Kõigil sugulises kasutuses olnud täkkudel peab olema tehtud põlvnemise õigsuse geneetiline ekspertiis.
Ekspertiisi puudumisel kantakse sündinud järglane tõuraamatu lisaosasse ning ohustatud tõugude osas
ei ole lisaosasse kantud varsad toetusalused.