foto - Krista Sepp, 03. september 2007.a.

19.märtsil 2008.a. toimus Kuressaare lähedal Saaremaa Maheköögis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eesti hobuste haruseltsi aastakoosolek. Selle aasta koosolek oli osaõtjate poolest sel aastal hästi arvukas ja pikk päev oli täis asjalikke arutelusid ...Vastavalt päevakavale:

1. Saaremaa Talupidajate liidu juhataja Aivar Kallas esitas põhjaliku ülevaate Eesti mahepõllumajanduse seisukorrast ja tuleviku suundadest ning eesti hobuse osast selles.

2. Põllumajandusloomade aretuse seaduse muudatustest, hobuste identifitseerimise eelnõust EL-s ja ohustatud tõugude keskkonnatoetuste kontrollist tegi ettekande VTA peaspetsialist Maarja Tuimann. Tõsisema arutelu tekitas teema, kus räägiti hobuste identifitseerimisest kiipidega.

3. Eesti tõugu hobuste säilitus-ja aretusprogrammi kooskõlastamisest vastavalt Põllumajandusloomade aretuse seadusele ning eesti hobuste tõuraamatu osadest andis ülevaate Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aretustöö juhataja Andres Kallaste. Koosolek otsustas toetada ettepanekut, mille alusel moodustada eesti hobuste tõuraamatu juurde lisaosana lisaks ka registri osale ristandhobuste register.

Kaasettekandjana esitas
M.Sc. Urve Loit ülevaate 2007 aasta lõpul ilmunud "Eesti Hobuste tõuraamatu IV kõitest", tutvustades tõuraamatusse kantud hobuste genealoogilist kuuluvust, viljakust, mõõtmeid ja värvusi. Eesti hobuste tõuraamatu esmatutvustus leidis aset 05. detsembril 2007.a. Tori rahvamajas toimunud üleriigilisel infopäeval "Ohustatud tõugude kasutamine eesti hobuse näitel".

4
. Eesti hobuste haruseltsi 2007. aasta töö aruanne esitas ja haruseltsi 2008. aasta tegevuskava tutvustas haruseltsi juhataja Ülo Metsmaker. Koosolek hindas haruseltsi tegevuse 2007 aastal "heaks".

5. Eesti tõugu sugutäkkusid tutvustas Andres Kallaste. Ülevaate sugutäkkudest ja nende paiknemisest saab seltsi kodulehelt www.ehs.ee - SUGUTÄKUD.

Andres Kallaste tutvustas ka seltsi 2008 aasta tegevuskava, tuues välja ülevaate eesti hobuste piirkondlikest näitustest, jm planeeritavatest üritustest.

6. Aivar Kallas kutsus koosolekul osalejaid mõtisklema hobuse pildistamise teemal. Ülo Metsmaker toetas Aivari üleskutset, rõhutades, et enne kui lasete oma hobust pildistada, tuleks tõesti arvestada, et te ei pruugi olla kindlad, kus tehtd fotosid võidakse avaldada.


Koosolekul osalejad tänavad Saaremaa Mahekööki väga maitsva lõunasöögi ning meeldiva vastuvõtu eest!