PRIA valgePRIA võtab vastu maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutaotlusi 17.03-31.03.2021.
Tutvu määrusega SIIN. 
Selgitavat teavet leiab ka PRIA KODULEHELT.
Infotelefon 73 77 678.