8.juunil toimunud hobuste sõidu-ja veokatsetel üllatasid meeldivate tulemustega tori tõugu hobused, keda katsetati kolmel alal: 1 km , traavis, 1 km sammus ja kaugusveos.

Osavõtjaid oli selles klassis neli ja parimate saavutustega paistsid silma Jaanus Kallaste Tori Hobusekasvanduse Lakoonikaga - 1 km traav ajaga 2 min 40 sek, 1 km sammus ajaga 6 min 55 sek ja kaugusvedu 1000kg/ 150 m.

Kahevõistluses oli parim Helle Persitski Plikaga Jäneda Hobusekasvandusest.
Eesti hobustest katsetati Tori Hobusekasvanduse Ekselit, sõitja Andrus Kallaste.

Tutvu protokolliga....


07.06.2007 Sõidu - ja veokatsed Tori Hobusekasvanduses
Jrk nr hobune tõug võistleja 1 km traav   1 km samm kaugusvedu   kokku koht
        aeg punkte aeg punkte   punkte  
  Eesti tõugu noorhobused                
1. Eksel E Andrus Kallaste 3,08 11,2 10,36 8,76     19,96 I
                 
  Tori tõugu noorhobused                
1. Vahur 13 647 T T Kaja Väärsi 3,58 6,20 9,25 11,60     17,80 I
                 
  Tori tõugu vanematele hobustele kahevõistlus                
1. Lennar 12 679 T T Marja Hietakorpi 3,28 9,20 9,10 12,20     21,40 II
2. Võrsik 13 639 T T Aavo Liplap 3,53 6,70 9,23 11,68     18,38 IV
3. Plika T Helle Persitski 3,12 10,80 8,23 14,08     24,88 I
4. Hipolit T Arvo Viirmaa 3,15 10,50 9,56 10,36     20,86 III
                       
  Tori tõugu vanematele hobustele kolmevõistlus                
1. Ame 24 483 T T Peeter Nurmik 2,46 13,40 7,21 16,56 1000 kg/150m 10 40,02 II
2. Lakoonika 24 491 T T Jaanus Kallaste 2,40 14,00 6,55 17,60 1000 kg/150m 10 41,60 I
3. Homeros 13 679 T T Peeter Nurmik 3,16 10,40 8,30 13,80 1000 kg/150m 10 34,20 IV
4. Hedi 24 219 T T Lembit Junja 3,07 11,3 7,57 15,12 1000 kg/150m 10 36,42 III
               
  Ristadhobused                
1. Arabella rist. Enn Rooba 2,55 12,5 8,13 14,48     26,98 I