17. oktoobril 2012. a toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel   Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu poolt korraldatud seminarile „Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud“, kus ohustatud tõugudest andsid ülevaate säilitus- ja aretusühingud. Päeva avasid oma sõnavõttudega  VTA peadirektori asetäitja Katrin Reili ja  ETLLi president Olev Saveli. Olev Saveli  Olev  Ülevaate ohustatud tõugude säilitamise põhimõetest ja olukorrast Eestis tegi Haldja Viinalass. Ohustatud tõuge ja nende olukorda tutvustasid: eesti vutt, kui unikaalne linnutõug – Harald Tikk, eesti maatõugu veis – Käde Kalamees, hobusetõugude säilitamise aretuslikest abinõudest rääkis Andres Kallaste ning  ohustatud tõugude säilitamise probleemidest tegi ülevaate Krista Sepp. Päev lõpetati aruetluga ning ühise lõunalauaga. Kõigil osalejatel oli võimalik saada kogumiku „Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud“,omanikuks.