Üleriigilised eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed toimusid 27.augustil Saaremaal, Kõljalas. Noorhobuseid hinnati kolmes arvestuses - kahe aastased täkud, vanemad täkud ja kolme aastased märad. Hindamiskomisjoni kuulusid Andres Kallaste, Reedik Kivisoo, Aili Ige ja Taimi Usin. PARIM EESTI TÕUGU NOORTÄKK 2016 on REIBAS, täku Rool 853 E järglane, aretaja ja omanik Helin Kurisoo (foto vasakul).
PARIM EESTI TÕUGU NOORMÄRA 2016 on TELLA, isa Tommi 698 E, aretaja Arvo Sarrapik ja omanik Laine Sünter. Seega mõlemad tiitlid ja karikad jäid sel aastal Saaremaale.

  AASTA TÄKK 2016
  EESTI TÕUGU TÄKK 2016 on Tukker 703 E, täkku esitleti näitusel koos tema 
  järglase Theodeniga. Tõu genofondi rikastamisesse suure panuse andnud
  23-aastase täku aretaja on Jaan-Aleksander Rooda.
  Täkk paikneb Viljandimaal ja on aktiivselt aretuses kasutusel.

  PROTOKOLL

 

Parimaks täkuks tunnistatud täkk Reibas näitas ülevaatusel suurepäraseid allüüre ja eriti seesmisi (interjööri) omadusi. Tema liikumine nii sammus, traavis, kui galoppis kandis endas väga head rütmi, tasakaalu, elastsust, kui ka sammu pikkust ja kõrgust. Kindlasti aitasid sellele kaasa täku interjöörilised omadused. Tema tasakaalukus, temperament, töötahe ja koostöö esitajaga oli ülevaatuste ajaloo üks parematest. Oma tüübilt on kahe aastane täkk veel väljakujunemata, kuid omab kõiki eelduseid kujuneda suurepäraseks sugutäkuks. Täku isa Rool 853 E tunnistati tõu parimaks noortäkuks 2011. aastal Toris toimunud jõudluskatsetel. Tema kirjeldamisel toodi esile just tema suurepäraseid allüüre. Vanaisa Rannik 747 E on viimase kümnendi üks paremaid täkke, kes on andnud tõule väga häid suguhobuseid ja edukaid võistlushobuseid. Täku Reibas ema Rosinante 3752 E aretaja ja omanik on Aili Kirst.

Reibas


Täkkude seas paistis väga hea arenguga silma Ene Kurrikoffi aretatud Titanium, isa Tiiger 868 E. Täkkude ringis esitati täku Atvar 797 E järglast Ampiir, aretaja ja omanik Jaan-Aleksander Rooda; Tormis 882 E järglast Tembu, aretaja Raivo Gerlein ja omanik Andreas Pernits, Tukker 703 E järglast Theodeni Lasna talust Pärnumaalt, aretaja ja omanik Liina Lasn, ja täku Rüütel 838 E järglast Reames, kelle aretaja on Inga Ots ja omanik Tarmo Ibis. Kõik noorhobuste esitajad olid sel aastal tublid. Esitatud noored täkud on kõik veel arenevad, rohkem täku-ja tõutüüpi näitavad nad kindlasti juba järgmisel aastal.

2  aastased täkud

   Ampiir    Reames    Tembu
   Titanium    Theoden    Reames
   Ampiir vabahüppel    Tembu vabahüppel    Titanium vabahüppel
 
   Theoden    Püha kihelkonna seelikutega tüdrukud
   hobuesitusel
  Kõljala talli hobustega esinejate tänamine


Vanemate täkkude ringis hinnati kaks täkku. Kersti Nüüd tõi Võrumaalt Kirikumäelt jõudluskatsetele  täku Voo, isa Veksel 823 E, aretaja Arvo Sarrapik. Ahkmust suurejooneline täkk on hea tüübi, kehaehituse ja liikumistega. Kersti Nüüd ja tema abilised (Raili Märdini pere) väärib erilist tunnustust, raskeks ei peetud ligi 400 kilomeetrist teekonda Kõljalasse. Helin ja Taavi Kurisoo tõid hindajate ette hea täku Rüblik, Rolf 716 E järglane. Ilmekas täkk näitas seekord väga head traavi ja esines kindlalt vabahüpetel.

3 aastased täkud

   Voo   Rüblik    Voo vabahüppel
 
  Rüblik    Aasta täkk 2016 - Tukker703 E   Theoden - isa Tukker 703 E ja Tukker 703 E


Märade konkursil oli oodatust vähem osalejaid, aga seeeest tase ühtlaselt kõrge. Jaan-Aleksander Rooda aretatud Ekstra on väga hea tõu-ja märatüübiga. Kaks mära- Tella ja Te Amore - on tüübilt väga sarnased, hea joonisega, põlvnemiselt Tommi ja tema poja Teik järglased. Liikumised energilised, maadhaaravad ja hea esitus vabahüpetel. Suurepärased aretusmärad.

3 aastased märad
 

   Ekstra   Tella    Tella ja Te Amore
 
   Tella vabahüppel   Te Amore vabahüppel    Ekstra ja Johanna - päeva parim hobuseesitaja

Südamliku esinemise Kõljala Talli hobustega tegid Kõljala Talli noored. Esitusväljakule sõitis kõige ees 17-aastaselt rakendatud shetlandi poni Olivia ja talle järgnesid tüdrukute käekõrval Kõljala Talli hobused. Kristine Järsk tutvustas hobuseid, häid sõnu ja kiitust jätkus igale hobusele. Suur tänu Kõljala Talli perele!

Täname kõiki eesti hobustega osalejaid, hobuste aretajaid ja omanikke, hobuste esitajaid !
 

Jõudluskatseid kajastas 27.08 ERR Aktuaalses Kaameras