ja üheksa aastane Orpheus.
Olymposega võistleb Kairi Dräbtsinskaja, hobuse aretaja on Andres Kallaste ja omanik Jane Uibopuu. Orpheust esitas Anni Maisla, hobuse aretaja ja omanik on Lea Maisla. Mitmeid takistussõidutalente andnud holsteini tõugu täku Casanova 13 581 T järglastest on seitsme aastane tori tõugu Callup läbinud tänavu auhinnakoha vääriliselt 130 cm parkuuri. Hobuse, kelle aretaja on Andres Kallaste ja  omanik Mari Talinurm, hüppeoskusi näitas Toris Jessica Raide.

Noorhobuste hindamised jätkusid aretussuuna täkkude ja märade esitusega. Parim tori tõugu noortäkk (TB) 2016 on ANTWERPEN ROUGE  (isa Arrivederci trak), aretaja ja omanik Padise Tall OÜ. Trakeeni tõugu täkust Arrivederci saadi Eestis kaks tori tõugu järglast, kes on jõudluskatsetel silma paisnud ja saanud väga hea hinnagu. Võrreldes tõu aretussuuna ja universaalse suuna paremaid täkke, näeme, et mõlemad on  tugeva luustikuga - kämmal 22 cm.Arrivederci järglane paistab silma kiirema arenguga, Antwerpen Rouge turjakõrgus on 163 cm.
Kolme aastaseid täkke oli seekord Toris hinnata kaks- täku Cambrinius 13 753 T järglane Cef, aretaja Sirly Viirmaa  ja omanik Rebeka Luhaste ning täku Alder 13 789 T järglane Astor, aretaja ja omanik Jakoch Agro OÜ.
Mõlemad täkud olid hästi arenenud, Astoril hinnati kõrgemalt kehaehitust, Cef paistis silma vabaliikumisel ja vabahüpetel.
Aretussuuna märade konkursid on läbi viimaste aastate silma paistnud vähese osavõtuga. Parim tori tõugu noormära (TB) 2016 on ASTANA, isa Alder 13 789 T, aretaja ja omanik Andres Kallaste. Väga hea tori mära tüübiga Astana isa on kantud tõuraamatu universaalse suuna osasse TA ja ema Cimberli 24 619 T kuulub tõuraamatu aretussuunda, tõuraamatu osasse TB.
Samuti oli kolme aastane I auhinnaga tunnustatud mära Anna täku Alder 13 789 T järglane, kes on saadud kombinatsiooniga TA osa täkk ja TB osa mära. Anna aretaja ja omanik on Annika Talinurm.

Tori tõugu noorhobuste jõudluskatsete positiivse elamuse pakkus hobuse esitus. Täname kõiki, kes hobuste ettevalmistuse ja hea esituse nimel tööd tegid.
Tõu aretuse- ja säilitustöö peegelpilt Toris nähtust vajab aga põhjalikku analüüsi.

Jõudluskatsetele järges aretajate õhtu Klaara-Manni Puhkekeskuses. Tänati aretajaid, kes tori tõugu au sees hoiavad, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu poolt said tunnustatud  Liis Ira ja Peeter Nurmik. Ühtlasi räägiti Tori Hobusekasvanduse tulevikust ning vajadusest toetada kõike, mis aitavad säilitada Tori Hobusekasvandust kui hobumajanduse ja -kultuuri väärtuste kandjat.