Eesti hobusekasvatajate seltsi tori hobuse haruseltsi liikmed ja ERL liige, Ratsarügemendi klubi eestvõtul paigaldati mälestustahvel Tartus ratsarügemendi talli seinale, meenutamaks ratsarügementi ja tori hobust, Ülenurmel peeti haruseltsi üldkoosolek. Mälestustahvli avamisel osalesid kadetid Eesti kaitsejõududest, kohal oli auvahtkond üliõpilaskorporatsioonist Vironia. Ratsarügemendi klubi juhataja, EHS liige Tõnis Sareal tutvustas väeosa territooriumit. Ratsarügemendi tähtsust ja seost tema hobusega, tori hobusega, meenutas Heldur Peterson. Ratsarügemendi osast Eesti Vabariigis tõi esile Tõnis Sareal, Seltsi poolt tervitas Enn Rand ning ERLi poolt Siim Nõmmoja. Mälestustahvli, millele raiutud sõnad – Ratsarügemendile ja tori hobusele – Eesti iseseisvuse kandjad- avamisele järgnes mälestustahvli õnnistamine. Vaata pilte ja loe edasi ...


Ratsarügemendi väeosa ajalugu leidis edasist käsitlemist Ülenurmel, loengu pidas Tõnis Sareal.
Andres Kallaste selgitas olulisi sidemeid hobusekasvatajate ja ratsarügemendi tegevuse vahel ning miks just hobusekasvatajad otsustasid ratsarügemendi mälestust rõhutada. Sõna said tori hobuse kasvatajad Aave Kullang, Ester Ader.

Haruseltsi tööst ja eelseisvast aastast tegi ülevaate haruseltsi juhataja Aldo Vaan. ETLL president Olev Saveli tervitas osavõtjaid, rõhutades vajadust oma hobuse mitmeid väärtusi meedia abil paremini valgustada uutele tulijatele.

Üldkoosoleku kokkuvõtvas osas selgitas Andres Kallaste kokkutulnutele veelkord uut aretus – ja säilitusprogrammi ning programmide ülesehitust ja nõudeid täpsustas hobusekasvatajatele Maarja Tuimann Veterinaar-ja Toiduametist.

Haruseltsi poolt tunnustati 2010. aastal aktiivselt tori hobust propageerinud hobusekasvatajaid- Sirly Viirmaa, Eve Haggi, Maie Kukk, Andres Vaan , samuti ratsarügemendi mälestuskogunemise kordaminekule kaasaaitajaid Tõnis Sareali ja Heldur Petersoni.