Reedel 13. märtsil võõrustas Tori Hobusekasvandus tori hobuse kasvatajaid. Esitati tõumärasid varssadega ning sugutäkkusid. Neljakümne tori hobuse kasvataja osavõtul toimus Tori Rahvamajjas haruseltsi aastakoosolek. Haruseltsi juhataja Aldo Vaan tegi ülevaate 2008. aastast. Valiti järgmiseks neljaks aastaks seitsme liikmeline haruseltsi juhatus ja kuueliikmeline tori hobuste tõu-ja hindamiskomisjon. Vaata täpsemat ülevaadet ja pildigaleriid...


Positiivne sõnum oli koostöö Põllumajandusministeeriumiga ning tori tõugu hobuste säilitus-ja aretusprogrammi täienduste vastuvõtt 2008.a juunis.

Tavapäraselt anti ülevaade nii arvudes kui tulemuste osas. Edenemas on tori hobustega osavõtt rakendispordivõistlustest ning 2008.aastal noorhobuste tshempionaadil olid tori tõugu hobustel võistlejad kõige edukamad. Tori hobust propageeriti Jäneda Talupäevadel ning külastati tori hobuse kasvatajaid Soomes.

EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste tõdes noorte hobusekasvatajate tulekut, tutvustas säilitusprogrammi ja uusi sugutäkkusid.

Maarja Tuimann , VTA geneetiliste ressursside büroost tutvustas hobuste identifitseerimise määrust ning esilekerkinud probleeme toetuste maksmisel ohustatud tõugu hobuste kasvatamisel.

Haruseltsi 2009.aasta kalenderplaani mahub hulgaliselt piirkondlikke jõudluskatseid, tori tõugu noorhobuste üleriigilised jõudluskatsed septembris, samuti sõidu ja veokatsed.

Valiti seitsme liikmeline haruseltsi juhatus järgmiseks neljaks aastaks: juhataja Aldo Vaan, juhataja asetäitja Jaanus Kallaste, Kalju Laiapea, Merit Õunapuu, Eve Haggi, Hillar Kald,Helle Persitski.

Tori hobuste tõu-ja hindamiskomisjon on kuue liikmeline: Andres Kallaste, Andres Vaan, Peeter Nurmik, Enn Ehastu, Sirli Veinberg, Ester Ader.

Vaata pildigaleriid...