Tori Hobusekasvanduses toimusid 19.augustil tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed. Selgusid parimad noorhobused 2015.aasta sünnist ning seda täkkude ja märade arvestuses. Tõuraamatu universaalse suunas konkureerisid kuus noort hobust, parimaks tunnistati täku Lunoid 13 771 T järglane Lootus, tema aretaja on Merilin Meri jaomanik Kerli Kivisikk. Aretussuuna täkkudest hinnati parimaks täkk Orion, isa Olympos 13 823 T, aretaja ja omanik Andres Kallaste. Universaalse suuna märadest võitis tiitli Parim tori tõugu noormära (TA) 2017 Luna, isa Lunoid 13 771 T, aretaja ja omanik oü Probil, esindaja Tiiu Toots. Parim aretussuuna noor mära aga on Pretty Rose, kelle isa on Grand Prix tasemel takistussõiduvõistluste tulemustega trakeeni täkk Peron. Pretty Rose on sündinud Järvamaal Laimetsas ning aretaja ja omanik Tiit Talve. Osalejaid tervitasid ning tänasid tori hobuse kasvatajaid tehtud töö eest Tori vallavanem Kaie Toobal, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president Olev Saveli, Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Merli Sild ning EHS juhatuse esimees Imre Sams.
Pildil ülal: Tori täkk Lootus (TA), aretaja Merilin Meri (vasaku) ja omanik Kerli Kivisikk (paremal) , hindajad Ester Ader ja Enn Ehastu (foto:K.Sepp)
Pildil all: Tori täkk Orion (TB), aretaja ja omanik Andres Kallaste , hobuste esitasid Hans-Kristjan Kallaste ja Karl Kallaste (foto:K.Sepp)

Eesti Tõuloomakasvatuse Liit tänas järjepidevuse panustamise eest tori hobuste aretusse Maie Kukke tänukirja ja meenega. Eesti Põllumajandusmuuseum andis üle auhinna tori hobuse aretajale või omanikule, kes esitasid sel päeval parima tori hobuse tüübiga hobuseid. Selle auhinna pälvisid Sirly Viirmaa hobuse Honsulit ning Linnaaluste OÜ mära Liisu eest. Pildil: Parim tori tõugu noormära 2017- Luna , aretaja Tiiu Toots ja esitas hobust Maila Kukk (paremal). Foto: K.Sepp
EHSi tõu-ja hindamiskomisjon märkis ära ja tänas oü Kinhor auhindadega tori tõugu noorhobuste esitajaid Allan Pärna, Kai Uringut ja Karl Kallastet.

Pildil: Parim tori tõugu noormära (TB) 2017- Pretty Rose, aretaja ja omanik Tiit Talve koos hindamiskomisjoni ja hobuse esitajaga. Foto: K.Sepp
Tõust parema ülevaate saamiseks olid kavas kolme aastaste ja vanemate täkkude esitused ja hindamised ning 3-6.aastaste märade esitused.
Täname kõiki, kes tori tõugu noorhobuste konkursi õnnestumisele kaasa aitasid!
Parimaid tori hobuseid saab juba 2. septembril näha Ülenurmel, näitusel Tõuloom 2017.

PROTOKOLL

 

PILDIGALERII TORI HOBUSTE ESITUSEST ja VABAHÜPETEST

     
     
     
     
     
     
     
 V A B A H Ü P P E D