Eesti hobuste kasutamine


Kolmapäeval 05. detsembril 2007.a. algusega
kell 12.00 toimus Tori rahvamajas üleriigiline infopäev "Ohustatud tõugude kasutamine eesti hobuse näitel"

Eesti tõugu hobuste IV tõuraamatu andmete põhjal esitas ettekande, M.Sc. Urve Loit, analüüsides tõuraamatusse kantud hobuste genealoogilist kuuluvust, viljakust, mõõtmeid ja värvusi.

Ülevaate eesti tõugu hobuste aretusest vastavalt säilitus- ja aretusprogrammile tegi Ph.D. Andres Kallaste.

Eesti hobusest, tema kasutamisest ja treenimisest Tori Hobusekasvanduses rääkis OÜ Tori Hobusekasvanduse tegevjuht Jaanus Kallaste.

Peale infopäeva ametliku osa lõppu toimus eesti tõugu hobuste esitus Tori Hobusekasvanduses.

Iga infopäevast osavõtja sai vastvalminud eesti tõugu märade tõuraamatu IV köite omanikuks.


Ratsa Keskkond Rakkes