Parim tori tõugu mära 2009 - PÄÄSU, kasvataja ja omanik Kalmer Visnapuu, foto Liis IraParim tori tõugu täkk2009 - PRESIDENT, kasvataja ja omanik Liis Ira, foto Liis Ira
19 septemberil 2009.a.toimusid Viljandimaal, Heimtali Hobusekasvanduses tori tõugu noorhobuste üleriigilisted jõudluskatsed. Aasta parimaks valiti mära Pääsu ja täkk President.Noorhobuste üleriigilistel jõudluskatsetel anti hinnang seitsmele kahe aastasele täkule, neljale kahe aastasele märale ning kahele kolme aastasele märale.

A-arvestuses, kus hinnati tori hobuste tõuraamatu TA osasse kantud kahe aastaseid täkke , tunnistati parimaks täkuks President (i. Prominent 13 657 T) kasvataja ja omanik Liis Ira, reservvõitjaks Ats (i. Argument 13 685 T, kasvataja ja omanik Tarmo Gross).

B-arvestuses, kus hinnati tori hobuste tõuraamatu TB osasse kantud kahe aastaseid täkke, oli parim täkk Clapton (i.Carry´s Son 13 611 T) kasvataja ja omanik Andres Kallaste.

Aasta parima täku tiitel anti välja tori hobuste kasvatajate tõu- ja hindamiskomisjoni poolt mõlema arvestuse parimate täkkude ringis ning PARIM TORI TÕUGU NOOR TÄKK 2009 on PRESIDENT .

Märadest hinnati A -arvestuses parimaks PÄÄSU (i.Prominent 13 657 T) kasvataja ja omanik Kalmer Visnapuu ning reservvõitjaks Tori Hobusekasvanduse ORSELLA (i.Opaal 13 697 T).

PARIMA TORI TÕUGU NOORE MÄRA tiitel 2009 kuulub teenitult valgamaalase Kalmer Visnapuu tori tõugu märale PÄÄSU.

Vaata jõudluskatsete protokolli.

Krista Sepp,
EHS tegevdirektor