30032019 eesti hs yld19EHS eesti hobuse kasvatajate haruseltsi aastakoosolek toimus laupäeval, 30.märtsil Tori Rahvamajas. Kuigi eesti hobuse kasvatajate haruseltsil on 155 liiget. Koosolekul osalejaid kogunes paarkümmend. Seeeest aga teemad olid kõigile olulised. Tegime kokkuvõtte aretusaastast, lineaarsest hindamisest, aretusprogrammi muutmisest seoses muutunud seadusandlusega ning kavandati selle aasta tegemisi. Üks aruteludest oli seotud jõudluskatsetega. Juba 25.mail toimuvad Tori Hobusekasvanduses hobuste sõidu-ja veokatsed. Noortel hobustel (3 ja 4 a) muudetakse eeskirju nii, et sammukatsel kelku vankri taha ei lisata. Ettevalmistada katseteks tuleb hobune aga loomulikult. Hobuste geneetiliste uuringute arengusuundasid tutvustas EMÜ professor Haldja Viinalass. Väga tähtis on koguda loomalt bioloogilist materjali (näit. jõhve), säilitada ja vajadusel edaspidi viia läbi erinevaid ekspertiise. Teiste riikide laboritest ei ole võimalik bioloogilist materjali erinevatel eesmärkidel Eestis kavandatavate uuringute jaoks saada. Laiem küsimus on loomsete bioloogiliste ressursside säilitamises, geenipanga loomise vajaduses. Kuidas tulevad sellega toime Leedu kolleegid, tutvustas Leedu Teadusliku Loomakasvatusinstituudi teadusr ja žemaitukai hobuse kasvatajate ühingu esinaine Ruta Šveistiene. Koosolekust osavõtjad tutvusid Tori Hobusekasvandusega, vast renoveeritud talliga, ja silmarõõmu pakkusid kaks tiinet eesti tõugu mära ning teises koplis tegi uhket jooksu eesti tõugu täkk Aksel 722 E.  
Tutvu: Kokkuvõte aretusaastast 2018 / kalenderplaan / lineaarse hindamise kokkuvõte.

1 55833039 301550970516507 2136762649419972608 nEesti ja Leedu hobusekasvatajad ning teadurid Tori Hobusekasvanduses

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksel 722 E Tori HKsAasta täkk 2018, eesti tõugu täkk Aksel 722 E Tori Hobusekasvanduses