Astra Nilk aretusalasest dokumentatsioonistAraabia haruseltsi aastakoosolek toimus 14.märtsil Toris. Ülevaate araabia haruseltsi tegevusest ja sugutäkkudest tegi haruseltsi juhataja Astra Nilk. Koosolekul osalejatel oli mitmeid põnevaid ettepanekuid selle aasta sündmuste kavasse lisada- nii tunnustatakse Seltsi üldkoosolekul parimat võistleva araabia hobuse omanikku ja samaväärselt märgitakse ära noore araabia hobuse toomine võistlussporti. 2012. aasta suursündmuseks kujuneb aga Araabia hobuste päev Säreveres 8. septembril. Üheks pealtvaatajatele huvitavaks vaatemänguks kujuneb showratsutamine, kuhu oodatakse araabia hobustega ratsutajaid erinevates kostüümides. Päeva raames toimus ka koolitus hobusekasvatajatele aretajate kohustustest ning tõuraamatutest. Koolituse läbiviimist toetas Heifer programm.