12.märts 2008.a.


12. märtsil 2008.a. toimus Türi Tehnika-ja Maamajanduskoolis trakeeni haruseltsi aastakoosolek . Koosolekule eelnes täkkude näitus ja trakeenide esitlus.Päevakord:


1. 2007 aasta trakeeni haruseltsi tööst Peep Puna
2. Sugutäkkude olukord ja perspektiivid trakeeni aretuses, Andres Kallaste
3. Trakeeni tõuraamatust Eestis, Krista Sepp, Andres Kallaste
4. Trakeenide jõudlusvõimest märaperekondadest lähtudes Kersti-Maie Alp
5. Märade seemendusest Nuiamäe Tallides Piia Vilu
6. Tegevuskava 2008
7. Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi tööst ja tõuraamatu avamisest, Astra Nilk
8. Hannoveride jt. vähem levinud tõugude registreerimisest Eestis.
9. Kohal algatatud küsimused