Laupäeval, 29. märtsi keskpäeval kogunes Tori Hobusekasvanduse hoovile üle poolesaja tori tõugu hobuse kasvataja, et kõigepealt vaadata tori tõugu hobuseid ja seejärel osaleda aastakoosolekul Tori Rahvamajas.
Vaata pilte


Tori hobuse kasvatajate koosolekul osalesid Veterinaar-ja Toiduametist peadirektori asetäitja Katrin Reili ja geneetiliste ressursside osakonna peaspetsialist Maarja Tuimann. Põllumajandusministeeriumit esindas Toidu-ja veterinaarosakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo juhataja Anneli Härmson.
Tori hobuseid tutvustas ja andis ülevaate Tori Hobusekasvanduses toimuvast tõu säilitamisest ja aretusest kasvanduse juhataja Jaanus Kallaste.

Rahvamajas algas koosolek tori hobuste haruseltsi Aldo Vaani aruandega tori tõugu hobuse kasvatajate tööst 2007. aastal. Tori hobuste kasvatajate haruseltsi kuulub seisuga 28.03.2008 150 tori hobuse kasvatajat, hobuse omanikku ning neile kuulub 848 tori tõugu hobust. Suuremad tori hobuse kasvatajad: Andres Kallaste (71), Hillar Kald (52), Tori Hobusekasvandus (53), Jüri Somelar (28), Aldo Vaan (27), Konuvere Tall (32), Elle Mässak(24), Kalju Laiapea (23), Ute Wohlrab (21), Ene Lipping (16), Heimtali Hobusekasvandus (10) jt. Sisuka ja kommenteeritud ettekande järgselt andsid osavõtjad tehtud tööle „hea“ hinnangu.

Maarja Tuimanni ettekanne põllumajandusloomade aretuse seaduse muudatustest, hobuste identifitseerimise eelnõust EL-s ja ohustatud tõu keskkonnatoetuste kontrollist oli aktuaalne ning
hobusekasvatajad said vastuseid neile huvi pakkuvatele küsimustele.

Tori tõu aretuse ajalugu käsitles Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aretustöö juhataja Andres Kallaste. Tori hobuste tõuraamatu analüüs käsitles 12 põlvkonna jooksul tõus kasutatud aretusvõtteid, tänu millele on paranenud tori hobuse majanduslikult kasulikud omadused ja tunnused.

Andres Kallaste ettekannet täiendas huvitava slaidiesitlusega tõuraamatupidaja
EMÜ magistrant Sirli Veinberg, teemaks märaperekonnad ja nende seos läbi tõu aretuse ajaloo, peamiselt Tori Hobusekasvanduse näitel.

Koosolek jätkus haruseltsi juhataja Aldo Vaani selgitustega tori tõugu hobuste säilitus-ja aretusprogrammi kooskõlastamiseks põllumajandusloomade aretuse seadusega, milles seisuga 01.01.2008 tehti muudatusi. Seadusesse sisse viidud muudatused täpsustavad ohustatud tõu kasvatamise tingimusi. Tori tõu säilitamise ja aretuse küsimustes on antud teemal kohtutud VTA-s veebruaris ning märtsis Põllumajandusministeeriumis.

Koosolekust osavõtjad toetasid põhimõtteid, mille alusel tori tõugu hobuste tõuraamatus kantakse hobuseid tõuraamatu kahte osasse säilitusprogrammi ja aretusprogrammi alusel. Sellist tori tõu säilitamise ja edasise aretuse põhimõtet
toetasid ka Põllumajandusministeeriumi esindaja Anneli Härmson ja VTA peadirektori asetäitja Katrin Reili.

Tori hobuse kasvatajad, kellel on veel täpsustusi või täiendusi, on oodatud programmi käsitlevale haruseltsi juhatuse ja tõukomisjoni koosolekule Torisse 11. aprillil 2008.a.

Haruseltsi 2008. aasta tegevus keskendub tavapäraselt tõuhobuste jõudluskontrollile ning laialdaselt tõu propageerimisele.

Jätkub alates 2003. aastal vastu võetud tõu säilitusvõtete propageerimine, seda eriti tori universaalse hobuse kui ohustatud tõu genofondi huvides.

Jätkuvalt on ka 2008. aastal seltsi liikmetele seltsile kuuluvate tori universaalse aretussuuna täkkudega paaritus tasuta ning varssade saamist toetatakse varsatoetusega.

Pika, kuid töise koosoleku päeva lõpul tänas haruseltsi juhataja Aldo Vaan koosolekust osavõtjaid tehtud ettepanekute ja rohke osavõtu eest.