EHS üldkoosolek toimus 7.aprill 2006.a. Pärnumaal, Are vallas, Pärivere klubis

Päevakavas :

11.00 Tori tõugu hobuste demonstratsioon Andres Kallaste Hobusekasvanduses 
12.00 Registreerimine 
13.00 Üldkoosolek