12.juuni toimus Helsingis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi esindajate
kohtumine Suomen Hippos ry aretusosakonna ning
Soomes asutatud Eesti Raskeveohobuste Ühingu esindajatega.

Kohtumisel tutvustas dr. Sari Pitkänen Joensuu Ülikoolist geeniuuringute projekti, mis aitab kaasa tõugude säilitamisele ja aretusele. Projekti on haaratud ka eesti raskeveohobused.

Projekti Eesti poolse koordinaatorina osales koosolekul Marja Hietakorpi.
Pr. Terttu Peltonen esitles hobusekasvatus Soomes ning Krista Sepp tutvustas EHSi tõuraamatuid ja registreid.

Eesti Raskeveohobuste Ühingu esindajatele oli kasulikud kokkulepped, kuidas toimib koostöö hobuste ja varssade registreerimise osas Suomen Hippos ry -ga.

Hobuste hindamisel ja tunnustamisel aitab kaasa Eesti Hobusekasvatajate Selts.