Parim trakeeni tõugu noortäkk 20224.septembril toimus Heimtali Hobusekasvanduses trakeeni tõugu noorhobusteaastanäitus, 2020 aastakäigu noorte trakeenide hindaParim trakeeni tõugu noormära 2022 Saule KA Anneli Kadakas Trakeeni liidu esindusmine. Lisaks Heimtali Hobusekasvandusele, esitasid oma aretatud noorhobuseid Jane Uibopuu ja Simon Soll, oü Kaaramiku (esindaja Kairi Dräbtsinskaja), Andres Kiive, Anneli Kadakas, Marko Suvisild ja Orvatäku Hobusetall UÜ (esindaja Sigrid Sild).
24 noorele trakeenile andis hinnangu ja kommenteeris Trakeeni Liidu esindaja Neel-Heinrich Schoof Saksamaalt. Hindamiskomisjoni töös osalesid hindamiskomisjoni liikmed Andres Kallaste ja Mirje Särev. Fotod: ülal Parim trakeeni tõugu noortäkk 2022 Postulaat ja Peep Puna all Parim trakeeni tõugu noorära Saule KA ja hobuse kõrval Anneli Kadakas, Neel-Heinrich Schoof Trakeeni Liidust, külalised Saksamaalt

Parima trakeeni tõugu noortäkk 2022 tiitel kuulub Heimtali Hobusekasvanduse täkule Postulaat.
Postulaadi isa on trakeeni täkk Thetford, ema Prelita, emaisa Pankraat. Tiitlivõitja ema Prelita pälvis ise parima trakeeni tõugu noormära tiitli 2018. aastal. Täkku iseloomustati kui hea joonisega veel arenevat täkku, sportliku tüübiga. Tema samm, galopp ja hüpe on väga head. Konkurentsi pakkusid Postulaadile kolm trakeeni täku Fabious JS järglast- Ercy One, Ewerest ja Erfinder, vastavalt Jane Uibopuu, oü Kaaramiku ja Andres Kiive hobusekasvandustest.

4-6 aastaste täkkude arvestuses näitas enda head hüppetahet ja stiili kuue aastane täkk Avangard -MS, isa Arlich, aretaja ja omanik Marko Suvisild.

Parima trakeeni tõugu noormära tiitlit kannab Harjumaalt Ruilast näituseringi toodud mära Saule KA. Tiitlivõitja põlvneb Leedu trakeeni täkust Hipoidas, ema Sedosa, emaisa Dar, aretaja ja omanik Anneli Kadakas. Kahe aastaseid märasid esitati viis, esikolmikus hindamistulemusi arvestades järgnesid Elina KA (isa Chromas),aretaja Anneli Kadaka ja Heimtali Hobusekasvanduse Plomoplata (isa Patriarh).

Kolme aastased trakeeni märad Euris ja Polyfonia olid hästi arenenud, harmoonilised, liikumised head kuid mõlemad silmapaistvalt hea hüppestiili ja – võimsusega. Mõlemad noored hobused, Heimtali Hobusekasvanduse Polyfonia ja Jane ning Simon Solli aretatud Euris jagasid konkursil esikohta.

Vanemate märade arvestuses (4-6 aastased märad) hinnati parimaks märaks Heimtali Hobusekasvanduse Prosecco, väga hea trakeeni tüübiga mära näitas head, stiilset hüpet. Järgnesid pea võrdse tulemusega Heimtali Hobusekasvanduse Pocopay ja Oravatäku Hobusetalli UÜ mära Phaidra. Selles arvestuse parim hüppehobune oli Pocopay, kes on trakeeni täku Polyfon järglane.

Lisaks suguhobuste hindamisele anti hinnang kaheksale trakeeni tõugu ruunale, täkkude Patron, Parabellum Preston, Polyfon, Pankraat ja Minzregent järglastele. Noored trakeenid üllatasid väga hea hüppega. Kolmele kaheksast anti hüppe hinne 9 (maksimaalne 10) ja kahele 8,5. Seega Heimtali Hobusekasvanduses on väga hea noorte hobuste valik ratsasportlastele.

Täname trakeeni hobuse kasvatajaid, kes noorhobused ette valmistasid ja üleriigilisel konkursil esitasid. Heimtali Hobusekasvandus oli ette valmistanud maneeži ning kaunistanud lilledega. Päeva jäädvustas Simon Soll.

Tänud Saksa Trakeeni Liidule, kelle esindajad aastaid on aidanud trakeene hinnata ja aretuses edasi liikuda. Sellise koostöö hea näide on trakeeni mära Pavlova- 2021 aasta parim trakeeni tõugu noormära on müüdud Saksamaale ning teeninud tiitli parim hüppehobune trakeeni märade konkursil Schleswig-Holsteini Liidumaal.