Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ÜLDKOOSOLEK toimus 2.aprillil Sakala Keskuses, Viljandis ligi 90 hobusekasvataja osavõtul. Koosolekut juhatas Üllar Laid, tema esituses kuulati esmalt ära EHS-i 2014 a. töö aruanne.Revisjonikomisjoni liikmete poolt tehtud tööst rääkis lühidalt Pirjo Jakovski. Revisjonikomisjon annab hinnangu tegevusele peale majandusaasta aruande kinnitamist juhatuse liikmete poolt. EHS juhatus jätkab tööd üheksa liikmelisena, üldkoosolekul kinnitati juhatuse liikmeks  eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi liikmete ettepanekul Ennu Tsernjavski.

EHS 2015 a tööplaani tutvustas Andres Kallaste ning eelarvet Imre Sams. Eelarve on planeeritud väikese +-iga, kuid täpsem eelarve maht selgub peale aretustoetuse laekumist. Andres Kallaste tegi kokkuvõtte  möödunud aretusaastast.