EPKK korraldas 28.oktoobril PIP Loomakasvatuse programmi raames infopäeva „Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine - Eesti hobune,  Eesti raskeveohobune, Tori hobune“. Huvipakkuvaid ettekandeid oli kolm.

Beate Berger, Austriast (Institute of Organic Farming and Biodiversity of Farm Animals) andis ülevaate loomageneetiliste ressursside säilitamisest Austrias. Kuigi hobustesse puutuvat oli lühidalt, tutvustas esineja noriku hobusetõu olukorda, kus tänu riigipoolsele toetusele on tõu olukord paranenud ning karjas 2500 mära. Nüüd toetab riik ainult osa sellest tõust. Tõug on jätkuvalt tervikuna ohustatud. Hobuste söötmise teemal esines Kätlin Leisson. Reproduktiivtehnoloogiad loomageneetiliste ressursside säilitamisel tutvustas Ants Kavak. Mõlemad ettekanded Eesti Maaülikooli teadlastelt. 
Infopäeva materjalid peagi kättesaadavad EPKK kodulehel.