Tori täkk Hiilgus, omanik Jäneda HK OÜ Kaja Väärsi ja tema aretatud tori tõugu Viva- parim noor mära 2011Laupäeval, 20 augustil kogunesid Tori Hobusekasvanduses Hobusekasvatajate Seltsi poolt korraldatud tori tõugu noorhobuste üleriigilistele jõudluskatsetele 12 noortäkku ja seitse noormära. Vaatamata sajule osalesid üritusel needki tori tõugu hobuste kasvatajad, kelle hobuseid seekord ülevaatusel ei näinud. Vaata pilte ja jõudluskatsete protokolliKahe aastaste, säilitusprogrammis osalevatest noortäkkudest tunnistati parimateks Jäneda Hobusekasvanduses sündinud täkk Hilbek 13533T raudja värvusega heleda lakaga poeg Hiilgus ja Läänemaal Topi talus kasvatatud täku Premial 13571 T järglane Portugal. Noortäkud paistsid silma hea tõutüübi, korrektse kehaehituse ja heade allüüride poolest. Mõlemaid täkke hinnati kõrgema auhinna väärilisteks. Parima noortäku tiitel omistati täkule Hiilgus.

Tori täkk Hiilgus, omanik Jäneda HK OÜ Tori täkk Portugal, A.Vaan Topi talu  Tori täkk Potsdam, A.Vaan Topi talu

Aretusprogrammis osalevatest täkkudest hinnati kõrgelt Järvamaal, Tiit ja Made Talve talus sündinud täkku Clipper ja Aldo Vaani Topi talus (Läänemaa) kasvatatud täkku Potsdam. Mõlemad täkud näitasid ülevaatusel eriti häid liikumis-ja hüppeomadusi. Kõrgema auhinna vääriliseks tunnistati raudjas, täkk Casanova 13581 T ja mära Barby 24235 T järglane Clipper

Noormäradest tunnistati parimaks Valgamaal, Palupera vallas Kaja Väärsi talus sündinud kollane mära Viva. Täkk Vahur 13647 T järglane paistab silma eelkõige väga hea iseloomu ja töötahtega . Kaja Väärsi sihikindla töö tulemuseks tori tõu kasvatamisel ja aretamisel on märale Viva tiitli "Parim tori tõugu noor mära 2011" omistamine. I auhinna väärilisteks tunnistati samuti Viljandimaal, Linda Leemetsa kasvatatud Vembu, Sirly Viirmaa (Pärnumaa) Hiwanna, Karin-Juta Aarma (Raplamaa) kasvatatud Vau ja Tori Hobusekasvanduse mära Hestia. Need suurepärased tori märad on kindlasti vajalikud tõu tuleviku kindlustamiseks.

Tori mära Viva Tori mära Vembu Tori mära Hestia

Parimate tori tõugu noorhobustega on võimalik tutvuda 03. septembril Tartumaal, Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis toimuval näitusel Tõuloom 2011.