tori1Tori hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolekule 8.märtsil kogunes üle kolmekümne tori hobuse kasvataja ja nende kasutamisest huvitatu. Päeva juhatasid sisse 2018. aastal Hollandis toimunud ühehobuserakendite maailmameistrivõistlustel osalenud hobusekasvatajad, ühtlasi aretajad ja sportlased Eve Haggi ja Ülar Raudsepp. Mõlemad hobusekasvatajad osalesid MM-il oma kasvatatud tori hobusega, Ülar Raudsepp Friidomiga ja Eve Haggi Vairiga. Seejärel võttis 2018. aasta tegemised kokku haruseltsi juhataja Imre Sams,
lühikokkuvõte slaidiprogrammina on kättesaadav SIIT. Andres Kallaste selgitas aretustöö põhimõtteid, sugutäkkude kasutust, hobuste hindamist. Uusi võimalusi pakub hobuste lineaarne hindamine. Aretusprogrammi muudatuste vajadusi põhjendas Krista Sepp. Muutunud on seadusandlus ning esmalt on esitatud VTA-le muudetud seadusandluse osaga programm. Tõuraamat on kahe osaline- tõuraamatu osadega TA ja TB. Võeti eesmärk ühtse tõuraamatu ja tori hobuse omaduste analüüs teha käesoleva aasta jooksul.
Noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed toimuvad traditsiooniliselt 20.augustil Tori Hobusekasvanduses.
Aretusteemadel, tutvustades tõutüüpe ja tori hobuse aretajat kui oma käekirjaga tõuaretajat oma kasvanduses, esines Kõivu-Andrese talu peremees Heldur Peterson. Mihkel Kangur rääkis tori hobusest kui turule suunatud hobusest ning vajadusest rohkem kirjeldada kasutuselolevaid täkke. Sõnavõttude osas tutvustas Peter Seiler oma toetusena tõule visiitkaartide tegemist, SA Eesti Maaelumuuseumid juhataja Merli Sild tutvustas Toris tehtut ja jagas selgitusi ka tallidesse toimunud külaskäigu ajal. Koosoleku võtsid kokku tänusõnad aretustöö vedajatele Ester Aderilt ja Tartumaa-Põlvamaa rakendisportlased olid ühte meelt Maaeluminister Tarmo Tammega, et hõbedase teenetemärgi on Maie Kukk oma tööde ja tegemistega tori tõu aretamisel ja propageerimisel ära teeninud - lilled ja tunnustus! Lilli ja tunnustust jätkus naistepäeval aga kõigile õrnema soo esindajatele. Head ja läbimõeldud koostööd edaspidiseks!tori2Ester