Tori hobused Jänedal 2008
Reedel, 21.novembril toimus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevteenistuse poolt korraldatud infopäev, mille eesmärk oli teavitada tori hobuse kasvatajaid 2008.a. täiendustega vastu võetud tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammist, tõu olukorrast ning ohustatud tõugu looma toetusest.


Infopäeval osalejatel oli võimalus kuulata väga sisukaid ettekandeid EMÜ emeriitprofessor Olev Savelilt ja professor Haldja Viinalass'ilt ning EHS tõuaretustöö juhatajalt Andres Kallastelt.

EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli tutvustas talle omases ja kuulajaid kaaasahaaravas esitluses hobuste gen ressursside säilitamise põhimõtteid (ref.E.Kalm), tori tõugu hobuste genofondi, andes ülevaate tori tõu aretusest ja säilitamisest.

Professor Haldja Viinalass esitas väga sisuka ettekaned hobuste geneetilise identifitseerimise põhimõtetest ja -alustest.

Tori hobuste tõuraamatut ning tori hobuse kasvatajate eesmärke ja koostööd tori hobuse säilitamisel ja aretuses selgitas oma ülevaates EHS tegevdirektor Krista Sepp ning asjaliku ülevaate tõu parimatest märaperekondadest ja täkuliinidest esitas EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste.

Infopäeval osalejatel oli võimalik esitada ettekandjatele küsimusi ja arutleda tori hobuse säilitamisalase tegevuse üle.

Infopäev möödus töises ja sõbralikus meeleolus.