14. mail noorhobuste piirkondlikud jõudluskatsed Heimtali Hobusekasvanduses (vaata osalevate hobuste nimekrja) ja Nuiamäe Tallides (vaata osalevate hobuste nimekirja) Viljandimaal.

Jõudluskatsete protokollid: Heimtali, Nuiamäe