Heimtali Hobusekasvanduses toimunud trakeeni tõugu noorhobuste üleriigilistel jõudluskatsetel esitati hindamiskomisjonile 19 noorhobust. Tänavu osales noorhobuste hindamisel Neel- Heinrich Schoof Trakeeni Liidust, Saksamaalt. Kahe aastaseid trakeeni täkkusid oli näitusel 7, neist 5 olid täku Preston järglased. Parimaks trakeeni tõugu nooreks täkuks 2017 tunnistati Jane Uibopuule ja Simon Sollile kuuluv trakeeni täkk Fabijus, kes on sündinud Nemunase Hobusekasvanduses. Trakeeni täkuga olid jõudluskatsetel veel Marko Suvisild ja Evely ning Sirje Luga.
Saksa trakeenikasvatajad  on väga huvitatud trakeeni tõugu hüppetalentide leidmisest Eestist, lisaks on suurenenud nõudlus väga heade ratsahobuste järele. Huvitav on, et hinnatud hobuste seas kõige kõrgemad hinded pandigi hüppe eest. 8,5 punkti vääriliseid vabahüppeid esitasid tunnustatud täkk Patron (isa Preston), täkk Arlich (isa Peron)  ja märad Eurydike (isa Preston) ning P-Rubiina (isa Rubens).

Trakeeni tõugu kahe aastaseid märasid oli seekord katsetel viis, lisaks Heimtali Hobusekasvandusele olid oma kasvandikega väljas Anneli Kadakas, Merle Köidi ja Andres Kiive. Vanemate märade hindamisel osales võistlusspordist teada märaga P-Rubiina Mauno Murrut. Parim trakeeni tõugu noormära on Heimtali Hobusekasvanduse Penalty, täku Peron järglane. Penalty esitus oli väga ühtlane, areneval noorel hobusel hinnati kõrgemalt just veatut kehaehitust,liikumist traavis, vabahüpet ja tema üldmuljet. Penalty ema Praia on samuti 2012 aastal parimaks noortäkuks tunnistatud täku Polyfon ema.


Päeva viimase etteaste tegid sugumärad varssadega. Neel-Heinrich Schoof kiitis Heimtali Hobusekasvanduse 2017. aasta varssasid ja rõhutas veelkord, et siinnähtu jõuab Saksamaa aretajateni ning tänavune tema visiit Eestisse ei jää viimaseks. Trakeenide hindamine jätkus järgmisel päeval juba Leedus, Nemunase Hobusekasvanduses.
Täname jõudluskatsete korraldaja Heimtali Hobusekasvanduse meeskonda!
PROTOKOLL
Fabijus video (hobuseomanikelt)

14.09.2017 Heimtalis


Patriarh s.2013 isa Preston

 Patriarh vabahüppel

 Patriarh vabahüppel