Tori reklaamTori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed toimuvad 20.augustil algusega kell 11.00 Tori Hobusekasvanduses. Arvestused: 2020 sündinud tori täkud ja märad
(tõuraamatu TA ja TB osa arvestused), lisaks 2019. sündinud tori tõugu täkkude ja märade arvestused ning vanemad täkud, keda hobuse omanik soovib aretuses kasutada ning tunnustamise eesmärgil esitleda. 

JUHEND

ESITUSJÄRJEKORD