AME 24 483 Tsünd.2000 aretaja ja omanik Peeter Nurmik, veokatseteks valmistumas, foto U.LoitEesti Hobusekasvatajate Selts korraldas kolmapäeval, 08 juunil Tori ringrajal taaskordsed hobuste sõidu- ja veokatsed . Jõudluskatsed viidi läbi vastavalt kombineeritud sõidu-ja veokatsete eeskirjadele ja katsete eesmärgiks oli eesti-, tori-ja eesti raskeveo tõugu hobuste jõudluse hindamine rakendis ja täkkude tunnustamine. Kohtunike kogu tööd juhib Andres Kallaste. Kokku osales katsetel 15 hobust, nendest 4 osalesid ka kolmevõistluses. Vaata sõidu- ja veokatsete tulemusi.