Toimus käesoleval aastal Tartus, Kreutzwaldi 1. Esmalt oli kõigil huvilistel võimalik tutvuda EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi loomakliinikuga (Tartu, Kreutzwaldi 62). Päraast seda jätkus seltsi üldkoosolek vastavalt päevakavale.


Päevakord:

1. Koosoleku otsustusvõime määramine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine H.Kald,
EHS president

2. Päevakorra ja kodukorra kinnitamine - koosoleku juhataja

3. Tervituskõne – Põllumajandusministeeriumi esindaja

4. 2008. aasta EHS-i tegevusaruanne- juhatuse esimees H.Kald, EHS president

5. Revisjonikomisjoni aruanne juhatuse 2008. aasta töö kohta – H.Persitski, revisjonikomisjoni esimees

6. EHS-i 2008. aasta tegevusele hinnangu andmine - koosoleku juhataja

7. Seltsi sisseastumis-ja liikmemaksu muutmine – Hillar Kald

8. EHS-i 2009. aasta tööplaan, eelarve projekt – Krista Sepp, tegevdirektor

9. Ülevaade haruseltside aastakoosolekutel käsitletud teemadest - A.Kallaste, tõuaretusspetsialist

10. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

Vaheaeg

11. Hobuste identifitseerimise määrus – VTA esindaja

12. Sõnavõtud

13. Päevakohased teadaanded. Pidulik õhtusöök.

Kohtumiseni!