2008 Viljandimaal


Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üldkoosolek
toimus reedel, 18.aprillil 2008.a. Viljandimaal Vana-Võidus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis.


PÄEVAKAVA:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine - Hillar Kald, EHS president
2. Päevakorra ja kodukorra kinnitamine – koosoleku juhataja
3. Tervitussõnavõtud
4. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi 2007. aasta tegevusaruanne – Hillar Kald, EHS president
5. Revisjonikomisjoni aruanne juhatuse 2007. aasta töö kohta - Helle Persitski, EHS revisjonikomisjoni esimees
6. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi 2007. aasta tegevusele hinnangu andmine - koosoleku juhataja
7. Kehtivate normatiivdokumentide täiendused – Andres Kallaste, EHS, aretusjuht
· eesti tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogramm
· eesti raskeveo tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogramm
· tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogramm
8. Hobuste identifitseerimise määruse rakendamine – Maarja Tuimann, VTA peaspetsialist
9. PRIA presentatsioon hobuslaste registri kohta – Kiido Levin, PRIA Registrite osakonna büroojuhataja
10. 2008 aasta tööplaan – Krista Sepp, EHS tegevdirektor
11. Sõnavõtud ja teadaanded