Projekti kaudu toetatakse maal elavaid peresid, kellel on huvi Eesti kohalike, ohustatud tõugu kuuluvate hobuste kasvatamise ja kasutamise vastu.

Projekti raames toimuvatel koolitustel ootame osalema kõiki hobusekasvatajaid, kes tunnevad, et projekti poolt korraldatavad üritused ja koolitused on ka neile vajalikud.

Loe ka meie
internetipäevikut ja saa teada, millega me tegeleme

Meie projekti hobused:

TAIGA 05.04.2006.a.,TEEBA 24,03.2004.a.,AIDA 26.03.2006.a.,
ANDORRA 19.05.2006.a.,AKTIVA 23.04.2006.a.,RANDA 20.06.2006.a.,
AKUSTIKA 31.05.2007.a.,AKIIRA 31.03.2006.a.,AGENDA 21.02.2006.a.,
PERTILA 28.04.2006.a.,KETA 27.09.2007.a.,REILI 15.07.2007.a.,

TAIGA E TEEBA E AKIIRA E

AIDA E ANDORRA E AKTIVA E

RANDA E AKUSTIKA E

PERTILA T KETA ER
Heifer projekti koolitus 01.08.09 Viljandimaal
Ülevaate kirjutas Liina Lasn

Esimesel augustil toimus Arujaagu talus Nele ja Borissi juures Heifer porjekti koolitus.
Algas koolitus kell 11:00, algustuseks vastas Boris Razumov ja Katrin Tõruvere teiste projekti perede poolt esitatud küsimustele, kõige pikemalt rääkisime varssade esmasest käsitlemisest ja mis vanuselt võiks ühte või teist asja noore hobusega tegema hakata. Räägiti nii teoreetiliselt, kui ka näidati kohe ka praktiliselt, kuidas on kõige parem koostööd alustada.

Seejärel läksime välja hobustele kordet tegema, seal andis Boris isiklikult näpunäiteid, kuidas hobust kordele saada ja teda seal hoida. Samuti said soovijad ise hobuseid kordele võtta.
Hiljem läksime edasi Age ja Ahto juurde, kus Ahto näitas kuidas ta tegeleb Akiiraga, harjates, jalgu vaadates ja lõpuks viies teda korde ringile.

Pärast väikest einet, lugesime koos Heifer lepingut ja arutasime seda läbi. Kõik said sõna sekka öelda ja ettepanekuid teha, kuidas erinevaid lepingu punkte oleks veel kergemini kontrollitavaks ja täpsemaks teha. Kokkuvõttes oli meeldiv ja kasulik päev. Suured tänud võõrustajatele ja osavõtjatele.

Laupäeval 24. jaanuar 2009.a. /ülevaate koostas Urve Loit/
said projekti pered taas kokku Viljandis C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasiumi arvutiklassis, et läbi viia oma järjekordne koolitus. Kuna osad projekti peredest on üsna aktiivselt kasutanud projekti internetipäevikut, aga osad pered pole oma hobuseid blogis veel üldse tutvustanud, siis päeva eesmärk oligi teha kokkuvõte blogi kasutamisest nii projekti perede kui lugejate poolt (sh. statistiline ülevaade) ning läbi viia ka blogi kasutamise koolitus. Koolituse käigus saime selgeks, et
www.koduhobu.blogspot.com kirjutamine on tegelikult kõigile jõukohane, isegi piltide lisamisega saime kõik koos hakkama. Peame tõdema, et vaja läheb vaid veidike rohkem ettevõtmist, et huvitav info kokku kirjutada ja ka teistele lugemiseks avaldada. Tegelikult on ju meil kõigil huvitav teada, kuidas ka teised pered oma hoolealustega hakkama saavad.

Katrini poolt oli osalejatele ette valmistatud teoreetiline info ja videofilm hobuste näituseks ettevalmistamiseks ning esitlemiseks. Filmile lisaks Katrini asjakohased märkused ja ega see asi nüüd nii keeruline ei tundunudki. Kokku sai lepitud asjaolu, et järgmisel kokkusaamisel Tori Hobusekasvanduses saavad kõik ise ka hobuse esitlemise praktiliselt järele proovida. Katrini poolt koostatud juhendmaterjale saad lugeda siit.

Viimase päevakorra teemana õppisid koolitusel osalejad hobuste nöörpäitsete tegemist. Kõigepealt tuli selgeks saada põhisõlmed. Selleks sai igaüks endale kõigepealt kaks nöörijuppi ning harjutamine algas. Kõigepealt sai selgeks ühekordne- ehk pealtkäe sõlm, mis on päitsete valmistamisel põhisõlm, ning siis ka veidi raskem, kuid samas olulisem topelt ülekäesõlm. Et topeltsõlme perfektselt teha, siis oli seda tõesti vajalik seda tõsisemalt harjutada. Kui sõlmed selged, said koolitusel osalejad kaasa elada näidispäitsete valmistamisele. Kahjuks ei tulnud me sel korral selle peale, et kõik oleks võinud omale päitsete valmistamiseks kohe ka oma nööri kaasa võtta.

Päitste valmistamine jooniste järgi ei olnudki väga keeruline ja aega ei kulunud ka väga palju – täiesti usutav on, et iga valmis saanud nöörpäitsed, mida oled teinud, teeb sul järgmiste tegemise üha lihtsamaks, kuni sa saavutad selle, et oled suuteline päitseid valmistama isegi minutitega. Eks asi tahab igaühel iseseisvalt veidi harjutamist ja tulemus on imearmas - ise oma hobusele nöörpäitsete tegemine on tasuv ja rahuldustpakkuv tegevus. Koolituspäeva lõppedes arvestasime välja ka sel päeval tehtud päitsete hinna – ca 24 krooni ei ole just summa, mis üldse märkimist vääriks. Olulisemaks jääb rõõm oma saavutuse üle.

Päeva lõpus andis Kristi ülevaate ka projekti logokonkursi seisust. Logosid on projektile esitatud kokku 10 ja valikuvariante jagub. Tuleb tunnistada, et isegi liiga raske on teha õiget valikut, kui olemas on nii mitu väga head varianti. Kokku lepiti asjaolus, et logodega tegeletakse edasi ja püütakse neid edasi arendada.

Päeva lõpus külastasid osad Pärnumaa pered Nele majapidamist, kus üheskoos võeti ette vahva reesõit. Ree ette rakendati eesti raskeveo tõugu täkk Ekstor, kes hetkel veel projekti raames endale sõbrantsi ootab.


13. detsember 2008.a. PSRP ja kordekoolitus TARTUMAAL

Urve Loit

Laupäeval 13.detsembril kogunesid projekti pered Tartumaal Pärna talus, et läbi viia iga-aastane PSRP koolitus. PSRP ehk Eesti keelde tõlgituna projekti aruande ehk „isepeegeldumiskoolitus“ viiakse läbi Heifer mudeli alusel ning kui tavapäraselt räägib koolitaja ning teised kuulavad, siis sel korral oli asi täiesti vastupidine – enamuse ajast rääkisid projektis osalejad ning aeg-ajal sai sõna sekka öelda ka koolituse läbiviija ja Heifer projektide esindaja Urve. Kuna aeg läks kiiresti ja plaanis oli õhtupoole ka veidi praktilisem tegevus Pärna talu maneežis, siis kahjuks ei saanudki osalejatel nii palju rääkida lasta, kui soovijaid oli. Loodame selles osas järgmisel aastal veidi rohkem aega varuda.


Ei ole ju projekti eesmärk ainult looma andmine peresse, vaid väga oluline osa on koolitustel ning seda nii hobuste kui nende uute omanike õpetamisel. Lehma, lamba ja muude loomadega on veidi lihtsam – nendega saab ikka hakkama, kuid noore hobuse puhul on väga oluline jälgida, et me ei teeks vigu, mida on hiljem väga raske parandada. Siin ongi väga oluline osa projekti perede omavahelisel suhtlemisel ning koolitustel osalemisel.
Päeva esimene osa möödus väga asjalikult ning töiselt – kirja said pandud projektis osalejate ootused ja eesmärgid tulevateks aastates, arutletud sai kõigile oluliste väärtushinnangute üle, läbi said vaadatud projekti eesmärgid ning arutletud asjaolude üle, kui kaugele me tänaseks jõudnud oleme. Üheskoos sai jõutud selgusele, et sellel aastal on projekti raames väga hästi läinud ja oluline osa on olnud pere väärtustamisega, projekti perede ühisel tegevusel ning koolitustega. Veidi rohkem peaks aga tähelepanu pöörama edaspidi aruandluse, sissetulekute leidmisega ning järglaste saamisega tegelemisele.

Aruandlus - et saada ülevaadet hobusega seotud kuludest-tuludest on tõesti vajalik veidi ka arvestust pidada ja nii lepiti kokku, et igaüks saadab oma hobusega toimunust ülevaate projektijuhile vähemalt kord iga kolme kuu järgi. Kuna projektijuhil on vajalik ka projekti rahastajale iga poole aasta tagant aruanne esitada, siis oleks temal sel juhul kindlasti parem ülevaade hobustega toimuvast. Hobused on veel noored ja aktiivselt neid veel tööle rakendada hetkel ei saa ja seetõttu ei ole mõistlik ka rääkida suurtest rahalistest sissetulekutest.

Loomulikult ei ole kõik mõõdetav rahalise väärtusena – juba praegu võivad mitmed uued hobuseomanikud öelda, et hobune nende peres on väärtus omaette – on ta ju perele tõesti väga suureks moraalseks toeks, positiivsena mõjub ta ümbritsevale keskkonnale. Igaühel oli oma hobuse kohta midagi head öelda. Järglased – nende saamise peale mõtleme juba praegu ja tegudeks läheb järgmise aasta kevadel. Hetkel me ei saa öelda, et pered järglaste edasiandmisega nn „plaanist maas oleks“ ja et sellega meil asi halvas seisus oleks. Vastupidi - kõik on praegu täpselt nii nagu peab. Hobused on veel noored ja iga asi omal ajal. Kindel on see, et liigne kiirustamise kohe kindlasti kasuks ei saa olema. Vähemalt hobuste puhul mitte.

Õhtune aeg peale lõunat möödus talli maneežis kohalolijatele aga väga sisukalt. Projekti liige Katrin näitas osalejatele korde tegemist ning osad neist said ka ise tunda hobuseks olemist nööri otsas. Kui oled ikka noor ja ei tea mida sinult tahetakse … jah. Kõigepealt tuleks ikka omavahel kokkuleppele jõuda, mida täna teeme. Osalejatele sai päris hästi selgeks, mida võib tunda noor hobune ning kuidas oma soove oma hobusele paremini selgeks teha, nii et mõlemad pooled teineteisest ühtemoodi aru saaksid. Igaüks sai ka ise proovida Katrini juhendamisel ise hobuse kordetamist. Päris ausalt öelduna - kõrvalt vaadata ja õpetada oli igal juhul lihtsam J.
Lõpuks näitas Katrin meile ka oma hobust, tori tõugu mära Pertila’t ja seda mida ta oma hobusele juba õpetanud on ning kuidas nende omavahaline koostöö toimib.
Päev oli osalejatele sisukas, ning kokku said lepitud juba ka järgmise aasta alguse tegemised: nimelt on planeeritud jaanuarikuu II poolel kokkusaamine Viljandimaal, kus:
1. räägime blogi kasutamisest ning anname vajadusel neile, kes blogiga veel hädas on, vajalikke näpunäiteid,
2. räägime võimalikest toetustest ning projektile logo leidmisest
3. nöörpäitsete valmistamisest ja kasutamisest ning
4. teoreetilisi näpunäiteid saavad huvilised ka hobuse näituseks ettevalmistamiseks ning esitlemiseks.
Veebruarikuus on ettevalmistamisel kokkusaamine Tori Hobusekasvanduses, kus teeme läbi praktilise hobuse esitluse, ning püüame asjatundjatelt hüva nõu saada hobuste algratsastamise ning etterakendamise kohta.
KOHTUMISENI UUEL AASTAL!

14. november 2008.a. Pärnumaal
Urve Loit

Külastas Pärnu hobuste projekti Heifer International CEE piirkonna asepresident dr. Rafal Lavski, kes koos Heifer projektide Eesti poolse esndaja Urve ja projekti haldaja esindaja Kristaga ning Pärnu Postimehe ajakirjaniku ja fotograafiga külastasid Virge ja Evelyna peret. Enne peatuti ja arutati projekti tegevust Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kontoris ning külastati Tori Hobusekasvandust. Krista Sepp tutvustas väliskülalisele eesti hobusetõuge ja nende kasutamise võimalusi.

Mõlema pere külastus oli Heifer International peakontori esindajale väga huvitav ning muljetavaldav. Eriti meeldisid talle projektis hobuste erinevate kasutamisvõimaluste mõtted, sealhulgas projekti hobuste kasutamine hippoteraapias. Dr Rafal Laski esitas hula'galiselt küsimusi projekti kohta ning me loodame, et ta jäi rahule projekti läbiviimise käiguga.

Kella kolmest toimus kohtumine Viljandi "Pärimusmuusika Aidas" Eesti põllumajandusministri Helir-Valdur Seedriga. Kohtumisel osales ka Võrumaa projektijuht Aigar Piho ning projektijuhi abi Mats Piho. Kohtumise põhiteemaks oli Eesti projektide ja Heifer Eesti esindaja edaspidine tegevus. Eesti projektide esindaja M.Sc Urve Loit andis ülevaate Eesti projektide tegevusest ning Dr. Rafal Laski tutvustas kohtumise osalejatele põhjalikumalt Heifer International tegevust maailmas ning tunnustas Eesti projektide läbiviimise edukust.

Mats Piho esitas Heifer tegevuse kohta päris mitmeid põnevaid küsimusi, millele leiti ka vastused. Kohtumine oli meeleolukas ja lõppes kõigile osapooltele positiivselt - kokku lepiti edasises tegevuses ning mõtteainet jagub meil veel pikemaks ajaks.


08. november 2008.a. Pärnumaal Toris
Urve Loit

Laupäeval 08.novembril 2008.a. toimus Toris, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kontoris Heifer projekti koolitus, kus osalesid enamuses projekti perede esindajatest, projekti haldaja esindaja Krista Sepp ja Heifer projektide Eesti esindaja Urve Loit.

Täkkudest ja nende kasutamisest tegi väga põhjaliku ülevaate Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tõuaretustöö juht Andres Kallaste. Iga pere sai võimaluse tutvustada oma hobust ning küsida küsimusi probleemide kohta, mis hobusega tegeledes ette on tulnud. Lühidalt vahetasid oma muljeid kabjahoolduse koolitusel osalejad - Arma ja Katrin. Arutelu käigus leiti, et üldiselt on hea teada, kuidas hobuse kapju värgitakse, kuid projektis osalejatele on olulisem kui nad oma hobuste kapjade eest kabjakonksu kasutades hoolt kannavad ja värkimise siiski spetsialistide hoolde annavad.

VILJANDIMAA HEIMTALI, 11.04.2009 - Hobuse anatoomia, indlemine vastsündinud varsa eest hoolitsemine, Ulvi MartinUlvi Martin ja Nele Razumov, 11.aprill 2009.a.
Heiferi projekti pered ja ka teised hobusehuvilised said seekord kokku Heimtali muuseumis.

Projekti peredele pidas väga harivat loengut dr.Ulvi Martin, keda kõik hobuinimesed ilmselt teavad ja kellele nii mõnigi hobune oma elu võlgneb.

Täpsemaid teadmisi andis dr.Martin hobuste paaritamise ja varssumise teemadel. Tema loeng hõlmas kõike, mida üks hobuse kasvataja peaks teadma:hobuse anatoomia,kuidas aru saada millal hobune indleb,kuidas olla valmis varsa sünniks ja abistada mära,ning hoolitseda vastsündinud varsa eest jne.

Peale mõne tunnist muuseumi loengut viis Ulvi Martin loengus osalenud ekskursioonile oma talli, kus tegeldakse hobuste ravimise ja paaritamisega, sh.kunstlik seemendus. Näidati ultraheli aparaati, mille abil saab kindlaks teha hobuse tiinust ja ka varjatud indlemist.

Pärast loengu ja eskursiooni lõppemist oli planeeritud külaskõik Nele ja Borissi tallu. Nele oli lubanud lahkesti meile "oma tibusid"näidata. Nii oligi võimalus ja au tuttavaks saada Heifer projekti raskeveo mära KETAga ja tema tallikaaslastega. Ja pole vist liialdatud,et nii külalislahket ja lahedat peret nagu Nele ja Boriss,vist naljalt ei leia!!!

Ja võtaksin endale vabaduse kõigi osalejate nimel tänada selle päeva organiseerijaid ja läbiviijaid!

Sellel vahval päeval osales ja oma muljeid jagas Teiega GERDA MITT.

Vaata veel pilte (fotode autor Krista Sepp)


PÄRNUMAA TORI, 28.02.2009 - Hobuse rakendamise erinevad viisid ja ohustatud tõugu loomade toetuse taotlemine PRIA-s.

Veebruari kuu viimasel päeval toimus Tori hobusekasvanduses ja päeva teisel poolel EHS´i kontoris Heifer projekti koolitus.

Hommikul kell 11 algas Tori Hobusekasvanduse juhataja Jaanus Kallaste poolt läbi viidud hobuse rakendamise koolitus, kus ta näitas erinevaid võimalikke rakendamise viise. Nägime loogarakendit, sorirakendit ühele hobusele ja sorirakendit kahe hobusega. Kogu loengu väitel oli võimalik, mida ka palju kasutati, küsida ja uurida rohkel detaile erinevatest rakendamistest ja varustuse kohta. Koolitusel osales ka Taimi Usin, kelle käest sai veel teada palju erinevaid võtteid noore hobuse etterakendamisest ja sellele eelnevast sälu õpetamisest.

Koolituse teises osas said osalejad väikese ülevaate PRIA poolt pakutavate toetuste taotlemisest, Aili Einala rääkis üldiselt investeeringu taotlustest, Liina Lasn andis ülevaate ja mõningaid materjale ohustatud tõugu looma toetuse taotlemisest. Kuigi päev oli olnud pikk ja informatsiooni rohke, tekkis elav arutelu koolitusel käsitletud teemade üle. Uuriti PRIA käest saadavate toetuste tingimuste kohta ja jagati palju oma kogemustest või teiste kogemustest tulnud teadmisi.

Järgmise korra koolitus on planeeritud aprilli kuu alguse poole, Viljandimaal ja loodame käsitleda hobuste tervishoidu

Päeva lõpuks läksid mõned koolitusel osalejad edasi selle päeva sünnipäevalapse Taimi Usina juurde, kes alati on nõus praktiliste nõuannetega aitama.


VILJANDI, 24. jaanuar 2009.a. - Blogi kasutamise , hobuste näituseks ettevalmistamise ning nöörpäitsete valmistamise koolitus.
Arutati läbi projekti koolituste plaan. Krista Sepp teavitas 21. november 2008.a. Tartus EMÜ's algusega kell 10.00 toimuvast üritusest, kus räägitakse täpsemalt tori tõust ja puudutatakse ka üldisemaid hobusealaseid teemasid (osalevad prof. Olev Saveli ja Haldja Viinalass) ning samal päeval algusega kell 15.00 Luunjas toimuvast üritusest, kus teemadeks on rakendispordi määrustik ja rakendispordi võistluste korraldamine. Lisaks kutsus Krista huvilisi üles osalema 11. detsember 2008.a. EHS jõulupeol Karksi-Nuia Rahvamajas.
Projekti peredele on sellel aastal veel plaanis läbi viia aruandekoosolek ning praktilise poole pealt lubas projekti liige Katrin õpetada hobusele korde tegemist ja piitsa kasutamist. Lisaks tuleb arutelule hobuse ettevalmistamine näituseks ning räägime ka kõikidest muudest huvitavatest ja päevakorralistest teemadest. Üritus toimub seekord Tartumaal laupäeval 13. detsembril 2008.a. Pärna talus, algus kell 11.00.

Järgmise aasta koolituste teemadena sooviti projektis osalejate poolt käsitleda:
* hobuste kapjade hooldust
* hammastega seotud infot
* hobuste söötmist, seedeprobleemidest
* ülevaade tiirudest ja nende äratundmisest ning vajalikust tegevusest
* nahahaigused (Ulvi Martin) - koolitus toimuks Viljandimaal
* hippoteraapia (Ere Raudsepp, Aive Sarjase käest infot)
* hobuse ettevalmistamine näituseks

Projekti blogi on mõeldud oma hobusega toimuvast ülevaate andmiseks kõigile, kes on oma hobused kätte saanud. Kuna kahjuks kirjutavad seal siiski peamiselt ühed ja samad inimesed (Liina, Evellyna ja Kristi), siis oli ettepanek viia läbi blogi koolitus, et näidata blogi kasutamise lihtsust. Et blogi sisaldaks projektis osalejatele maksimaalselt kasulikku infot, siis palun oma mõtted ja ettepanekud saata allakirjutanule.

Kuna Viktooria esitas taotluse projektijuhi kohalt tagasiastumiseks ja kuna projekti läbiviimisel on vajalik eestvedaja kes suhtleb peredega, annab edasi informatsiooni organiseerib koolitusi jms, siis valiti uuteks projektijuhtideks Liina ja Kristi. Siinkohal täname Viktooria't selle eest, et ta oli meiega projekti alguskuudel ning soovime talle edaspidiseks kõike paremat ning loodame, et näeme teda vahetevahel ka meie seltsis.

Koolituse lõpuks vaatasime hobusealast filmi, mis tutvustab Parelli meetodikast suhtlemiseks oma hobusega läbi vastastikuse rõõmu ja heaolu. Parelli õpetustest saate rohkem lugeda internetist aadressilt
http://www.parelli.com/ .

Eestis tegutsevate Heifer projektide pilte saate vaadata aadressilt:
http://pilt.delfi.ee/user/HeiferEstonia/

Lugupidamisega,
--
M.Sc. Urve Loit
Estonian Country Representative
Baltic Foundation
Heifer International
E-mail:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
mobile: +372 51 48 705


15. juuli 2008.a. Järvamaal Säreveres

toimus Säreveres, hobusetalli õppeklassis. Osalejaid oli arvukalt, seda nii projekti perede kui ka teiste huviliste poolt.

Päeva raames tutvustas hobuste anatoomiat ja söötmist Mirja-Mai Urve, vastates ka mitmetele osalejate küsimustele.

Päeva praktilise osa juures tutvustas hobuste hooldamist, tööd kordel Maie Kukk. Kuigi perede hobused on veel suhteliselt noored ja on veel liiga vara alustada

nendega aktiivset treeningut, said osalejad häid nõuandeid hobuse saduldamiseks ja rakendamiseks. Üheskoos õpiti selgeks hobuse ohutuks sidumiseks vajalikud sõlmed. Kõigil huvilistel oli päeva lõpus võimalik proovida ka ise hobuse jala ülesvõtmist ning kapjade puhastamist.

Projektis osalevate perede ühisel koosistumisel arutati hobuste transportimise küsimusi ja kokku lepiti esimeste hobuste transpordi aeg reedeks 25.juuli 2008.a. Marsruudi koostamise ja hobuste täpsema kohalejõudmise organiseerib projektijuht Viktoria Kaasik.


25. juuni 2008.a.
  • Tutvusime Nurmenuku talu pererahvaga (Viktoria ja Margus Kaasik) ning nende taluga.
  • Balti Heategevusfond HPI esindaja Eestis Urve Loit tutvustas lühidalt Heifer International organisatsiooni ajalugu ning selgitas projektide läbiviimise põhimõtteid.
  • Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindaja Krista Sepp tutvustas kohalolijatele projekti kaasatud Eesti kohalikke hobusetõugusid, andes ülevaate hobuste kasutamise võimalustest Eestis.
  • Projektijuht Viktoria Kaasik andis infot projekti edasisest käigust.

24.märts 2008.a. PÄRNUMAAL


Vastavalt projekti Supporting small scale farms in Pärnumaa, Estonia with local endangered horses for agricultural development“ plaanile,toetatakse projekti kaudu peresid, kellel on huvi eesti, tori või eesti raskeveo tõugu hobuste kasvatamise ja kasutamise vastu, ning kes on suutelised iseseisvalt hoolitsema oma hobuse eest.

Meie esimesel kohtumisel r
ääkisime planeeritavast projektist ning eelseisvast tegevustest.

Ootame projektis osalema ja kaasa lööma maal elavaid peresid, kes:
  • aktsepteerivad Heifer International projektide läbiviimise nõudeid ja põhimõtteid;
  • omavad võimalusi loomade pidamiseks, st. tagatud peab olema loomadele vajalik söötmine, pidamistingimused ja nende igapäevane heaolu vastavalt projekti nõuetele;
  • osalevad projekti poolt läbiviidavatel koolitustel;
  • jagavad oma kogemusi ja teadmisi projekti teiste liikmetega;
  • on valmis koostööks projekti osalejate ning teiste hobusekasvatajatega;
  • väärtustavad elukeskkonda maapiirkonnas.

Projektis osalemise registreerimiseks palusime täita huvilistel
SOOVIAVALDUSE
ja edastada see meile hiljemalt 31.märtsiks 2008.a.

Täpsema info saamiseks soovitame võtta kontakti meie projekti esindajatega:

Viktoria Kaasik – projektijuht, tel 50 778 51 e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Krista Sepp – projekti haldaja (EHS) esindaja, tel.53 407 095 e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Urve Loit – Balti Heategevusfond HPI esindaja Eestis, tel.51 48 705 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Lisaks leiate veel infot projekti kohta: