10.oktoobril 2012.a. toimus Tallinna Halduskohtus kohtuistung seoses Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kaebusega Veterinaar-ja Toiduameti otsuse nr 208  04.06.2012 tühistamiseks. Kohtuotsus tehakse teatavaks 1. novembril 2012.a. Tori hobuse kasvatajad on toetanud õigusabi kulude katmist ning jätkuvalt on võimalik teha toetuseks ülekandeid Eesti Hobusekasvatajate Seltsi arveldusarvele 10902001013003 märgusõnaga TORI HOBUNE.