16 Tori Hobusekasvanduse Elke varsaga kelle isaViks 708 E14.aprillil Tori Rahvajas toimunud EHSi üldkoosolekul osales ligi kuuskümmend Seltsi liiget. Kohaletulnuid tervitasid Marko Gorban Maaeluministeeriumist, kes on samuti SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimees, EMÜ emeriitprofessor Olev Saveli ETLL president ja Lauri Luur Tori valla vallavanem. Üheskoos võeti kokku aretusaasta 2017 ning kinnitati eelarve ja tegevuskava 2018. EHS aretustöö juhataja Andres Kallaste rääkis aretustööst, eriti headmeelt teeb eesti hobuste hindamise viimine oluliselt täpsemaks, kasutades lineaarset hindamist. Informatiivne kokkuvõte on tehtud koostöös Eesti Maaülikooliga, erilised tänud dotsent Tanel Kaartile.

Aretustöö olulised suunajad on tunnustatud sugutäkud, seegikord tänati aretajaid ja anti üle täkulitsentsid.

EHSi üldkoosolek kinnitas kaks uut auliiget - Maie Kukk Järvamaalt ja Heldur Peterson Tartumaalt. Palju õnne!

Koosolekulisi huvitas väga Tori Hobusekasvanduse kui hobumajanduse tulevase keskuse arengulugu.

Ettekande tegi Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban. Teema tekitas saalis diskussiooni ning küsimusi ettekande esitajale.

Maaeluministeeriumi poolt olid sektorile ka ettekandes küsimusi- mida ootame riigilt ja millistes valdkondades vajab sektor tuge. Millega saab sektor ise panustada? Tutvu ettekandega SIIN.

Koosolekule järgnes hobuste esitus Tori Hobusekasvanduses. Esimene varss üle mitmete aastate oli eesti tõugu, sündis 22.03, ning on  Elke ja Viks 708 E järglane.

Rahva ette toodi eesti tõugu täkk Aksel 722 E ja tori täkk Alderman 13 863 T.

Järgmine kord kohtuvad hobusekasvatajad Toris 2.juunil, siis toimuvad hobuste sõidu-ja veokatsed.

1 Marko Gorban tervitused   2 Olev Saveli ETLL tervitustega 3 Enn Rand koosoleku juhataja  5 auliige Maie Kukk ja Andres Kallaste 
 6 Liina Lasn Tormise omanik  7 Peep Puna Arlich litsentsiga  8 Jaan Aleksander Rooda tunnustatud eesti täku aretaja  9 Andreas Pernits Errori omanik ja Torvaldi aretaja
 10 Lootus litsents  11 Marko Gorban Tori Hobusekasvanduse tulevikust  12 Andres Kallaste aretusaastast 2017  13 Tori täku Alderman esitus
 14 Elke  15 Jaan Aleksander Rooda eesti hobustest Elke näitel  Lauri Luur Tori vallavanem