37erXXV Eesti Raskeveohobuste Päeval Vitsikul, Andres Suppi eesti raskeveohobuste kasvanduse näituseväljakul,esitati 10.augustil eesti raskeveo tõugu ja rootsi ardenni hobused. Päeval esitatakse Andres Suppi talli hobuseid ja eesti raskeveohobuse kui tööhobuse kasutamist. Tõukonkursse toimus kokku kuus. 4-6 aastastest täkkudest oli Vitsikul täkk Kallis 2229 ER, aretaja Kersti Känd, omanik Krista Sepp. Kolme aastaste täkkude arvestuses esitleti täkku Vekster 2235 ER, aretaja Andres Supp ja omanik oü Farmimamma. Täkk toodi näitusele Maidlast. Kahe aastaste eersti raskeveo täkkude ringis oli kolm noort hobust, kaks Andres Suppi hobusekasvandusest ja üks Lasna Talust Pärnumaalt. Parimaks kahe aastaseks täkuks tunnistas hindamiskomisjon täku Vegant. Kaks täkku oli ettevalmistatud Tiina Moldau poolt ning üks täkk Lasna talus Pärnumaal.

Märade esitus algas samuti kahe-kuni kuue aastaste märade ringiga, kus ainud osaleja ja karika sai Andres Suppi Hesta, isa Heartland. Kolme aastastest märade seas olid ringis neli hobust, karikas läks Tartumaalt näitusele toodud märale Varma, isa Vagabond. Tema aretaja on Andres Supp ja omanikud Jüri ja Helena Käosaar. Parim kahe aastane eesti raskeveomära on samuti täku Vagabond järglane ja kuulub Andres Suppile. Eesti raskeveohobuste konkursile järgnes rootsi ardennide esitus ja hindamine. Rootsi ardenne võib eriprogrammi alusel kasutada eesti raskeveohobuse tõus.
Hindamiskomisjonile esitati täkk Dexter Lasna talust, omanik Liina Lasn. Märadest oli aretajate ees Nanja Sahkre -Weski talust, omanik Anu Reigo. Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu auhinna andis liidu president Olev Saveli üle Andres Suppile. Eesti raskeveohobustega ratsutamisega avati ja esinemisega lõpetati seekordne tõupäev, ettevalmistuse ja esituse tegid Alisa Pahka ja Tamara Karpova. Päeva kaunistas lauludega Inga Mear. Tänusõnad Andres Suppile ja tema abilistele tõupäeva korralduse eest! Protokoll.