§   Jõustunud on uus Põllumajandusloomade aretuse seadus.  Käesolevat seadust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta.
Uus PõlAS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012.

Aretusühingud peavad aretusprogrammid viima vastavusse kehtiva seadusandlusega.