Tänavusele seltsi liikmete üldkoosolekule koguneti Eesti Maaülikooli aulasse laupäeval 06. aprillil, päevakorras oli lisaks tavakohastele punktidele juhatuse ja revisjonikomisjoni kinnitamine, samuti uue juhatuse esimehe valimine järgmiseks neljaks aastaks.
Koosoleku juhatas sisse EHS trakeeni tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhataja Peep Puna, kes andis sõnajärje üle Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Olev Savelile, kes valiti koosoleku juhatajaks. 
Järgnesid tervitussõnavõtud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvailt ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretärilt Siim Nõmmojalt.

Tänavusele seltsi liikmete üldkoosolekule koguneti Eesti Maaülikooli aulasse, laupäeval 06. aprillil, päevakorras oli lisaks tavakohastele punktidele juhatuse ja revisjonikomisjoni kinnitamine, samuti uue juhatuse esimehe valimine järgmiseks neljaks aastaks.
Koosoleku juhatas sisse EHS trakeeni tõugu hobuste kasvatajate haruseltsi juhataja Peep Puna, kes andis sõnajärje üle Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Olev Savelile, kes valiti koosoleku juhatajaks.
Järgnesid tervitussõnavõtud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvailt ja Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretärilt Siim Nõmmojalt.

Järgnevalt kuulati ära seltsi möödunud aasta tegevuse aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne, kiideti heaks käesoleva aasta eelarve ning tegevusplaan.
Peale aruannet kinnitas üldkoosolek juhatuse ettepanekul seltsi auliikmed, inimesed, kes on läbi aegade panustanud palju hobusekasvatusse ja hobukultuuri säilimisse üldse. Tunnustati auliikmetena Sonja-Hilli Torni, Milvi Kapstast, Silvia Keskkülat ja Andres Suppi.
Järgnes läinud aastal tunnustuse saanud sugutäkkude ja nende aretajate ning omanike äramärkimine.
Anti üle 2012 aastal tunnustatud sugutäkkude litsentsid: Eesti tõugu täkule Ruts (aretaja/omanik Temmo Toll), Eesti tõugu täkule Voore Tintin (aretaja Voore Tallid OÜ/omanik OÜ Key), Tori tõugu aretusprogrammi täkule Hoston (aretaja Rein Haggi/omanik Helina Amur), Tori tõugu säilitusprogrammi täkule Hofman 13 805 T(aretaja OÜ Rannaküla Tall/omanik Heidi Reidla), Eesti raskeveo tõugu täkule Ettor 2193 ER (aretaja Rene Tarum/omanik Aaviku Talu Halduse OÜ) ja eesti raskeveo tõugu täkule Neff (aretaja Andres Supp/omanik MTÜ EHS).
Seejärel kinnitati uus revisjonikomisjon, selle liikmeteks said Tiiu Toots, Kersti Känd, Rebeka Luhaste, Elle Lassi, Pirjo Jakovski ja revisjonikomisjoni esimees Rain Metsmaker.
Kinnitati seltsi juhatus koosseisus Aldo Vaan, Tiit Talve, Peep Puna, Jüri Patune, Viktoria Kaasik, Tiina Piirmets, Anu Pärisoo, Aarne Lember ja Astra Nilk.
Koosoleku järgmiseks päevakorrapunktiks oli uue juhatuse esimehe valimine. Kandidaate juhatuse esimehe ametikohale oli seekord kaks, Kajar Lember, kelle esitas Eesti tõugu hobuse kasvatajate haruselts ja Maario Laas, kelle esitas Eesti raskeveotõugu hobuste kasvatajate haruselts.
Mõlemad kandidaadid esitasid koosolekulistele oma nägemuse seltsi tulevikust ja ülesannetest, mis tuleks seada, muutmaks seltsi tööd paremaks. Kandidaatide sõnavõtud köitsid kohaletulnuid, selle tunnistuseks on ka üsnagi pingelised valimistulemused. Laas kogus ühtekokku 71 poolthäält, edestades 64 poolthäält kogunud Lemberit. Nii valitigi seltsi uueks juhatuse esimeheks Laas.
Vastne juhatuse esimees tänas oma sõnavõtus kõiki, kes tema poolt hääletades avaldasid usaldust tema nägemusele seltsi tulevikust, ühtlasi tänas konkurent Kajar Lemberit ning avaldas lootust, et Lember osaleb edaspidigi aktiivselt seltsi tegevuses.
Edasi asuti kuulama ettekandeid, nii esines ettekandega "Tõuaretus ja selle organisatsioon täna-homme" emeriitprofessor Saveli. Aastat 2012 kui aretusaastat tutvustas Andres Kallaste. Maarja Tuimann Veterinaar – ja Toiduametist esines ettekandega EHS-i üle teostatud järelevalve tulemustest ja suundadest.
Maaelu arengukava 2014- 2020 tutvustas koosolekulistele Sigmar Suu, Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumist.
Koosoleku lõpetas tulundusühistu Farm In juhataja Vahur Tõnissoo, kes tervitas uut ühistu liiget, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, andes ühtlasi ülevaate ühistu tegevusest ning uutest võimalustest, mis seltsi liikmetele avanevad läbi ühistöö.