Tõnu Kann, reporter 17.02.2012 10:18
www.paernupostimees.ee

Põllumajandusministeerium üritab murda pikaajalist rendilepingut Tori Hobusekasvanduse OÜga, samal ajal kui hobusekasvanduse aastail 1856–1859 ehitatud tallid, mis kuuluvad riigile, lagunevad.. Rendileping riigi ja Tori Hobusekasvanduse OÜ vahel sõlmiti 1999. aastal 30 aastaks.Lepingu järgi on Tori Hobusekasvandus OÜ rentinud riigilt tallid ja kasvanduskompleksi abihooned koos ajaloolise sepikojaga ning 915 hektarit teenindusmaad, millest ligikaudu poole moodustab rabaäärne mets.
Loe artiklit ...